Bogu dziękujcie, ducha nie gaście – IV Pielgrzymka JP II do Polski

Kolejna wizyta Ojca świętego Jana Pawła  II do ziemi ojczystej miała miejsce już w wolnej Polsce. Przebiegała ona w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w czerwcu a drugi w sierpniu roku Pańskiego 1991. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 września 2012 r.

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy, że w dniu 27 września 2012 rok (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Gminy w Osieku Jasielskim z następującym porządkiem obrad: Czytaj dalej →


Rusza nabór do piątej edycji programu ‚Radosna szkoła’

Rusza nabór do piątej edycji programu „Radosna szkoła”. Do 10 października 2012 r. szkoły mogą zgłaszać organowi prowadzącemu swój udział, wnioskując o wsparcie finansowe na 2013 r. w zakresie organizacji miejsc zabaw oraz szkolnych placów zabaw. Samorządy powinny złożyć wnioski do wojewody podkarpackiego do 2 listopada. Na realizację programu w 2013 r. przewidziano 234 mln zł w skali kraju. Czytaj dalej →


III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski

Trzecia pielgrzymka do papieża do ojczystego kraju wypadła w roku 1987. Te kolejne dni spotkania Jana Pawła II z rodakami miały miejsce od 08 do 14 czerwca.  Pretekstem do tej wizyty była 50. rocznica Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu, ale naprawdę było inaczej Papież chciał zapoczątkować tradycję regularnego pielgrzymowania do ojczyzny co cztery lata. Władze komunistyczne nie chciały aby na trasie pielgrzymki znalazł się Gdańsk, spotkanie z Wałęsą oraz odwiedziny grobu ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, ale Jan Paweł II był nieprzejednany. Czytaj dalej →


Informacja dotycząca utrudnień w ruchu

W związku z trwającą realizacją robót w ramach zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej” Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 3+470 – 6+170” informujemy, że będą występowały utrudnienia w ruchu, spowodowane układaniem nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni – droga będzie zamknięta na odcinku od Łask do skrzyżowania na Majscową (droga przez las): Czytaj dalej →


73. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Czytaj dalej →


Ochrona przeciwpowodziowa na Podkarpaciu, w tym także w Gminie Osiek Jasielski

Przedstawicie pięciu powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego i dębickiego uczestniczyli w konferencji poświęconej wdrażaniu „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na Podkarpaciu”. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Jaśle 4 września 2012 r., była Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki. Czytaj dalej →


Brama w Beskid Niski – Relacja

W minioną niedzielę, 9 września 2012 r., w Mrukowej, odbyła się impreza pn. „Mrukowa – Brama w Beskid Niski”. Było to już ostatnie tego typu wydarzenie kulturalne, realizowane w ramach projektu pn. „Turystyka i kultura czynnikiem rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa. Czytaj dalej →


Warunki drogowe się zmieniają – idźmy, jedźmy bezpiecznie

Przypominamy wszystkim kierowcom, rowerzystom i pieszym o tym aby przy zmiennych, trudniejszych warunkach pogodowych zachowali szczególną ostrożność. Czytaj dalej →


II pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski

Trwała ona od 16 do 23 czerwca 1983 r. W Polsce wówczas wciąż obowiązywał stan wojenny. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!” Miesiąc po wizycie apostolskiej, 22 lipca 1983 r. stan wojenny został odwołany. Czytaj dalej →