Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 listopada 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 listopada 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta oraz rozpatrzenie naszej petycji o rejestrację video sesji oraz komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 29 grudnia 2015 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-3Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. Oznacza to, że Gmina Osiek Jasielski utajnia dane publiczne, które powinni znać mieszkańcy gminy. Inaczej tego nazwać nie można. Wielokrotnie prosiliśmy Urząd by publikował w BIP również projekty uchwał, ale to jak rzucanie grochem o ścianę. Czytaj dalej →


Życzenia świąteczne od redakcji portalu zaleze.com

Zyczenia_Zaleze


Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Powiatu Jasielskiego

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Czytaj dalej →


Radni Gminy Osiek Jasielski nie chcą nagrywania sesji i komisji na VIDEO

figa-z-makiem1Ponad miesiąc temu, dokładnie 13 listopada 2015 roku, złożyliśmy do Rady Gminy Osiek Jasielski petycję w sprawie wprowadzenia rejestracji VIDEO sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim. Pełną jej treść publikowaliśmy w artykule: Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku JasielskimW myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Czytaj dalej →


Witold Lechowski powołany na stanowisko wicewojewody podkarpackiego

_wojewoda_podkarpacki_urzadPremier Beata Szydło, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, powołała na stanowisko wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego z dniem 16 grudnia 2015 r. Czytaj dalej →


Protokół odbioru robót remontowych drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Przedstawiamy Państwu pełny protokół odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140”. Dokument ten udostępnił nam Starosta Jasielski po złożonym e-mailem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.  Czytaj dalej →


Dusił nauczyciela i nazwał go gnojem. Wójt Osieka Jasielskiego usłyszał prawomocny wyrok

565edd5275f31_o,size,969x565,q,71,h,28d9feDusił nauczyciela i nazwał go gnojem. Wójt Osieka Jasielskiego usłyszał prawomocny wyrok. Nie dało efektu odwołanie, jakie wójt Mariusz Pykosz złożył od skazującego go wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle. Sąd Okręgowy w Krośnie stwierdził, że w I instancji zapadło właściwe rozstrzygnięcie. Uznał, że wójt jest winien naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela (który wykonując swoje obowiązki służbowe, mógł korzystać z praw funkcjonariusza publicznego) i znieważenia nauczyciela obelżywymi słowami. Czytaj dalej →


Szkoła w Załężu uczy, bawi, wychowuje od ponad 150 lat (ZDJĘCIA)

_Spotkanie z MikołajemJuż ponad półtora wieku Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu jest szczególnym miejscem dla jej mieszkańców. To wokół niej toczy się życie kulturalne i umysłowe całej wsi. Obecnie placówka posiada 3 oddziały dla dzieci od 3 do 10 lat. Dobra baza dydaktyczna ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i kompleksu boisk wybudowanych na terenie Załęża. Oprócz coraz lepszej bazy lokalowej, szkoła posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Czytaj dalej →


34. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Warszawa198134 lata temu, nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Został on wprowadzony dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), a władzę w kraju przejęło wojsko. Jak wskazują źródła, w wyniku jego wprowadzenia, śmierć poniosło ok. 100 osób, aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tys. osób. Czytaj dalej →