75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Czytaj dalej →


Będzie większa kontrola obywateli nad radnymi i wójtem?

jawnosc_sprzyja_kfr9Kancelaria Prezydenta proponuje nowe mechanizmy „kontroli wewnętrznej” samorządów zwiększające kontrolę obywateli nad radnymi i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że w projekcie tzw. prezydenckiej ustawy samorządowej zaproponowano zestaw instrumentów kontrolnych, opierających się nie na kontroli zewnętrznej, a wewnętrznej samorządu. Zmiany w przepisach mają doprowadzić do zwiększenia transparentności, a w konsekwencji wprowadzić większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Czytaj dalej →


PRZETARG: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap

DL_Załęże_02aWczoraj, tj. dnia 28 sierpnia 2014 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane, którego przedmiotem jest „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert został wyznaczony na dzień 12 września 2014 r., godzina 08:30. Ze szczegółami przedmiotowego przetargu można zapoznać się poniżej. Czytaj dalej →


Interwencja w sprawie braku koszy na śmieci i miejsca na grill/ognisko przy altanie w Załężu

_Pismo_Kosze_ZałężeW związku z komentarzami internautów i mieszkańców Załęża dotyczącymi braku koszy na śmieci oraz miejsca na grill czy ognisko przy altanie nad rzeką Wisłoką, zwróciliśmy się pisemnie do Wójta Gminy Osiek Jasielski z prośbą o zamontowanie koszy na śmieci przy kładce oraz altanie, a także przygotowanie miejsca na ognisko / grilla. O nowej altance zamontowanej przy rzece Wisłoce pisaliśmy w artykule z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Czytaj: Nowa altanka w Załężu (ZDJĘCIA) ). Treść naszego pisma znajduje się poniżej. Czytaj dalej →


Wywiad miesiąca z Martą Łabą, Przewodniczącą KGW w Załężu i Prezes Stowarzyszenia AKACJA

MartaŁabaSerdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy (video poniżej) z Panią Martą Łabą, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Załężu i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „AKACJA”. Zapytaliśmy m.in. o to, jak wygląda dzisiaj praca Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Osiek Jasielski, rozmawialiśmy o działalności stowarzyszenia „AKACJA”, o świetlicy w Domu Ludowym w Załężu, potrzebach sygnalizowanych przez młodzież i starszych na terenie gminy.

Czytaj dalej →


Firma „HYDROZ” Magdalena Droździewicz z Choczni wygrała przetarg na zabezpieczenie wału Wisłoki w Załężu

wisłoka kwiecień 2014W ubiegłym tygodniu (21 sierpnia 2014 r.) na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ukazało się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem ma być: „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie”. Przetarg na to zadanie został ogłoszony (ponownie) w dniu 16 lipca 2014 r. Pisaliśmy o tym końcem lipca 2014 r. (KLIKNIJ TUTAJ: II przetarg na „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże”). Natomiast poprzedni przetarg na to samo zadanie został unieważniony, o czym pisaliśmy dnia 5 lutego 2014 r. (KLIKNIJ TUTAJ: Przetarg na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w Załężu UNIEWAŻNIONY ). O szczegółach wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w informacji poniżej. Czytaj dalej →


Nowa altanka w Załężu (ZDJĘCIA)

___DSC04178Nasza inicjatywa rozpoczęta ponad dwa lata temu Czego brakuje w Załężu? dzięki której mieszkańcy Załęża i okolic mogą się wypowiadać na tematy, które ich nurtują, komentować, dodawać informacje o tym, czego brakuje w Załężu, przyniosła skutek. Pojawiające się wtedy komentarze mieszkańców na temat m.in. altanki zostały przez urzędników wysłuchane, bo w tym roku altana w Załężu została wybudowana. O przetargu na nią pisaliśmy w artykule z dnia 14 czerwca 2014 r. (KLIKNIJ TUTAJ: Trwa przetarg na budowę altany biesiadnej w Załężu). Zobaczcie zdjęcia autorstwa Pauliny Zoła, przedstawiające niniejszą altankę w Załężu. Czytaj dalej →


Protokół nr L/2014 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lipca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół nr L/2014 (50/2014) z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lipca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Informujemy, że kolejny raz kilku radnych było przeciwko nagrywaniu sesji, w dodatku trzech wstrzymało się od głosu. Na Sesji podejmowano uchwałę m.in. dotyczącą WPF, w tym przebudowy Domu Ludowego w Załężu, odczytano pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie skargi P. Zenona Strugały – właściciela PUH ,,BET-STAL”, jak również odniesiono się do kwestii nagrywania sesji przez radnych oraz protokolanta. Czytaj dalej →


Oświadczenie przedsiębiorcy Zenona Strugały w sprawie opublikowanej odpowiedzi Wójta Gminy Osiek Jasielski

Oświadczenie2W nawiązaniu do niedawno opublikowanej na naszym portalu odpowiedzi Wójta Gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza na medialne publikacje (Radio Rzeszów, Nowiny24, i inne) dotyczące stawianych wójtowi zarzutów korupcyjnych (czytaj tutaj: Odpowiedź (sprostowanie) Wójta Gminy Osiek Jasielski wobec publikacji medialnych odnośnie zarzutów korupcyjnych), w odpowiedzi na to sprostowanie wójta przesłane do mediów, publikujemy w całości oświadczenie przedsiębiorcy Zenona Strugały, który nadesłał je w dniu dzisiejszym na adres redakcji zaleze.com. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Czytaj dalej →


Odpowiedź (sprostowanie) Wójta Gminy Osiek Jasielski wobec publikacji medialnych odnośnie zarzutów korupcyjnych

PO_Krosno_ZałężeW nawiązaniu do doniesień medialnych Radia Rzeszów (oraz portalu Nowiny24), z których wynikało, iż Wójt Gminy Osiek Jasielski miał wziąć łapówki od przedsiębiorcy Zenona S. (czytaj: Radio Rzeszów: Wójt gminy Osiek Jasielski oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych), poprosiliśmy Wójta o komentarz w tej sprawie. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, którą prezentujemy Państwu w całości wraz z informacją uzyskaną z Prokuratury Okręgowej w Krośnie (skan pisma z dnia 6 sierpnia 2014 r.) Czytaj dalej →


Nieudostępnienie informacji publicznej przez Jasielski Dom Kultury, skarga na bezczynność i wniosek o wymierzenie grzywny złożone do WSA

Clipboard01Przy okazji imprezy Dni Jasła 2014 postanowiliśmy sprawdzić, czy nie ma problemu z jawnością finansów publicznych w mieście Jasło. Zapytaliśmy zatem Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury o skan umowy zawartej na tę okoliczność z zespołem „Budka Suflera”. Niestety, okazało się, że przesłanie zeskanowanych stron pełnej umowy z wykonawcą jest przez JDK nie do wykonania. Sprawę w postaci skargi na bezczynność zmuszeni byliśmy więc przekazać za pośrednictwem JDK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Ale to nie wszystko. Uzasadniony i konieczny stał się również wniosek o wymierzenie Dyrektorowi grzywny. Jak się okazało, JDK nie przekazał złożonej skargi do sądu, pomimo ustawowego obowiązku. O szczegółach tej prostej, jakby się mogło wydawać sprawy, piszemy poniżej. Czytaj dalej →


Czego brakuje w Załężu?

Postanowiliśmy Was zapytać jaki problem uważacie na teraz za najbardziej palący w Załężu? Czego najbardziej brakuje w Załężu, czego Wam potrzeba jako mieszkańcom, odwiedzającym? Co chcielibyście zmienić, co poprawić?

Czytaj dalej →


Zasady bezpieczeństwa podczas burzy

fork-lightning-528474-mZachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zjawisk burzowych. Warto pamiętać o wielu zagrożeniach związanych z burzami – silnym wietrze, ulewnym deszczu, trąbach powietrznych, gradzie, występujących szczególnie intensywnie latem. Czytaj dalej →