Czy źródła finansowania kampanii prezydenckiej są jawne? Równość w jawności – podpisujemy petycję

GhLPCFrlKto finansuje komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP? Czy mamy dostęp do tych informacji? Według prawa – tak. W praktyce – dowiemy się, kto sfinansował kampanie kandydatów popieranych przez partie polityczne dopiero za rok! Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz partnerami – Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i  Instytutem Spraw Publicznych – zachęca do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej. Czytaj dalej →


Brak kary za przekroczenie granic obrony koniecznej – inicjatywa Zjednoczonej Prawicy

sejm RPPosłowie klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica wystąpili z inicjatywą rozszerzenia zakresu przypadków, w których przekroczenie granic obrony koniecznej nie będzie karane. Projekt zmiany będzie czytany na 91. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 22.04.2015 r. Czytaj dalej →


Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego

Skarga_Burmistrz_JasłoPo złożeniu wczoraj dwóch skarg na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski i Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie nieudostępnienia informacji o nagrodach pracowników (pisaliśmy o tym w artykule: Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród), kolejny raz bronimy swojego prawa do informacji. A to w związku z naruszeniem przez Burmistrza Miasta Jasło art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym wypadku skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Jasła, bo nie udostępnił nam żadnych informacji na temat nagród przyznanych pracownikom urzędu w roku 2014 i 2015. Czytaj dalej →


Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród

Skarga_Nowy_ZmigrodNiestety w związku z naruszeniem przez Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pogwałceniu art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej, dzięki pomocy prawnej Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako organ prasowy skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na bezczynność. Związane jest to z brakiem merytorycznej odpowiedzi na wnioski w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim oraz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie. Czytaj dalej →


Altana biesiadna w Załężu – niezgodność z SIWZ? Wniosek o informację publiczną (dokumentację)

ALTANA_ZalezeDnia 28 sierpnia 2014 roku zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Wójta Gminy Osiek Jasielski pismem zawierającym wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci umowy z wykonawcą ”Fudali”  Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 36-060 Rogoźnica 97 A, której przedmiotem była Budowa altany biesiadnej w miejscowości Załęże” (i ewentualnych aneksów), protokołu odbioru wykonanych robót, wystawionego przez wykonawcę dokumentu gwarancyjnego oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotowym zadaniem. Do marca 2015 r. (ponad pół roku!) nie było żadnej odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Do czasu gdy po jednym z artykułów, w którym wspomnieliśmy o tym właśnie wniosku, dostaliśmy maila od Sekretarz Urzędu, że żaden wniosek o informację w sierpniu 2014 roku nie wpłynął do urzędu. Po przesłaniu przez nas raz jeszcze kopii tego maila do urzędu, dnia 1 kwietnia 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, którą poniżej prezentujemy. Czytaj dalej →


„Pocztówka z Osieka Jasielskiego” – zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

unnamedW związku z rocznicą 650 – lecia założenia miejscowości i parafii Osiek Jasielski, serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III i IV – VI gminy Osiek Jasielski do udziału w konkursie plastycznym na pocztówkę z Osieka Jasielskiego. Prace laureatów I i II miejsca wyłonione w konkursie zostaną wydane w formie pocztówek.

Szczegóły na plakacie poniżej:

Czytaj dalej →


„Nie szukam sensacji. Chcę informować ludzi” – wywiad z redaktorem naczelnym portalu zaleze.com

Jawnosc_Zaleze_PortalJak to z tą jawnością urzędów w powiecie jasielskim (i nie tylko) jest, jakie są z nią związane problemy, co może być informacją publiczną oraz w jaki sposób samemu o tę informację wnioskować? Jeśli interesują Was powyższe zagadnienia, zapraszamy do lektury rozmowy dziennikarza „Nowin” Grzegorza Michalskiego z redaktorem naczelnym czasopisma i portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” Marcinem Hałatem. Fragment tego wywiadu został w marcu br. opublikowany w Gazecie Codziennej „Nowiny”. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim podejmowanych przez portal działań w ramach działalności dziennikarskiej i obywatelskiej kontroli władz (strażnictwa). Czytaj dalej →


Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle

Informacja_ZalezeW nawiązaniu do toczącej się od kilku tygodni publicznej dyskusji, również na lokalnych forach (vide: Ostatni tydzień zbierania podpisów pod propozycjami zmian w prawie samorządowym, Pensje w BIP. Watchdog chce jawności list płac urzędników samorządowych, albo Czy wynagrodzenia powinny być jawne?), odnośnie jawności nagród (wynagrodzeń) pracowników urzędów oraz zmian w prawie, jako redakcja portalu zaleze.com zapytaliśmy Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy w Dębowcu, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Urząd Miasta Jasło, Urząd Miasta Krosno oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle o wysokość nagród przyznanych pracownikom w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Czytaj dalej →


Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędach (AKTUALIZACJA)

crowd-1380889-mJako redakcja portalu zaleze.com skierowaliśmy do kilku urzędów w okolicy wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, numerów pokoi wszystkich pracowników urzędu wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony (do jednego z urzędów nie wnioskowaliśmy o adresy e-mail i numery pokoi). Zaproponowaliśmy przykładowy wzór, wedle którego taki wykaz mógłby nam zostać udostępniony. Czekamy na odpowiedzi. Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


AKTUALIZACJA – Rejestr umów za rok 2014 oraz rejestr przetargów 2014 roku Gminy Dębowiec udostępniony!

RU17W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2015 r. udostępniony został nam przez Urząd Gminy Dębowiec rejestr zamówień publicznych oraz rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2014. Wszystko zaczęło się od złożonego jeszcze w sierpniu 2014 roku wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. tego, jakie rejestry umów UG Dębowiec prowadzi, czy prowadzi je w wersji elektronicznej oraz czy będą one opublikowane w BIP. Czytaj dalej →


Uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie na IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej

SONY DSCW dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie: Łukasz Dorociak oraz Dawid Brej wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej. Żmigrodzka placówka stoi na stanowisku, że posiadanie samej wiedzy teoretycznej nie wystarcza, aby sprawdzić się w przyszłości w służbach mundurowych. Czytaj dalej →


Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich w gminie Osiek Jasielski – 17 kwietnia 2015 r.

fundusze europejskiePodczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich. Czytaj dalej →


Próba syren alarmowych – 14 kwietnia 2015 r.

old-school-fire-alarm-696467-sW dniu 14 kwietnia 2015 roku w godzinach 14.00 do 14.15 na terenie gminy Osiek Jasielski zostanie przeprowadzona w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania głośna próba syren alarmowych. Czytaj dalej →


Protokoły głosowań na sołtysów sołectw Osiek Jasielski, Pielgrzymka i Samoklęski

Wybory_OsiekDziś, tj. 13 kwietnia 2015 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski zostały opublikowane protokoły z głosowań na sołtysów sołectw Osiek Jasielski, Pielgrzymka i Samoklęski. Jak wynika z ich treści, sołtysem Osieka Jasielskiego został Tadeusz Zawisza (uzyskał 184 głosy), sołtysem Pielgrzymki został Janusz Brączyk (uzyskał 193 głosy) a sołtysem Samoklęsk wybrano Adama Kudłatego (uzyskał 179 głosów). Wybory odbywały się dnia 12 kwietnia w godzinach od 8:00 do 16:00. Pełną treść protokołów publikujemy dla Państwa poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. Czytaj dalej →


Przypomnienie o wyborach sołeckich w dn. 12 kwietnia 2015 r. w Osieku Jasielskim, Samoklęskach i Pielgrzymce

herb Osiek Jasielski 2Publikujemy Obwieszczenie Komisji Rady Gminy ds. Wyborów Sołeckich przypominające o terminie wyborów w miejscowościach: Osiek Jasielski, Samoklęski i Pielgrzymka – zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osiek Jasielski w dniu 2015-04-08. Czytaj dalej →