Relacja z XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Woli Dębowieckiej

__Zlot4x4_OsiekJasielski (094)Dnia 26 lipca 2014 r. w miejscowości Osiek Jasielski oraz Wola Dębowiecka (gmina Dębowiec) odbył się XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4. Głównym organizatorem zlotu miłośników i sympatyków sportów motorowych był, podobnie jak w latach poprzednich, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Bazą wypadową były obiekty sportowe obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim, a próby odbywały się w malowniczym, naturalnym pięknym terenie Gminy Osiek Jasielski i Dębowiec w pow. jasielskim. Próby zostały przeprowadzone na specjalnie wyznaczonych trasach, a załogi zostały sklasyfikowane w dwóch kategoriach: Klasa Adventure i Sport-Extreme. Zapraszamy do obejrzenia naszej FOTORELACJI z tej imprezy! Materiał VIDEO zostanie opublikowany wkrótce. Portal zaleze.com był patronem medialnym tego wydarzenia. Czytaj dalej →


Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że 3 radnych było przeciw nagrywaniu sesji, a 3 się wstrzymało od głosu. Czytaj dalej →


Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Zapraszamy do lektury, zwłaszcza, że aż 7 radnych wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad tym czy sesja ma być nagrywana! Nie wiemy czym kierują się radni nie głosując „za” nagrywaniem. Zresztą sam fakt głosowania budzi tutaj zdziwienie, skoro w innych gminach nikt nie pyta radnych o zdanie czy sesje nagrywać. Po prostu są nagrywane w formie audio a nawet video. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 lipca 2014 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 28 lipca 2014 roku (poniedziałek) odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski. Porządek obrad publikujemy poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. Czytaj dalej →


Dni Osieka Jasielskiego 2014!

DniOsiekaJasielskiego2014Serdecznie zapraszamy na letnią zabawę – Dni Osieka Jasielskiego 2014, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2014 r. na Stadionie OSiR w Osieku Jasielskim. A w programie m.in. Finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski, Widowisko muzyczno-kabaretowe „A ja się waham”, występ góralskiego laureata finału programu telewizyjnego Must Be The Music,  „Ino Ros”, Koncert zespołu „Piersi” z ich słynną „Bałkanicą”, pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna. Szczegóły godzinowe oraz wykaz miejsc parkingowych znajdziecie Państwo na plakacie oraz rozpisce poniżej. Czytaj dalej →


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załęże-FARMA FOTOWOLTAICZNA”

bip logoNa podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013r.  poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załęże-FARMA FOTOWOLTAICZNA” w gminie Osiek Jasielski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 4 sierpnia 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Osiek Jasielski pokój nr 1,  w godzinach pracy urzędu. Czytaj dalej →


Zdjęcie tygodnia – maj 2014

Przedstawiamy Wam nadesłane do naszej redakcji (przez facebooka) zdjęcie autorstwa Agnieszki Majki-Srockiej wykonane w maju 2014 r.

Agnieszka Majka-Srocka

 


II przetarg na „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże”

wisłoka kwiecień 2014Trwa drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlane ogłoszony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie zabezpieczenia erodowanego lewego brzegu rz. Wisłoki budowlą o konstrukcji faszynadowo – kamiennej z koronką z koszy siatkowo – kamiennych. Nazwa nadana zadaniu to: Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie. O szczegółach przetargu piszemy w artykule poniżej. Czytaj dalej →


XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Woli Dębowieckiej

Trwają przygotowania do organizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 w miejscowości Osiek Jasielski i Wola Dębowiecka, który odbędzie się w sobotę 26 lipca 2014 r. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Portal zaleze.com otrzymał akredytację uprawniającą do zrealizowania materiału zdjęciowego i video z tego zlotu. Czytaj dalej →


Poznaj opinię o nepotyzmie w instytucjach publicznych

samorzadNiemal dwóm trzecim badanych przeszkadzałoby małżeństwo zatrudnione w jednej instytucji publicznej. Niewiele lepiej postrzegany jest konkubinat i biurowy romans. Według badania fundacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warsaw Enterprise Institute, zdecydowana większość ankietowanych (92 proc.) negatywnie ocenia zjawisko nepotyzmu w instytucjach publicznych. Czytaj dalej →