SKO w Krośnie uchyliło w całości decyzję odmowną Burmistrza Miasta Jasło w sprawie nagród pracowników Urzędu

__IMAG002624 listopada 2015 r. otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie decyzję uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta Jasło, w której odmówił nam udostępnienia informacji publicznej na temat imion, nazwisk, kwot nagród przyznanych w latach 2014 i 2015 pracownikom Urzędu Miasta Jasła i uzasadnienia ich przyznania. Poniżej pełna treść tej decyzji, z której możecie Państwo się dowiedzieć jak sprawa wygląda od samego początku.  Czytaj dalej →


Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 27 listopada 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielski

        fot. archiwum

Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 27 listopada 2015 roku odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. W porządku obrad znalazły się m.in. Prezentacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. , podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2016 r., podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych. podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Czytaj dalej →


Kochasz dzieci? To nie pal w piecu śmieci – ciągły problem w gminie

zdjecie_20080421211649_786W trakcie spacerów po naszej gminie jednoznacznie można stwierdzić: pełnia sezonu grzewczego wśród mieszkańców rozpoczęta. Szczególnie widać, a przede wszystkim czuć to, wieczorową porą w sołectwach, lecz nie tylko. Czy to, czym pali sąsiad, nas nie dotyczy? Można się jedynie domyślać co ląduje w piecach c.o.: tworzywa sztuczne PET, impregnowane i lakierowane drewno, opakowania foliowe, gumy, stare szmaty i buty oraz zużyte pampersy. Palenie tych przedmiotów powoduje, wydzielanie się trujących substancji: dioksyny i furan, tlenków siarki, węgla, azotu oraz metali ciężkich.

Czytaj dalej →


Obywatelski monitoring stron BIP – weź udział by pomóc niepełnosprawnym!

20151119125321_0_mam_20to_20w_20bipieKoalicja organizacji pozarządowych rozpoczyna 20 listopada 2015 roku akcję społeczną „Mam to w BIPie!” w odpowiedzi na problem umieszczania na stronach internetowych instytucji publicznych (BIP) ważnych dokumentów w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia dostęp do tych informacji osobom niewidomym oraz utrudnia kontrolę społeczną tych instytucji. Czytaj dalej →


Starosta odpowiedział na pytania odnośnie terminu zakończenia remontu drogi

_Starota_jasielskiPrzedstawiamy odpowiedź Starosty Jasielskiego dotyczącą terminu zakończenia prac dotyczących przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Przypomnijmy, że wedle umowy Starostwa Powiatowego w Jaśle ze SKANSKĄ S.A., realizacja przedmiotu umowy miała nastąpić do 15 listopada 2015 r. (zobacz skan umowy: Skan umowy z firmą SKANSKA S.A. na przebudowę drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski). Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Wójtem Gminy Nowy Żmigród i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UG Nowy Żmigród

_WSA_Rzeszów(StreetView)Zanim przejdziemy do wczorajszego wyroku WSA, przypomnijmy, że końcem października 2015 r. opisywaliśmy fakt otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowegoCzytaj dalej →


Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. V)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Przedstawiamy kolejną, piątą odsłonę zdjęć z postępu prac z przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Po naszym artykule oraz piśmie do Starostwa Powiatowego oraz firmy Skanska (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej) w prace naprawdę ruszyły z kopyta. Przypominamy, że na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów odbywał się objazdami. W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Kontakt do radnych Rady Miejskiej w Jaśle (e-maile, terminy dyżurów)

kontakt_phone_mail30 października 2015 r. skierowaliśmy do Urzędu Miasta Jasło wniosek o udostępnienie informacji m.in. na temat adresów e-mail i telefonów kontaktowych do radnych Rady Miejskiej w Jaśle. Odpowiedź z Urzędu Miasta Jasło przekazała rzecznik prasowy Agata Koba. Poniżej możecie zobaczyć dane, które otrzymaliśmy. Czytaj dalej →


Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim

writing-hand-1416710Od około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Czytaj dalej →


Prezydent Robert Biedroń ujawnia płace słupskiego ratusza

Jawnosc_Informacja_PublicznaWiadomo, ile zarabiają pracownicy słupskiego magistratu. Robert Biedroń ujawnił listę płac. Rekordzista otrzymuje co miesiąc ponad 10 tys. zł brutto. Sprzątaczka zaś 1,75 tys. zł brutto. Jak podkreśla, są to informacje jawne, które mieszkańcy często starali się uzyskiwać, także w drodze sądowej. Jak twierdzi prezydent Słupska, nie ma jednak sensu ich ukrywać ponieważ, na przykład, zarobki urzędników są finansowane z budżetu tworzonego przez mieszkańców i powinny być ogólnodostępne.

Czytaj dalej →


Aplikacja na telefon pomoże ci kupować polskie produkty

Informacja_infoMasz dość masówki globalnych koncernów? Szukasz lokalnych firm tworzących unikalne produkty? Pola pomoże Ci odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na zakupy odnajdujesz produkty “z duszą” i wspierasz polską gospodarkę. Kupując polskie produkty wspierasz naszą gospodarkę i nasz kraj. Czytaj dalej →


Pytaj – to Twoje prawo. Poradnik dla obywatela

Szymon_Osowski_ZalezeJak się zachowuje świadomy obywatel? Wierci władzom dziurę w brzuchu i zawsze pyta, gdy ma wątpliwości. Prawnik Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska podpowiada, jak pytać skutecznie. Czytaj dalej →


Z jakimi mediami okoliczne urzędy zawarły umowy w roku 2014 i 2015?

_[08]Oko_Misiolek_Marcin_ZalezeNa kanwie wniosku o informację publiczną do Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta Jasło w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015, a także kopii faktur związanych z tymi umowami, postanowiliśmy o to samo zapytać wszystkie gminy z powiatu jasielskiego oraz Miasto Krosno i Starostwo Powiatowe w Krośnie (zobacz: Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?). Poniżej przedstawiamy informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany z uwagi na spływające w różnym czasie odpowiedzi. Zachęcamy więc do śledzenia na bieżąco pojawiających się tutaj informacji. Czytaj dalej →


Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?

_Jawnosc_Informacja_Publiczna25 października 2015 r. skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Urzędu Miasta Jasło wnioski o informację publiczną w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015. Poprosiliśmy również o kopie faktur związanych z tymi umowami. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi. Czytaj dalej →


Średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół w Jaśle

_Jawnosc_Informacja_Publiczna29 października 2015 r. zapytaliśmy kilka szkół w Jaśle o średnie wynagrodzenie nauczycieli. Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki. Są już pierwsze odpowiedzi, w miarę spływania kolejnych, artykuł będzie aktualizowany. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych. Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd). Czytaj dalej →


Nagrody pracowników w Starostwie Powiatowym w Krośnie

_wwwIMAG002520 czerwca 2015 r. poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Krośnie o udostępnienie informacji publicznej na temat liczby pracowników starostwa, liczby osób pełniących funkcje publiczne, wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom pełniącym funkcje publiczne, z podaniem ich imion, nazwisk, stanowiska służbowego, kwoty nagrody i uzasadnienia jej przyznania, a także wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom nie pełniącym funkcji publicznych wedle wskazanego w mailu wzoru. Czytaj dalej →


Zapraszamy na rozprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

rozprawa_nowy_zmigrodRozprawa o jawność nagród Urzędu Gminy Nowy Żmigród odbędzie się za dwa tygodnie, 17 listopada 2015 r. o godzinie 13:30 w sali nr 1 rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, bo rozprawy są jawne i każdy z obywateli może w nich wziąć w nich jako publiczność albo prasa. Skarga portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do WSA złożona została na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z 16 lipca 2015 r., znak SKO.4105.14.866.2015 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Nowy Żmigród z 18 czerwca 2015 r., znak OSS.1431.8.2015 w której odmówiono nam udostępnienia informacji publicznej. Czytaj dalej →


Jak wygląda brzeg Wisłoki w Załężu rok po naprawie (VIDEO / ZDJĘCIA)

_IMG_1475Zobaczcie jak aktualnie wygląda stan brzegu rzeki Wisłoka w Załężu po naprawie dokonanej jesienią/zimą ubiegłego roku. Dla porównania zdjęcia oraz film z roku 2014 publikowaliśmy w artykule z 24 grudnia 2014 r.: ZDJĘCIA z zabezpieczenia brzegu rzeki Wisłoki w Załężu. Sami oceńcie czy naprawa dała przewidywany efekt. Czytaj dalej →


Kolejny raz przedłużają termin zamknięcia drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski, przez złe warunki atmosferyczne?

exclamation-point-icon-1147436-mStarostwo Powiatowe w Jaśle przesłało kolejny komunikat: „Informujemy, że w związku z przedłużającymi się robotami drogowymi droga relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski  pozostanie zamknięta do dnia 14 listopada br. W Dniu Wszystkich Świętych droga ta zostanie otwarta dla ruchu pojazdów. W związku z przedłużającymi się robotami drogowymi spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi przedłużony zostanie czas zamknięcia drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski na odcinku Dębowiec – Załęże do dnia 14 listopada 2015 r. Czytaj dalej →


Nowiny24: Nie chcieli ujawnić nagród urzędników z okolic Jasła i Krosna. Przegrali w sądzie z portalem zaleze.com

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPortal zaleze.com zagościł kolejny raz w Nowinach. „O tym jakie nagrody otrzymują urzędnicy z okolic Jasła i Krosna, ujawnić nie chcieli. Lokalny portal wygrywa w sądzie kolejne sprawy z tym związane.” – napisano. „Marcin Hałat, redaktor naczelny portalu zaleze.com dla mieszkańców Osieka Jasielskiego i okolic, kilka miesięcy temu wysłał pisma do urzędów gmin powiatu jasielskiego, burmistrza Jasła, prezydenta Krosna i starostów powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. „
Czytaj dalej →


Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. IV)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Prezentujemy Państwu kolejne zdjęcia z postępu prac z przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Po naszym artykule oraz piśmie do Starostwa Powiatowego oraz firmy Skanska (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej) w ostatnich kilku dniach prace naprawdę ruszyły z kopyta. Przypominamy, że na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów odbywa się objazdami. W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Wybory do Parlamentu RP w gminie Osiek Jasielski. Sylwetki wygranych

Wyniki_Wizualizacja_OsiekSenatEmocje powyborcze już w zasadzie opadły. Wybory do Sejmu i Senatu dnia 25 października 2015 roku wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które będzie samodzielnie rządzić. Spójrzmy jak głosowała gmina Osiek Jasielski w wyborach parlamentarnych. Statystyki, frekwencja, lista kandydatów wraz z liczbą oddanych na nich głosów… Czytaj dalej →


Umowy Urzędu Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 (skany)

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPo artykule z ujawnieniem pełnego rejestru umów zawartych przez Gminę Osiek Jasielski z kontrahentami (zobacz: Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku), zawnioskowaliśmy do Urzędu o zestawienie umów, w którym będzie widoczne m.in. z kim, za ile, oraz na co Gmina zawierała w roku 2015 umowy. Wskazaliśmy, że jeśli Urząd nie prześle zestawienia, to żeby przesłał skany tych umów. I otrzymaliśmy na skrzynkę mailową kilkadziesiąt zeskanowanych umów. Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Prezydentem Krosna i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UM Krosno

_WSA_Rzeszów(StreetView)Otrzymaliśmy właśnie pisemne uzasadnienie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skan wyroku z uzasadnieniem i szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Czytaj dalej →


Komentarz redakcji do wypowiedzi Wójta na jednej z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski

Head in HandsW protokole z sesji rady gminy z dnia 24 czerwca 2015 r. (opublikowanej w  BIP dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz na naszej stronie tutaj), radny Marek Kiełbasa w czasie podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. zadał pytanie: – Czy analizowana była dokumentacja pokontrolna? Jak Radni mają na koniec roku podejmować uchwałę budżetową nie znając dokumentów źródłowych? Wiemy jak wygląda sytuacja z realizacją pierwszego projektu. Dlaczego wynikła z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski na projekcie: ,,Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w roku 2014, konieczność zwrotu kwoty ponad 132.000 zł z tytułu niepoprawnego zastosowania Prawa zamówień publicznych? Chodziło o nienależnie przyznane punkty wykonawcy.  Czytaj dalej →


NIEOFICJALNE wyniki wyborów do Parlamentu RP w dniu 25 października 2015 r. (AKTUALIZACJA)

Informacja_infoPrzedstawiamy dla Państwa wciąż jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu RP, które zamieściła na swojej stronie tvn24.pl. Wedle opublikowanych danych: KWW Prawo i Sprawiedliwość zdobył – 39,1% głosów, KWW Platforma Obywatelska RP – 23,4%, KWW „Kukiz’15” – 9%, KWW Nowoczesna Ryszarda Petru – 7,1%, Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 6,6%, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,2%, KW KORWiN – 4,9%, KW Partia Razem – 3,9%.
Czytaj dalej →


Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. III)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Kolejne zdjęcia z postępu prac z przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Po naszym artykule oraz piśmie do Starostwa Powiatowego oraz firmy Skanska (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej) w ostatnich kilku dniach prace naprawdę ruszyły z kopyta. Przypominamy, że na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów odbywa się objazdami. W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Skarga portalu zaleze.com na Starostę Jasielskiego, bo odmówił ujawnienia nagród pracowników DPS w Foluszu

_WSA_Rzeszów(StreetView)I kolejny raz jesteśmy zmuszeni złożyć w obronie prawa do informacji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Tym razem na Starostę Jasielskiego, bo według nas naruszył przepisy Konstytucji, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej

Odpowiedz_StarostyW nawiązaniu do informacji dotyczącej przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski, która ukazała się 20 października 2015 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski), postanowiliśmy zapytać u źródła, czy termin końcowy realizacji zadania jest zagrożony. Poniżej możecie Państwo przeczytać odpowiedź. Czytaj dalej →


Grzywna to za mało, by stracić fotel wójta

5628f214e20b9_o,size,969x565,q,71,h,eefca0Redaktor Ewa Gorczyca w Nowinach24 pisze, że „Ani sam wójt Osieka Jasielskiego, ani jego obrońca nie pojawili się wczoraj w Sądzie Okręgowym w Krośnie, gdzie miała się odbyć rozprawa apelacyjna. Wójt Osieka Jasielskiego Mariusz P. został w czerwcu ub. roku skazany przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Miał zapłacić 2 400 zł grzywny, koszty procesu i 2 tys. złotych nawiązki dla pokrzywdzonego, którym był Tadeusz Łącki, mieszkaniec gminy. Mariusz P. od tego wyroku złożył odwołanie.” Czytaj dalej →


Ściśle tajna lista nagrodzonych z publicznych pieniędzy pracowników Urzędu Miasta Jasło

_IMAG0023AW kwietniu 2015 r. zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Burmistrza Miasta Jasło z uwagi na jego bezczynność w sprawie pytania prasowego komu, za co i w jakiej wysokości Burmistrz przyznał nagrody wszystkim pracownikom Urzędu Miasta. Rozprawa odbyła się w czerwcu 2015 r. Wygraliśmy ją, sąd stwierdził bezczynność Burmistrza, ale według sądu nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. Najważniejsze, że w sentencji wyroku Sąd zobowiązał Burmistrza do rozpatrzenia naszego wniosku w ciągu dwóch tygodni od zwrotu akt. W dodatku nakazał zwrot całych kosztów postępowania. Nie wymierzył natomiast Burmistrzowi grzywny, o co w skardze wnosiliśmy (Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego). Czytaj dalej →


Komu potrzebny jest dostęp do informacji? Obywatelom czy państwu?

informacja_publicznaMoże się nawet okazać, że zdobyta wiedza będzie dla władz kłopotliwa, gdy jej użycie doprowadzi do odpowiedzialności konkretnych urzędników czy poniesieniu kosztów z budżetu na przyznane odszkodowanie. Dostęp do informacji może być wykorzystany nawet przeciwko władzom, chroniąc jednocześnie interesy jednostki.

Czytaj dalej →


Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 września 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 września 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski, w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 r. Czytaj dalej →


Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 sierpnia 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 sierpnia 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu czy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Czytaj dalej →


Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. Czytaj dalej →


Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

roboty_drogowePierwotnie droga miała być zamknięta w dniach od 7 do 21 października 2015 r., ale dziś na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle ukazał się komunikat: „Informujemy, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi przedłużony zostanie termin zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Droga ta pozostanie zamknięta do dnia 31 października 2015 r. Na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów będzie odbywał się objazdami. Czytaj dalej →


Nauczycieli Burmistrz publicznie nagradza, a pracowników Urzędu Miasta Jasło – nie zamierza. Dlaczego?

_Nagrody_Nauczyciele_JasloW nawiązaniu do wygranej portalu zaleze.com z Burmistrzem Miasta Jasło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie) w sierpniu 2015 r. zaproponowaliśmy Burmistrzowi, aby nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie powiadamiać o ich nagradzaniu w podobny sposób, w jaki informuje się o nagrodach przyznawanych w naszej gminie osiągającym wybitne rezultaty sportowcom, nauczycielom, czy uzdolnionym uczniom. Czytaj dalej →


Zabawa Andrzejkowa w Osieku Jasielskim

AndrzejkiZAPRASZAMY NA HERBATKĘ „ANDRZEJKOWĄ” organizowaną przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Osieku Jasielskim. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie poniżej. Portal internetowy www.zaleze.com objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Czytaj dalej →


Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Szpital_Informacja_Publiczna_ZalezePo prawie miesiącu od złożenia przez redakcję portalu wniosku o informację publiczną oraz informacji o przygotowywanej skardze na bezczynność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w końcu nadeszła odpowiedź w sprawie, o którą pytaliśmy 10 września 2015 r. Chcieliśmy poznać średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy i salowych z uwzględnieniem wszystkich dodatków w roku 2014. [AKTUALIZACJA] Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →