Wniosek o informację publiczną w zakresie przyznanych nagród w WITD w Rzeszowie

Ponad rok temu zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów. Odpowiedź nadeszła, chociaż wymagała doprecyzowania. Mogliście ją przeczytać w artykule: Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Teraz zapytaliśmy o dokładniejsze dane za lata 2016 i 2017. Treść wniosku poniżej. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na portalu. Czytaj dalej →


Skan umowy na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec (PDF)

Szanowni Państwo, korzystając z dobrodziejstwa jakie nam przysługuje, czyli prawa do informacji, zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Jaśle o przesłanie nam skanu umowy na remont drogi powiatowej łączącej Wolę Dębowiecką oraz Dębowiec. Po prawie dwóch tygodniach od złożenia wniosku otrzymalismy dokument na skrzynkę mailową. Poniżej jej zawartość – skany umowy przyznania pomocy nr 00052-65151-UM090255/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. wraz z załącznikami oraz Aneksem nr 1 z dnia 4 listopada 2016 r. dla realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III” obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec. Odpowiedź podpisał wicestarosta Tadeusz Gorgosz. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego na pytanie redakcji o fatalny stan drogi powiatowej Dębowiec – Wola Dębowiecka

W załączeniu przesyłamy odpowiedź, która została nam przesłana ze Starostwa Powiatowego w Jaśle, a dotycząca realnych możliwości naprawienia fatalnego stanu nawierzchni drogi powiatowej biegnącej z Dębowca do Woli Dębowieckiej. Jak wynika z odpowiedzi, środki finansowe na remont drogi zostały przyznane umową o dofinansowanie UE (PROW 2014-2020) a prace rozpoczną się w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma. Czytaj dalej →