Petycja do radnych Rady Miejskiej w Jedliczu o udostępnienie danych kontaktowych i terminów dyżurów

Radni_Jedlicze_KontaktKorzystając z nowej ustawy o petycjach złożyliśmy dziś do Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu petycję, aby udostępnili dla mieszkańców dane kontaktowe do siebie oraz wskazali miejsca i terminy odbywania dyżurów dla mieszkańców. Czytaj dalej →


Petycja o nagrywanie na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Skorzystaliśmy z tego prawa i złożyliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze petycję, aby sesje i komisje radnych były nagrywane na VIDEO oraz publikowane w internecie dla mieszkańców. Czytaj dalej →


Odpowiedzi Urzędu Gminy Jedlicze na złożone wnioski o informację publiczną

Soltysi_tel_jedliczeW ostatnim czasie złożyliśmy mailowo do Urzędu Gminy Jedlicze kilka wniosków o informację publiczną. O pierwszych czterech zapytaniach i odpowiedziach na nie napisaliśmy tutaj: Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)Odpowiedzi na dalsze wnioski, zawarte w powyższym artykule i skierowane do Urzędu Gminy Jedlicze, publikujemy poniżej i będziemy systematycznie aktualizować stan odpowiedzi na nie.
Czytaj dalej →


Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)

Schowek0515 marca 2016 r. skierowaliśmy mailowo do Urzędu Gminy Jedlicze cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dwa z nich zostały rozpatrzone i informacja została nam udostępniona, chociaż nie w pełni (dlatego też przygotowywana jest skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Z kolei informacje, o które prosiliśmy w pozostałych dwóch wnioskach, uznane zostały za informacje przetworzone. W związku z czym, Gmina Jedlicze zażądała od nas wskazania „szczególnej istotności dla interesu publicznego w żądaniu udostępnienia przedmiotowej informacji przetworzonej”. Nie zgadzamy się z tym i kierujemy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niżej opisujemy dotychczasowy przebieg tych czterech spraw. Czytaj dalej →