Nowiny24: Nie chcieli ujawnić nagród urzędników z okolic Jasła i Krosna. Przegrali w sądzie z portalem zaleze.com

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPortal zaleze.com zagościł kolejny raz w Nowinach. „O tym jakie nagrody otrzymują urzędnicy z okolic Jasła i Krosna, ujawnić nie chcieli. Lokalny portal wygrywa w sądzie kolejne sprawy z tym związane.” – napisano. „Marcin Hałat, redaktor naczelny portalu zaleze.com dla mieszkańców Osieka Jasielskiego i okolic, kilka miesięcy temu wysłał pisma do urzędów gmin powiatu jasielskiego, burmistrza Jasła, prezydenta Krosna i starostów powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. „
Czytaj dalej →


Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. IV)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Prezentujemy Państwu kolejne zdjęcia z postępu prac z przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Po naszym artykule oraz piśmie do Starostwa Powiatowego oraz firmy Skanska (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej) w ostatnich kilku dniach prace naprawdę ruszyły z kopyta. Przypominamy, że na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów odbywa się objazdami. W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Wybory do Parlamentu RP w gminie Osiek Jasielski. Sylwetki wygranych

Wyniki_Wizualizacja_OsiekSenatEmocje powyborcze już w zasadzie opadły. Wybory do Sejmu i Senatu dnia 25 października 2015 roku wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które będzie samodzielnie rządzić. Spójrzmy jak głosowała gmina Osiek Jasielski w wyborach parlamentarnych. Statystyki, frekwencja, lista kandydatów wraz z liczbą oddanych na nich głosów… Czytaj dalej →


Umowy Urzędu Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 (skany)

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPo artykule z ujawnieniem pełnego rejestru umów zawartych przez Gminę Osiek Jasielski z kontrahentami (zobacz: Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku), zawnioskowaliśmy do Urzędu o zestawienie umów, w którym będzie widoczne m.in. z kim, za ile, oraz na co Gmina zawierała w roku 2015 umowy. Wskazaliśmy, że jeśli Urząd nie prześle zestawienia, to żeby przesłał skany tych umów. I otrzymaliśmy na skrzynkę mailową kilkadziesiąt zeskanowanych umów. Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Prezydentem Krosna i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UM Krosno

_WSA_Rzeszów(StreetView)Otrzymaliśmy właśnie pisemne uzasadnienie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skan wyroku z uzasadnieniem i szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Czytaj dalej →


Komentarz redakcji do wypowiedzi Wójta na jednej z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski

Head in HandsW protokole z sesji rady gminy z dnia 24 czerwca 2015 r. (opublikowanej w  BIP dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz na naszej stronie tutaj), radny Marek Kiełbasa w czasie podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. zadał pytanie: – Czy analizowana była dokumentacja pokontrolna? Jak Radni mają na koniec roku podejmować uchwałę budżetową nie znając dokumentów źródłowych? Wiemy jak wygląda sytuacja z realizacją pierwszego projektu. Dlaczego wynikła z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski na projekcie: ,,Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w roku 2014, konieczność zwrotu kwoty ponad 132.000 zł z tytułu niepoprawnego zastosowania Prawa zamówień publicznych? Chodziło o nienależnie przyznane punkty wykonawcy.  Czytaj dalej →


NIEOFICJALNE wyniki wyborów do Parlamentu RP w dniu 25 października 2015 r. (AKTUALIZACJA)

Informacja_infoPrzedstawiamy dla Państwa wciąż jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu RP, które zamieściła na swojej stronie tvn24.pl. Wedle opublikowanych danych: KWW Prawo i Sprawiedliwość zdobył – 39,1% głosów, KWW Platforma Obywatelska RP – 23,4%, KWW „Kukiz’15” – 9%, KWW Nowoczesna Ryszarda Petru – 7,1%, Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 6,6%, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,2%, KW KORWiN – 4,9%, KW Partia Razem – 3,9%.
Czytaj dalej →


Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. III)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Kolejne zdjęcia z postępu prac z przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Po naszym artykule oraz piśmie do Starostwa Powiatowego oraz firmy Skanska (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej) w ostatnich kilku dniach prace naprawdę ruszyły z kopyta. Przypominamy, że na czas trwania robót ruch kołowy pojazdów odbywa się objazdami. W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140” nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze relacji Dębowiec – Załęże zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Czytaj dalej →


Skarga portalu zaleze.com na Starostę Jasielskiego, bo odmówił ujawnienia nagród pracowników DPS w Foluszu

_WSA_Rzeszów(StreetView)I kolejny raz jesteśmy zmuszeni złożyć w obronie prawa do informacji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Tym razem na Starostę Jasielskiego, bo według nas naruszył przepisy Konstytucji, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania dotyczące remontu drogi powiatowej

Odpowiedz_StarostyW nawiązaniu do informacji dotyczącej przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski, która ukazała się 20 października 2015 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle (zobacz: Informacja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski), postanowiliśmy zapytać u źródła, czy termin końcowy realizacji zadania jest zagrożony. Poniżej możecie Państwo przeczytać odpowiedź. Czytaj dalej →