Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015. Korekta finansowa nałożona przez Urząd Marszałkowski

DokumentyNie tak dawno pisaliśmy o tym, że organy administracji publicznej, takie jak Urząd Gminy Osiek Jasielski, mają obowiązek publikowania w Biuletynach Informacji Publicznej m.in. dokumentacji „przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”. Mówi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej, a dokładniej art 8. (patrz: USTAWA). Niestety w BIP Gminy Osiek Jasielski nie ma udostępnionej tej dokumentacji, dlatego też zwróciliśmy się z prośbą o ich publikację lub przesłanie skanów na redakcyjną skrzynkę.  Czytaj dalej →


Wójt Gminy Osiek Jasielski zobowiązany przez WSA w Rzeszowie do udzielenia odpowiedzi na wniosek obywatela

pobrany plikPrezentujemy Państwu sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, która odbyła się w dniu 27 maja 2015 r. a dotyczyła nieudostępnienia obywatelowi przez Wójta Gminy Osiek Jasielski informacji publicznej w pełnym zakresie. Treść sentencji: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Elżbieta Mazur – Selwa Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk /spr./ WSA Joanna Zdrzałka Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek – Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2015 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Wójta Gminy […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy [….] do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt; II. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Wójta Gminy […] na rzecz skarżącego K. B. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.” Czytaj dalej →


Wyniki głosowania w Gminie Osiek Jasielski w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015

FlagaRpPrezentujemy Państwu wyniki głosowania w Gminie Osiek Jasielski w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015 r., które ukazały się na stronie gminy Osiek Jasielski. Frekwencja w II turze wyborów wyniosła nieco ponad 53%. Prezydentem przez wyborców z gminy Osiek Jasielski został wybrany Andrzej Sebastian Duda, uzyskując wynik prawie 85%.

Czytaj dalej →


Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA

WSA_Rzeszów_ZałężeDrodzy Czytelnicy, jeden z obywateli złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski w zakresie nieudostępnienia pełnej informacji publicznej. Poszło o informacje w sprawie prowadzenia rejestrów umów przez Urząd Gminy Osiek Jasielski. Jak pisze na swoim blogu autor wniosku, pismem z dnia 1 sierpnia 2014 roku wniósł do Wójta Gminy Osiek Jasielski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie, o którym poniżej. Nie uzyskał pełnej informacji, o którą prosił, więc zmuszony został do złożenia na wójta skargi do rzeszowskiego WSA. Rozprawa odbędzie się jutro. Czytaj dalej →


List czytelnika do portalu zaleze.com

Zaleze_topografiaPrezentujemy Państwu w całości list, który przesłał do redakcji nasz Czytelnik: „Na początek chcę złożyć wyrazy uznania za to, że Państwo piszecie o ważnych sprawach bez zakłamania i w sposób jasny dla czytelnika. Przedmiotem mojego zainteresowania, obaw i troski jest sytuacja w Gminie Osiek Jasielski. Decyzje jakie tam zapadają dają wiele do myślenia. Powstał nawet nowy „twór” pod nazwą Komisja do spraw oświaty, który, i tu cytuję: będzie opiniował sprawy dotyczące oświaty.

 

Czytaj dalej →


Ogłoszenie o znalezieniu psa w Pielgrzymce

10954873_840589212687588_8971998465922648014_nPrzekazujemy Państwu komunikat naszej Czytelniczki: „Niedawno znaleźliśmy psa w miejscowości Pielgrzymka- myślę, że może komuś się zgubił- bardzo proszę o pomoc w ustaleniu Właściciela- Pies bardzo za Nim tęskni !” Szczegóły na plakacie poniżej. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego w sprawie drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Dnia 14 maja 2015 r. zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Jaśle jakie działania w latach 2010-2015 podejmowało w celu przygotowania remontu/przebudowy drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski. A to w związku z podjętą przez nasz portal inicjatywą połączenia mieszkańców wobec wspólnego celu. Opisaliśmy ją artykule z dnia 13 maja 2015 r. -> TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!. Zobacz co odpisał nam Starosta. Czytaj dalej →


Dziękujemy Wam Czytelnicy!

zaleze_3Chcemy podziękować za Wasze maile i telefony z głosami poparcia dla działania portalu i podejmowanych przez nas tematów. Otrzymujemy je od czytelników z całej gminy czy powiatu jasielskiego, ale również od osób mieszkających za Dębicą czy pod Iwoniczem-Zdrój. Zdajemy sobie sprawę, że praktycznie żadne inne media w powiecie jasielskim nie podejmują tego rodzaju spraw, którymi prasa lokalna powinna się zajmować, a więc również kontrolą społeczną władzy (m.in. wnioskowanie o rejestry umów w gminach, projekty uchwał na sesje, nagrody z uzasadnieniami dla pracowników urzędów, udostępnianie wyników kontroli w BIPach, i wiele innych…). Wiemy, że tego rodzaju informacje są dla Państwa ważne. Dziękujemy raz jeszcze za miłe słowa i obiecujemy, że będziemy się nadal starać. Czytaj dalej →


Zmiany w przepisach dla kierowców – zobacz te najważniejsze

ODAweDYwMA,kkW połowie maja 2015 wchodzą w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących kierowców. Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać. O zmianach, policjanci będą również przypominać kierowcom, podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne. Czytaj dalej →


TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!

Debowiec2Drodzy mieszkańcy i turyści. Chcemy prosić Was o pomoc i aktywne wsparcie oddolnej inicjatywy mającej na celu doprowadzić do przebudowy drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Już nie ma czasu na odkładanie tego remontu. Ta droga stwarza zbyt duże niebezpieczeństwo dla użytkowników, by mogła czekać kolejne lata na remont. Droga jest w katastrofalnym stanie technicznym; koleiny i wyboje, nie ma ciągów pieszo-rowerowych, brak poboczy. Dlatego jesteśmy zdecydowani, by przekonać władze aby w końcu przeznaczyła na remont tej drogi odpowiednie środki. Czytaj dalej →