Czytelnik prosi o pomoc w ustaleniu osób widniejących na archiwalnym zdjęciu

Załeze19aPrzedstawiamy list ze zdjęciem od naszego Czytelnika, który prosi o pomoc w ustaleniu osób, które na nim się znajdują:  „Jako załącznik do niniejszego maila  pozwalam sobie dołączyć odnalezione stare zdjęcie z prośbą o pomoc w ustaleniu osób na nim widniejących. Jak sądzę,  przyczynić się do tego może umieszczenie zdjęcia na stronie Załęże.com z prośbą skierowaną do odwiedzających portal o okazanie tej fotografii starszym mieszkańcom Załęża pamiętających „stare dzieje”. Czytaj dalej →


Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Szpital_Informacja_Publiczna_ZalezePo prawie miesiącu od złożenia przez redakcję portalu wniosku o informację publiczną oraz informacji o przygotowywanej skardze na bezczynność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w końcu nadeszła odpowiedź w sprawie, o którą pytaliśmy 10 września 2015 r. Chcieliśmy poznać średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy i salowych z uwzględnieniem wszystkich dodatków w roku 2014. Czytaj dalej →


Od redakcji w sprawie odpowiedzi na wnioski prasy składane do Urzędu Gminy Osiek Jasielski

hands-2-ok-hand-1241594Chcemy pochwalić Urząd Gminy Osiek Jasielski za terminowe odpowiedzi na wnioski prasy o udostępnienie informacji publicznej. W ostatnim czasie znacząco uległa poprawie komunikacja na linii portal zaleze.com – Urząd Gminy. Oby tak było już na stałe. Zyskują na tym przecież przede wszystkim mieszkańcy gminy, którzy z urzędu – za naszym pośrednictwem – otrzymują rzetelne i w krótkim czasie informacje. Tak trzymać! Ale i sprawdzać (kontrola społeczna prasy) też będziemy, tak jak dotychczas.


Nieudostępnienie informacji – zadanie dla prokuratury i policji

_Jawnosc_Informacja_Publiczna„Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej (przepisy karne umieszczone bezpośrednio w ustawie poświęconej problematyce prawa dostępu do informacji publicznej nie są wyłącznie polskim rozwiązaniem). Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Jednego z obywateli (jak i naszą redakcję) spotkała taka właśnie sytuacja, która odpowiada okolicznościom opisanym w tym przepisie.  Czytaj dalej →


Na dwa tygodnie zamkną drogę relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

Informacja_ZalezeInformujemy, że w dniach od 7 do 21 października 2015 r. zamknięta zostanie droga relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów będzie odbywał się objazdami. W związku  z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

Lista_Gmina2Dnia 21 września 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Gminy Jasło o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście). Czytaj dalej →


Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku

RU_Osiek1aJak Państwa informowaliśmy w artykule z dnia 26 września 2015 r., Gmina Osiek Jasielski ujawniła prowadzony przez siebie papierowo rejestr umów, ale bez wartości: Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony! i niestety zeskanowano nam tylko co drugą stronę. Dlatego zwróciliśmy się do Urzędu o przesłanie raz jeszcze pełnego dokumentu. Dziś publikujemy te skany rejestru umów w całości. Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji – konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie dociekliwi”!

pisanie

Konkurs jest elementem naszej szeroko zakrojonej kampanii promującej działania strażnicze. Kierujemy go do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

Czytaj dalej →


Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady!

Informacja_ZalezeJak informuje Urząd Gminy Osiek Jasielski z dniem 28 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła szereg istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie wielkości obwodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Dzięki czemu w stosunkowo prosty sposób każdy posiadacz nieruchomości może ustalić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę danego drzewa. Czytaj dalej →


Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony!

RU_Osiek4Szanowni Państwo, jak się dowiedział pewien obywatel jak i my wszyscy, Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu też nie przekonał (zobacz: sygn. akt II SAB/Rz 31/15). Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron. Wszystko zostało opisane na stronie: Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski. My skupimy się obecnie na ostatnim wniosku do Urzędu Gminy o rejestr umów w wersji papierowej, bo podobno tylko taki jest prowadzony. Pomijamy oczywiście, że mamy XXI wiek i taki rejestr mógłby być prowadzony w choćby w edytorze tekstów czy arkuszu kalkulacyjnym, a nie w zeszycie. W każdym razie na złożony przez naszą redakcję wniosek otrzymaliśmy na maila skan rejestru. Niestety, zeskanowano nam co drugą stronę… Poniżej prezentujemy niepełną treść rejestru, tak jak otrzymaliśmy. A o resztę już zawnioskowaliśmy. Czekamy na uzupełnienie. Czytaj dalej →