Relacja z XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Woli Dębowieckiej

__Zlot4x4_OsiekJasielski (094)Dnia 26 lipca 2014 r. w miejscowości Osiek Jasielski oraz Wola Dębowiecka (gmina Dębowiec) odbył się XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4. Głównym organizatorem zlotu miłośników i sympatyków sportów motorowych był, podobnie jak w latach poprzednich, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Bazą wypadową były obiekty sportowe obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim, a próby odbywały się w malowniczym, naturalnym pięknym terenie Gminy Osiek Jasielski i Dębowiec w pow. jasielskim. Próby zostały przeprowadzone na specjalnie wyznaczonych trasach, a załogi zostały sklasyfikowane w dwóch kategoriach: Klasa Adventure i Sport-Extreme. Zapraszamy do obejrzenia naszej FOTORELACJI z tej imprezy! Materiał VIDEO zostanie opublikowany wkrótce. Portal zaleze.com był patronem medialnym tego wydarzenia. Czytaj dalej →


Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że 3 radnych było przeciw nagrywaniu sesji, a 3 się wstrzymało od głosu. Czytaj dalej →


Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Zapraszamy do lektury, zwłaszcza, że aż 7 radnych wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad tym czy sesja ma być nagrywana! Nie wiemy czym kierują się radni nie głosując „za” nagrywaniem. Zresztą sam fakt głosowania budzi tutaj zdziwienie, skoro w innych gminach nikt nie pyta radnych o zdanie czy sesje nagrywać. Po prostu są nagrywane w formie audio a nawet video. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 lipca 2014 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 28 lipca 2014 roku (poniedziałek) odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski. Porządek obrad publikujemy poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. Czytaj dalej →


Dni Osieka Jasielskiego 2014!

DniOsiekaJasielskiego2014Serdecznie zapraszamy na letnią zabawę – Dni Osieka Jasielskiego 2014, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2014 r. na Stadionie OSiR w Osieku Jasielskim. A w programie m.in. Finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski, Widowisko muzyczno-kabaretowe „A ja się waham”, występ góralskiego laureata finału programu telewizyjnego Must Be The Music,  „Ino Ros”, Koncert zespołu „Piersi” z ich słynną „Bałkanicą”, pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna. Szczegóły godzinowe znajdziecie Państwo na plakacie poniżej. Czytaj dalej →


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załęże-FARMA FOTOWOLTAICZNA”

bip logoNa podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013r.  poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załęże-FARMA FOTOWOLTAICZNA” w gminie Osiek Jasielski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 4 sierpnia  2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Osiek Jasielski pokój nr 1,  w godzinach pracy urzędu. Czytaj dalej →


Zdjęcie tygodnia – maj 2014

Przedstawiamy Wam nadesłane do naszej redakcji (przez facebooka) zdjęcie autorstwa Agnieszki Majki-Srockiej wykonane w maju 2014 r.

Agnieszka Majka-Srocka

 


II przetarg na „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże”

wisłoka kwiecień 2014Trwa drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlane ogłoszony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie zabezpieczenia erodowanego lewego brzegu rz. Wisłoki budowlą o konstrukcji faszynadowo – kamiennej z koronką z koszy siatkowo – kamiennych. Nazwa nadana zadaniu to: Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie. O szczegółach przetargu piszemy w artykule poniżej. Czytaj dalej →


XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Woli Dębowieckiej

Trwają przygotowania do organizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 w miejscowości Osiek Jasielski i Wola Dębowiecka, który odbędzie się w sobotę 26 lipca 2014 r. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Portal zaleze.com otrzymał akredytację uprawniającą do zrealizowania materiału zdjęciowego i video z tego zlotu. Czytaj dalej →


Harmonogram wywozu odpadów w gminie Osiek Jasielski (II półrocze)

1077158_recycle-150x150Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w II półroczu 2014 roku w miejscowościach Osiek Jasielski; Świerchowa; Zawadka Osiecka; Załęże; Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski. Podajemy również terminy, w których nastąpi odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami harmonogramu w poniższym artykule.

Czytaj dalej →


UG Osiek Jasielski nie udostępnił redakcji informacji publicznej

BIP_LogoUG Osiek Jasielski nie publikuje projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy. Chcąc opublikować je dla mieszkańców gminy, dnia 23 czerwca 2014 r. zawnioskowaliśmy do UG Osiek Jasielski o to, by przesłano je nam na maila. Po ponad dwóch tygodniach (w tym po odbytej już sesji) otrzymaliśmy odpowiedź, że przyjęte na sesji uchwały (a nie projekty uchwał, o które przecież prosiliśmy) są w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Czytaj dalej →


Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Porządek obrad tej sesji prezentowaliśmy we wpisie z dnia 21 marca 2014 r. we wpisie: Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek). Zapraszamy do lektury, zwłaszcza, że 7 radnych było przeciw nagrywaniu sesji na nośnik, przewodniczący rady nie umożliwił radnemu nagrywania sesji, a radni nie złożyli oświadczeń w sprawie udostępnienia mieszkańcom (wyborcom) do siebie numerów telefonów i adresów mailowych!

Czytaj dalej →


Oświadczenia majątkowe za 2013 rok w gminie Osiek Jasielski

BIP_LogoInformujemy, że po naszej interwencji e-mailowej, na stronie Urzędu Gminy Osiek Jasielski są już dostępne oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 rok. Każdy mieszkaniec gminy może się z nimi zapoznać nie wychodząc z domu. Czekamy jeszcze na opublikowanie oświadczeń majątkowych radnych gminy. Czytaj dalej →


Oświadczenia majątkowe w gminie Osiek Jasielski (część 1.)

Orzeł_Urząd_UrzadDo 30 kwietnia 2014 r. członkowie władz i niektórzy pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego mieli przedstawić informacje o dochodach, a także posiadanym przez siebie majątku. O tym jak wygląda ujawnianie oświadczeń majątkowych za rok 2013 rok i czy kultura jawności zagościła w gminie Osiek Jasielski, możecie się Państwo dowiedzieć z poniższego artykułu. W przygotowaniu są również następne artykuły na temat oświadczeń majątkowych w gminie Osiek Jasielski, które ukażą się na naszym portalu. Czytaj dalej →


Pierwsze zgłoszenie ‘usterki’ na facebookowym profilu Załęża

narzędzie_fix_usterkiPortal informacyjny „Załęże w gminie Osiek Jasielski” www.zaleze.com podjął inicjatywę stworzenia systemu elektronicznej rejestracji usterek na terenie gminy Osiek Jasielski. Umożliwiłaby ona mieszkańcom zgłaszanie bezpośrednio na stronie internetowej zauważonych braków i usterek w różnych kategoriach (infrastruktura, bezpieczeństwo, zachowanie czystości w gminie, itp.) i monitorowania przebiegu ich usuwania/naprawy. Czytaj dalej →


Czego brakuje w Załężu?

Postanowiliśmy Was zapytać jaki problem uważacie na teraz za najbardziej palący w Załężu? Czego najbardziej brakuje w Załężu, czego Wam potrzeba jako mieszkańcom, odwiedzającym? Co chcielibyście zmienić, co poprawić?

Czytaj dalej →


Poznaj opinię o nepotyzmie w instytucjach publicznych

samorzadNiemal dwóm trzecim badanych przeszkadzałoby małżeństwo zatrudnione w jednej instytucji publicznej. Niewiele lepiej postrzegany jest konkubinat i biurowy romans. Według badania fundacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warsaw Enterprise Institute, zdecydowana większość ankietowanych (92 proc.) negatywnie ocenia zjawisko nepotyzmu w instytucjach publicznych. Czytaj dalej →