List czytelnika do portalu zaleze.com

Zaleze_topografiaPrezentujemy Państwu w całości list, który przesłał do redakcji nasz Czytelnik: „Na początek chcę złożyć wyrazy uznania za to, że Państwo piszecie o ważnych sprawach bez zakłamania i w sposób jasny dla czytelnika. Przedmiotem mojego zainteresowania, obaw i troski jest sytuacja w Gminie Osiek Jasielski. Decyzje jakie tam zapadają dają wiele do myślenia. Powstał nawet nowy „twór” pod nazwą Komisja do spraw oświaty, który, i tu cytuję: będzie opiniował sprawy dotyczące oświaty.

 

Czytaj dalej →


Ogłoszenie o znalezieniu psa w Pielgrzymce

10954873_840589212687588_8971998465922648014_nPrzekazujemy Państwu komunikat naszej Czytelniczki: „Niedawno znaleźliśmy psa w miejscowości Pielgrzymka- myślę, że może komuś się zgubił- bardzo proszę o pomoc w ustaleniu Właściciela- Pies bardzo za Nim tęskni !” Szczegóły na plakacie poniżej. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego w sprawie drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Dnia 14 maja 2015 r. zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Jaśle jakie działania w latach 2010-2015 podejmowało w celu przygotowania remontu/przebudowy drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski. A to w związku z podjętą przez nasz portal inicjatywą połączenia mieszkańców wobec wspólnego celu. Opisaliśmy ją artykule z dnia 13 maja 2015 r. -> TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!. Zobacz co odpisał nam Starosta. Czytaj dalej →


Dziękujemy Wam Czytelnicy!

zaleze_3Chcemy podziękować za Wasze maile i telefony z głosami poparcia dla działania portalu i podejmowanych przez nas tematów. Otrzymujemy je od czytelników z całej gminy czy powiatu jasielskiego, ale również od osób mieszkających za Dębicą czy pod Iwoniczem-Zdrój. Zdajemy sobie sprawę, że praktycznie żadne inne media w powiecie jasielskim nie podejmują tego rodzaju spraw, którymi prasa lokalna powinna się zajmować, a więc również kontrolą społeczną władzy (m.in. wnioskowanie o rejestry umów w gminach, projekty uchwał na sesje, nagrody z uzasadnieniami dla pracowników urzędów, udostępnianie wyników kontroli w BIPach, i wiele innych…). Wiemy, że tego rodzaju informacje są dla Państwa ważne. Dziękujemy raz jeszcze za miłe słowa i obiecujemy, że będziemy się nadal starać. Czytaj dalej →


Zmiany w przepisach dla kierowców – zobacz te najważniejsze

ODAweDYwMA,kkW połowie maja 2015 wchodzą w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących kierowców. Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać. O zmianach, policjanci będą również przypominać kierowcom, podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne. Czytaj dalej →


TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!

Debowiec2Drodzy mieszkańcy i turyści. Chcemy prosić Was o pomoc i aktywne wsparcie oddolnej inicjatywy mającej na celu doprowadzić do przebudowy drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Już nie ma czasu na odkładanie tego remontu. Ta droga stwarza zbyt duże niebezpieczeństwo dla użytkowników, by mogła czekać kolejne lata na remont. Droga jest w katastrofalnym stanie technicznym; koleiny i wyboje, nie ma ciągów pieszo-rowerowych, brak poboczy. Dlatego jesteśmy zdecydowani, by przekonać władze aby w końcu przeznaczyła na remont tej drogi odpowiednie środki. Czytaj dalej →


Apel skierowany do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

GhLPCFrlStowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, działające na rzecz jawności życia publicznego, wystosowało apel do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy Was, Obywatelki i Obywatele, abyście także Wy złożyli taki apel.

Czytaj dalej →


Nagrody pracowników urzędów Tarnowiec, Krempna, Gmina Jasło, Skołyszyn, Brzyska, Kołaczyce

Nagrody_KrempnaW nawiązaniu do toczącej się od kilku tygodni publicznej dyskusji, również na lokalnych forach (vide: Ostatni tydzień zbierania podpisów pod propozycjami zmian w prawie samorządowym, Pensje w BIP. Watchdog chce jawności list płac urzędników samorządowych, albo Czy wynagrodzenia powinny być jawne?), odnośnie jawności nagród (wynagrodzeń) pracowników urzędów oraz zmian w prawie, jako redakcja portalu zaleze.com zapytaliśmy kolejne urzędy w powiecie jasielskim o wysokość nagród przyznanych pracownikom pełniącym funkcje publiczne w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Zapytaliśmy o te nagrody UG Krempna, UG Jasło, UG Skołyszyn, UG Brzyska i UG Kołaczyce. Wcześniej zapytaliśmy o nagrody takie urzędy: Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle (zobacz artykuł oraz odpowiedzi urzędów: Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle - artykuł aktualizowany) . Czytaj dalej →


Brak informacji w BIP o przebiegu i efektach kontroli w UG Osiek Jasielski oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

approved-mark-3-1102229-mOrgany administracji publicznej, takie jak Urząd Gminy, mają obowiązek publikowania w Biuletynach Informacji Publicznej m.in. dokumentacji „przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”. Mówi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej, a dokładniej art 8. (patrz: USTAWA). Niestety w BIP Gminy Osiek Jasielski nie ma udostępnionej tej dokumentacji, dlatego też zwróciliśmy się z prośbą o ich publikację lub przesłanie skanów na redakcyjną skrzynkę. Czytaj dalej →


Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego

Skarga_Burmistrz_JasłoPo złożeniu wczoraj dwóch skarg na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski i Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie nieudostępnienia informacji o nagrodach pracowników (pisaliśmy o tym w artykule: Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród), kolejny raz bronimy swojego prawa do informacji. A to w związku z naruszeniem przez Burmistrza Miasta Jasło art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym wypadku skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Jasła, bo nie udostępnił nam żadnych informacji na temat nagród przyznanych pracownikom urzędu w roku 2014 i 2015. Czytaj dalej →


Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród

Skarga_Nowy_ZmigrodNiestety w związku z naruszeniem przez Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pogwałceniu art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej, dzięki pomocy prawnej Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako organ prasowy skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na bezczynność. Związane jest to z brakiem merytorycznej odpowiedzi na wnioski w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim oraz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie. Czytaj dalej →


Altana biesiadna w Załężu – niezgodność z SIWZ? Wniosek o informację publiczną (dokumentację)

ALTANA_ZalezeDnia 28 sierpnia 2014 roku zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Wójta Gminy Osiek Jasielski pismem zawierającym wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci umowy z wykonawcą ”Fudali”  Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 36-060 Rogoźnica 97 A, której przedmiotem była Budowa altany biesiadnej w miejscowości Załęże” (i ewentualnych aneksów), protokołu odbioru wykonanych robót, wystawionego przez wykonawcę dokumentu gwarancyjnego oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotowym zadaniem. Do marca 2015 r. (ponad pół roku!) nie było żadnej odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Do czasu gdy po jednym z artykułów, w którym wspomnieliśmy o tym właśnie wniosku, dostaliśmy maila od Sekretarz Urzędu, że żaden wniosek o informację w sierpniu 2014 roku nie wpłynął do urzędu. Po przesłaniu przez nas raz jeszcze kopii tego maila do urzędu, dnia 1 kwietnia 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, którą poniżej prezentujemy. Czytaj dalej →


„Nie szukam sensacji. Chcę informować ludzi” – wywiad z redaktorem naczelnym portalu zaleze.com

Jawnosc_Zaleze_PortalJak to z tą jawnością urzędów w powiecie jasielskim (i nie tylko) jest, jakie są z nią związane problemy, co może być informacją publiczną oraz w jaki sposób samemu o tę informację wnioskować? Jeśli interesują Was powyższe zagadnienia, zapraszamy do lektury rozmowy dziennikarza „Nowin” Grzegorza Michalskiego z redaktorem naczelnym czasopisma i portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” Marcinem Hałatem. Fragment tego wywiadu został w marcu br. opublikowany w Gazecie Codziennej „Nowiny”. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim podejmowanych przez portal działań w ramach działalności dziennikarskiej i obywatelskiej kontroli władz (strażnictwa). Czytaj dalej →


Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle

Informacja_ZalezeW nawiązaniu do toczącej się od kilku tygodni publicznej dyskusji, również na lokalnych forach (vide: Ostatni tydzień zbierania podpisów pod propozycjami zmian w prawie samorządowym, Pensje w BIP. Watchdog chce jawności list płac urzędników samorządowych, albo Czy wynagrodzenia powinny być jawne?), odnośnie jawności nagród (wynagrodzeń) pracowników urzędów oraz zmian w prawie, jako redakcja portalu zaleze.com zapytaliśmy Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy w Dębowcu, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Urząd Miasta Jasło, Urząd Miasta Krosno oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle o wysokość nagród przyznanych pracownikom w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


Debata kandydatów na prezydenta w TVP1 [RELACJA]

TVPINFO10 kandydatów i 90 minut – rozpoczęła się debata prezydencka w TVP1. Transmisja i relacja minuta po minucie w portalu tvp.info, a po starciu kandydatów zapraszamy na program specjalny w TVP Info. Na Twitterze TVP relacjonuje wydarzenie pod hasztagiem #debata.
Czytaj dalej →


Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-1Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazało się Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Treść całego ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Prezentujemy je dla Państwa poniżej. Czytaj dalej →