Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie: bezczynność Prezydenta Miasta Krosna miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa

Sąd_administracyjny_w_RzeszowiePortal internetowy www.zaleze.com dnia 9 września 2014 r. złożył do Urzędu Miasta Krosno drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji w sprawie prowadzenia rejestru umów. Do dnia 22 grudnia 2014 r. organ nie odpowiedział na wniosek. Złożyliśmy więc skargę na bezczynność do WSA w Rzeszowie (czytaj: Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Rozprawa w tej sprawie odbyła się w ubiegły piątek, tj. 27 lutego 2015 r. O szczegółach i wydanym przez WSA wyroku w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej piszemy poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie terminu wyborów Sołtysa Sołectwa Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Samoklęski, Osiek Jasielski

tabliczka_soltysPrzedstawiamy Państwu ogłoszenia Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie terminu wyborów Sołtysa Sołectwa Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Samoklęski, Osiek Jasielski. Poszczególne obwieszczenia wójta znalazły się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 lutego 2015 r. Linki znajdują się poniżej. Czytaj dalej →


Nie będzie wyborów na Sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj

BIP_LogoJak informuje na stronie internetowej Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, mimo przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj do dnia 24 lutego 2015 r., nie dokonano w tym terminie zgłoszenia drugiej kandydatury do każdego z sołectw. W związku z powyższym wyborów w tych sołectwach się nie przeprowadza, a sołtysami zostali kandydaci zgłoszeni w pierwszym terminie Czytaj dalej →


Lista kandydatów na Sołtysa sołectwa Mrukowa

BIP_LogoNa podstawie § 29 ust. 3 Statutu sołectwa Mrukowa wprowadzonego uchwałą Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski zmienionego uchwałą Nr XLIX/286/2010 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski, Komisja Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Mrukowa. Czytaj dalej →


Spektakl „Historia Śnieżki” w Osieku Jasielskim

20150305_gok_sniezka_plakat

GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU JASIELSKIM
ORAZ
TEATR MASKA Z RZESZOWA
ZAPRASZAJĄ NA SPEKTAKLHISTORIA ŚNIEŻKI´´ 5 MARCA  O GODZ.11.00 W SALI WIDOWISKOWEJ GOK

Przedział wiekowy od 6 – 10 lat

Wstęp wolny

Czytaj dalej →


O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

jawnosc_sprzyja_10lecie_logo_na_przezr_xckuPrezentujemy opracowanie eksperta prawnego i Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczące prawa do informacji, transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych oraz wolności rozpowszechniania informacji o działaniach władz publicznych w prasie i na blogach internetowych. Zapraszamy do zapoznania się i … korzystania ze swoich praw.

Czytaj dalej →


Zimowe Ferie 2015 z Gminnym Ośrodkiem Kultury – podsumowanie

20150212_gok_ferie7Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyli się w zorganizowanie zajęć dla dzieci wypoczywających na terenie gminy. W okresie od 2 lutego do 13 lutego 2015 r. przygotowany został urozmaicony, bezpłatny cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r. Były to m.in. uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej Przewodniczącego (-ej), ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski, uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r., powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r. Były to uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424m² na rzecz Gminy. Czytaj dalej →


Protokół Nr IV/2015 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lutego 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr IV/2015 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lutego 2015 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że jedną z podejmowanych uchwał była uchwała dotycząca ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Czytaj dalej →


Likwidacja czterech szkół, ustalenie diet dla radnych w komisji sołeckiej to punkty porządku obrad na najbliższą sesję

protokół ugPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej wskazanym porządkiem obrad. Będą ustalane m.in. diety za posiedzenia w komisji ds. wyborów sołeckich, wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Ale najważniejszymi sprawami podejmowanymi na tej sesji dla mieszkańców będą uchwały dotyczące likwidacji szkół podstawowych w Mrukowej, Świerchowej, Pielgrzymce oraz Załężu. Czytaj dalej →


Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. Mieszkańcy nie poznali treści projektów uchwał przed sesją

stop-sign-154656-mDnia 4 lutego 2015 roku zawnioskowaliśmy do UG Osiek Jasielski o udostępnienie projektów uchwał na najbliższą sesję nadzwyczajną w dniu 5 lutego 2015 r., ewentualnie o wskazanie linka do BIP Gminy Osiek Jasielski, gdzie te projekty się znajdują. Poprosiliśmy o udostępnienie ich przed sesją, byśmy mogli je opublikować na stronie zaleze.com, a mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Niestety, do dziś nie mamy żadnej odpowiedzi ze strony urzędu, mimo, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej takie dokumenty należy udostępniać niezwłocznie. Czytaj dalej →


Wybory sołtysa w Załężu – 22 marca 2015 r.

ballot-box-largeWójt Gminy Osiek Jasielski, Pan Mariusz Pykosz informuje, że w dniu 22 marca 2015 r. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory sołtysa sołectwa Załęże. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej będzie w tym dniu Szkoła Podstawowa w Załężu. Czytaj dalej →


Rejestr umów za rok 2014 oraz rejestr przetargów 2014 roku Gminy Dębowiec udostępniony!

RU17W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2015 r. udostępniony został nam przez Urząd Gminy Dębowiec rejestr zamówień publicznych oraz rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2014. Wszystko zaczęło się od złożonego jeszcze w sierpniu 2014 roku wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. tego, jakie rejestry umów UG Dębowiec prowadzi, czy prowadzi je w wersji elektronicznej oraz czy będą one opublikowane w BIP. Czytaj dalej →


Czy w gminie Osiek Jasielski powstaną farmy wiatrowe?

wind-turbines-4-914410-mJakiś czas temu do Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska (z siedzibą w Łysej Górze) zwróciła się z prośbą o pomoc grupka mieszkańców zaniepokojona wizją postawienia dziesięciu 150-metrowych wiatraków w okolicy Osieka Jasielskiego. Stowarzyszenie zajęło się sprawą. Przeglądnięto wiele dokumentów z procesu inwestycyjnego. Znaleziono w nich kilka uchybień dyskwalifikujących decyzję „środowiskową” Wójta Gminy Osiek Jasielski z mocy prawa.

Czytaj dalej →


Urzędy ujawniają rejestry umów, a stoją za tym… zwykli ludzie – wywiad

Publiczny_Rejestr_Umów„Czy zlecenia z urzędu Twojego miasta dostają tylko krewni i znajomi królika? Mógłbyś to łatwo sprawdzić, gdyby Twoje miasto miało publiczny rejestr umów. Co więcej, możesz skłonić miasto do opublikowania takiego rejestru. To naprawdę możliwe, o czym mówił w rozmowie z Dziennikiem Internautów Adam Dobrawy, organizator akcji Publiczny Rejestr Umów.” Czytaj dalej →


Rejestr umów (NIEPEŁNY) UM Krosno udostępniony po złożeniu skargi do WSA w Rzeszowie

Clipboard01Po ponad 4 miesiącach (!) od złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez naszą redakcję, wymianie maili oraz po złożeniu przez nas skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, możemy uznać, że sprawa udostępnienia rejestrów umów, które Urząd Miasta Krosna zawarł z podmiotami zewnętrznymi została zakończona pewnym sukcesem obywateli. Rejestry umów udostępniono, chociaż bez danych kontrahentów osób fizycznych. Czekamy jeszcze na rozprawę sądową, na której Sąd potwierdzi zaistniałą kilkumiesięczną bezczynność organu, nakaże Prezydentowi ujawnić imiona i nazwiska przy umowach oraz ewentualnie wymierzy Prezydentowi Krosna grzywnę w wysokości 1000 zł. Czytaj dalej →


Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

_IMG_5735Szanowni Czytelnicy, kolejny raz portal „Załęże w gminie Osiek Jasielski” zmuszony jest walczyć dla mieszkańców o informacje publiczne w sądzie. Tym razem na wniosek o udostępnienie informacji publicznej od ponad 3 miesięcy (!) nie odpowiedział Urząd Miasta Krosno. Dziś złożyliśmy (za pośrednictwem UM Krosno) skargę do rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z przykrością przyznajemy, że Prezydent Miasta Krosno Piotr Przytocki nie uznaje faktu, iż prasa potrzebuje do realizacji stawianych przed nią zadań informacji, których urząd jest w posiadaniu. Czytaj dalej →


Żaden radny Gminy Osiek Jasielski nie podał swoim wyborcom (mieszkańcom gminy) kontaktu do siebie

Kontakt_Osiek_JasielskiDnia 4 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Osiek Jasielski z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018. Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi.  Czytaj dalej →


Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj

zebraniewiejskiezalezeW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazały się dziś trzy obwieszczenia dotyczące przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa oraz Czekaj, a to w związku ze zgłoszeniem tylko po jednej kandydaturze na Sołtysa tych sołectw. Wobec powyższego postanowiono przesunąć termin zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Załęże, Świerchowa i Czekaj o 5 dni i wskazano w obwieszczeniu ostateczny termin na dzień 24 lutego 2015 r. (czyli de facto przedłużono o cztery, a nie pięć dni…). Czytaj dalej →