Protokół Nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 14 maja 2013 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół Nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 14 maja 2013 roku. Protokół został udostępniony na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z nim.
Czytaj dalej →

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 6 czerwca 2013 r. (czwartek)

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 6 czerwca 2013 roku (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Czytaj dalej →

Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie wydobywania żwirów z piaskiem

Wójt Gminy Osiek Jasielski, działając na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 31.05.2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża ,, Pielgrzymka – Wadernik” na części działki nr 46/1 położonej w miejscowości Pielgrzymka”. Czytaj dalej →


Uroczystość Bożego Ciała w Parafii Załęże (ZDJĘCIA)

_DSC03348Przedstawiamy Państwo fotorelację z Święta Bożego Ciała, które miało miejsce w naszej parafii w dniu wczorajszym, tj. 30 maja 2013 r. Autorem wszystkich fotografii jest Paulina Zoła.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi), potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu (AKTUALIZACJA)

_100_0479Nie tak dawno na portalu pisaliśmy o piśmie złożonym do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu z prośbą o interwencję i spowodowanie naprawy tych boisk w ramach trwającej jeszcze gwarancji wykonawcy (zobacz: [Interwencje] Pismo do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk oraz Zniszczone boisko w Załężu ). 28 maja 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź na to pismo od Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Mariusza Pykosza. Poniżej prezentujemy jego treść. Czytaj dalej →


Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz Mapa Wydatków Państwa

mapa_wydatków_państwaPrzedstawiamy Państwu dwie mapy. Jedna z nich to Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, stanowiąca serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w okolicy. W aplikacji umieszczonych zostało ponad 5000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej. Czytaj dalej →


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 udzielono pomocy publicznej

Urząd_Osiek_JasielskiPrezentujemy Państwu informację dotyczącą osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. U. UE C 319 z 27. 12. 2006 r., str. l) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (DZ. Urz. WE L 283 z 31.10.2003), a pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006). Czytaj dalej →


Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie spłaty na raty – wykaz osób prawnych i fizycznych

Urząd_Osiek_JasielskiPrezentujemy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Osiek Jasielski w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, sporządzony zgodnie z art.37 ust 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ) o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm).

Czytaj dalej →


Osiek Jasielski zaprasza na rajd rowerowy 1 czerwca 2013 roku

plakat rajd v29Gmina Osiek Jasielski organizuje 1 czerwca 2013 roku rajd rowerowy pod nazwą „Trzy kościoły – trzy historie”. Uczestnicy będą mieli do pokonania blisko 20 kilometrową trasę prowadzącą ze stadionu w Osieku Jasielskim do kościoła Przemienienia Pańskiego, będącego jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, następnie do drewnianej świątyni parafialnej p.w. św. Jana Chrzciciela, która stoi na wzniesieniu we wsi Załęże i drewnianej cerkwi prawosławnej św. Michała Archanioła w Pielgrzymce. W każdym z tych miejsc uczestnicy rajdu wezmą udział w prezentacji na temat historii odwiedzanych obiektów, przygotowanej przez Józefa Kaczora – prezesa jasielskiego PTTK. Czytaj dalej →


Wybudują m.in. altany w Załężu i w Mrukowej oraz zorganizują 120-lecie OSP w Osieku Jasielskim

Załęże_LogoW dniu 15 maja 2013 r. Rada Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • „Odnowa i rozwój wsi”: Członkowie Rady LGD dokonali indywidualnej oceny 13 wniosków, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosiła 1 821 326,00 zł przy limicie dostępnych środków określonym w kwocie 1 823 103,98 zł.
  • „ Małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi: Członkowie Rady LGD dokonali indywidualnej oceny 17 wniosków, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosiła 618 510,03zł przy limicie dostępnych środków określonym w kwocie 352 342,24 zł. Czytaj dalej →