Remont dróg gminnych w Czekaju i w Załężu wykona PRD-M Sp. z o.o. z Jasła

HerbOsiekJasielskiNa stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski pojawiło się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 467 w km 0+000 – 0+060 i dz. ewid. nr 156/21 w km 0+000 – 0+180 w miejscowości Czekaj, Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 249 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Załęże”. Wybrany wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle.

Czytaj dalej →


Załęże w gminie Osiek Jasielski na Google Street View!

Załęże_GoogleStreetView08W roku 2012 samochody Google Street View rozpoczęły swoją pracę na terenie naszego kraju. Od 24 kwietnia 2013 r. możliwe jest wirtualne zwiedzanie praktycznie całej Polski. Zobacz jak wygląda Nowa Wieś na Mapach Google Street View.

Jak informuje wikipedia.org, Google Street View to jedna z funkcji Google Maps i Google Earth, która zapewnia 360° panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części miasta. Funkcja ta jest dostępna od dnia 25 maja 2007 i początkowo obejmowała tylko pięć amerykańskich miast. Czytaj dalej →


Bogusław Uliasz został Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świerchowej

HerbOsiekJasielskiJak informuje na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski Wójt Gminy Osiek Jasielski, w dniu 17 kwietnia 2013r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerchowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego został wyłoniony Pan Bogusław Uliasz. Uzasadnienie wyboru jest następujące. Czytaj dalej →


Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa Gminy Osiek Jasielski?

Pomnik w Osieku JasielskimPrzedstawiamy najbardziej aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Osiek Jasielski, czyli ile nas jest w pozczególnych:  Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka Osiecka, Czekaj, Mrukowa, Samoklęski, Świerchowa i Pielgrzymka. Czytaj dalej →


Brak chętnych na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce

HerbOsiekJasielskiWójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce, w terminie składania ofert do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. Czytaj dalej →


Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami

Śmieci_ZałężeW związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm. ) i przejęciem obowiązków gospodarowania odpadami  komunalnymi przez Gminę Osiek Jasielski, zmianie ulegają od 1 lipca 2013 r. zasady zawierania umów i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r. wywozem odpadów zajmować się będzie firma wybrana w drodze przetargu, a opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane będą przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Czytaj dalej →


Podkarpacie i Małopolska razem w sprawie połączenia z A4

roboty drogoweSamorządy powiatu gorlickiego i jasielskiego wkraczają w kolejny etap w staraniach o budowę połączenia drogowego z autostradą A4. Już w najbliższy piątek na zaproszenie starosty gorlickiego Mirosława Wędrychowicza i jasielskiego Adama Kmiecika w Jaśle spotkają się przedstawiciele kilkunastu samorządów z terenu Małopolski i Podkarpacia zainteresowani budową tej drogi szybkiego ruchu. Czytaj dalej →

Przesunięcie terminu rozpoczęcia akcji szczepienia lisów wolno żyjących

LISPodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne akcja szczepienia lisów wolno żyjących, która planowana była od 14 do 23 kwietnia, rozpocznie się 16 kwietnia 2013 r.
http://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/szczepienie-lisow-w-wojewodztwie-podkarpackim.html

 


Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2013 r.

Urząd_Osiek_JasielskiPrzedstawiamy Państwu uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski uchwalone w trakcie Sesji dnia 27 marca 2013 r. Przedmiotowe uchwały dotyczą: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok, uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok, wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2013″, diet za udział w pracach rady gminy i jej organów, wyodrębniania w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego, zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski, zmiany uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r. Czytaj dalej →


Relacja z uroczystości 100-lecia Urodzin Pani Albiny Kurcz z Załęża

_2W sobotę 6 kwietnia 2013 r. odbyły się uroczystości związane z setnymi urodzinami Pani Albiny Kurcz z Załęża. Pani Albina 31 marca tego roku skończyła 100 lat i jest najstarszą mieszkanką Załęża. W sobotnie popołudnie, o godz. 15, w kościele parafialnym w Załężu została odprawiona msza święta w intencji Jubilatki. Pani Albinie Kurcz towarzyszyli najbliżsi: czworo dzieci z rodzinami, siedmioro wnucząt, prawnuki, zaproszeni krewni z całej Polski, a także goście, sąsiedzi, parafianie. We mszy świętej prowadzonej przez księdza proboszcza Józefa Pańczuka uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Mariusz Pykosz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego UG Osiek Jasielski Pani Teresa Ropa, Sołtys Załęża Pan Kazimierz Wygonik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu Pan Stanisław Witusik, a także Pani Barbara Łaba z Akcji Katolickiej, reprezentująca również Różę Różańcową, w której modli się Pani Albina. Czytaj dalej →