Nie będzie wyborów na Sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj

BIP_LogoJak informuje na stronie internetowej Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, mimo przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj do dnia 24 lutego 2015 r., nie dokonano w tym terminie zgłoszenia drugiej kandydatury do każdego z sołectw. W związku z powyższym wyborów w tych sołectwach się nie przeprowadza, a sołtysami zostali kandydaci zgłoszeni w pierwszym terminie Czytaj dalej →


Lista kandydatów na Sołtysa sołectwa Mrukowa

BIP_LogoNa podstawie § 29 ust. 3 Statutu sołectwa Mrukowa wprowadzonego uchwałą Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski zmienionego uchwałą Nr XLIX/286/2010 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski, Komisja Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Mrukowa. Czytaj dalej →


Spektakl „Historia Śnieżki” w Osieku Jasielskim

20150305_gok_sniezka_plakat

GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU JASIELSKIM
ORAZ
TEATR MASKA Z RZESZOWA
ZAPRASZAJĄ NA SPEKTAKLHISTORIA ŚNIEŻKI´´ 5 MARCA  O GODZ.11.00 W SALI WIDOWISKOWEJ GOK

Przedział wiekowy od 6 – 10 lat

Wstęp wolny

Czytaj dalej →


O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

jawnosc_sprzyja_10lecie_logo_na_przezr_xckuPrezentujemy opracowanie eksperta prawnego i Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczące prawa do informacji, transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych oraz wolności rozpowszechniania informacji o działaniach władz publicznych w prasie i na blogach internetowych. Zapraszamy do zapoznania się i … korzystania ze swoich praw.

Czytaj dalej →


Zimowe Ferie 2015 z Gminnym Ośrodkiem Kultury – podsumowanie

20150212_gok_ferie7Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyli się w zorganizowanie zajęć dla dzieci wypoczywających na terenie gminy. W okresie od 2 lutego do 13 lutego 2015 r. przygotowany został urozmaicony, bezpłatny cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej →


Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj

zebraniewiejskiezalezeW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazały się dziś trzy obwieszczenia dotyczące przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa oraz Czekaj, a to w związku ze zgłoszeniem tylko po jednej kandydaturze na Sołtysa tych sołectw. Wobec powyższego postanowiono przesunąć termin zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Załęże, Świerchowa i Czekaj o 5 dni i wskazano w obwieszczeniu ostateczny termin na dzień 24 lutego 2015 r. (czyli de facto przedłużono o cztery, a nie pięć dni…). Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r. Były to m.in. uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej Przewodniczącego (-ej), ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski, uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r., powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r. Były to uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424m² na rzecz Gminy. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski – m.in. o likwidacji szkoły w Załężu

osiekjWójt Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski. Początek sesji o godz. 9 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zachęcamy do zapoznania się z ustalonym porządkiem obrad:

 

Czytaj dalej →