Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-1Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazało się Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Treść całego ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Prezentujemy je dla Państwa poniżej. Czytaj dalej →


Brak informacji w BIP o przebiegu i efektach kontroli w UG Osiek Jasielski oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

approved-mark-3-1102229-mOrgany administracji publicznej, takie jak Urząd Gminy, mają obowiązek publikowania w Biuletynach Informacji Publicznej m.in. dokumentacji „przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”. Mówi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej, a dokładniej art 8. (patrz: USTAWA). Niestety w BIP Gminy Osiek Jasielski nie ma udostępnionej tej dokumentacji, dlatego też zwróciliśmy się z prośbą o ich publikację lub przesłanie skanów na redakcyjną skrzynkę. Czytaj dalej →


Protokół Nr VII z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w dniu 27 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Protokół Nr VII z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2015 roku.

Czytaj dalej →


Protokół Nr VI z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony dnia 24 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej protokół Nr VI z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca 2015 roku.

Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 kwietnia 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. W porządku obrad znalazły się m.in. ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski, oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014” Czytaj dalej →


Czy źródła finansowania kampanii prezydenckiej są jawne? Równość w jawności – podpisujemy petycję

GhLPCFrlKto finansuje komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP? Czy mamy dostęp do tych informacji? Według prawa – tak. W praktyce – dowiemy się, kto sfinansował kampanie kandydatów popieranych przez partie polityczne dopiero za rok! Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz partnerami – Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i  Instytutem Spraw Publicznych – zachęca do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej. Czytaj dalej →


Brak kary za przekroczenie granic obrony koniecznej – inicjatywa Zjednoczonej Prawicy

sejm RPPosłowie klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica wystąpili z inicjatywą rozszerzenia zakresu przypadków, w których przekroczenie granic obrony koniecznej nie będzie karane. Projekt zmiany będzie czytany na 91. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 22.04.2015 r. Czytaj dalej →


Uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie na IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej

SONY DSCW dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie: Łukasz Dorociak oraz Dawid Brej wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej. Żmigrodzka placówka stoi na stanowisku, że posiadanie samej wiedzy teoretycznej nie wystarcza, aby sprawdzić się w przyszłości w służbach mundurowych. Czytaj dalej →


Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego

Skarga_Burmistrz_JasłoPo złożeniu wczoraj dwóch skarg na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski i Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie nieudostępnienia informacji o nagrodach pracowników (pisaliśmy o tym w artykule: Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród), kolejny raz bronimy swojego prawa do informacji. A to w związku z naruszeniem przez Burmistrza Miasta Jasło art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym wypadku skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Jasła, bo nie udostępnił nam żadnych informacji na temat nagród przyznanych pracownikom urzędu w roku 2014 i 2015. Czytaj dalej →


Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród

Skarga_Nowy_ZmigrodNiestety w związku z naruszeniem przez Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pogwałceniu art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej, dzięki pomocy prawnej Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako organ prasowy skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na bezczynność. Związane jest to z brakiem merytorycznej odpowiedzi na wnioski w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim oraz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie. Czytaj dalej →