Zimowe Ferie 2015 z Gminnym Ośrodkiem Kultury – podsumowanie

20150212_gok_ferie7Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyli się w zorganizowanie zajęć dla dzieci wypoczywających na terenie gminy. W okresie od 2 lutego do 13 lutego 2015 r. przygotowany został urozmaicony, bezpłatny cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej →


Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa i Czekaj

zebraniewiejskiezalezeW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazały się dziś trzy obwieszczenia dotyczące przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectw Załęże, Świerchowa oraz Czekaj, a to w związku ze zgłoszeniem tylko po jednej kandydaturze na Sołtysa tych sołectw. Wobec powyższego postanowiono przesunąć termin zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Załęże, Świerchowa i Czekaj o 5 dni i wskazano w obwieszczeniu ostateczny termin na dzień 24 lutego 2015 r. (czyli de facto przedłużono o cztery, a nie pięć dni…). Czytaj dalej →


Chcesz zostać redaktorem portalu zaleze.com?

_[17]IMG_0162_Zaleze_Lato_2012W związku z dynamicznym rozwojem naszego portalu, serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chcące współredagować dla dobra społeczności lokalnej portal i czasopismo „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, których drogi biegną przez gminę Osiek Jasielski i którym nasza urokliwa ojczyzna jest sercu bliska. Jedynymi warunkami są chęć do działania, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dostęp do internetu. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r. Były to m.in. uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej Przewodniczącego (-ej), ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski, uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r., powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r. Były to uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424m² na rzecz Gminy. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski – m.in. o likwidacji szkoły w Załężu

osiekjWójt Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski. Początek sesji o godz. 9 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zachęcamy do zapoznania się z ustalonym porządkiem obrad:

 

Czytaj dalej →


Protokół Nr IV/2015 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lutego 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr IV/2015 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lutego 2015 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że jedną z podejmowanych uchwał była uchwała dotycząca ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Czytaj dalej →


Likwidacja czterech szkół, ustalenie diet dla radnych w komisji sołeckiej to punkty porządku obrad na najbliższą sesję

protokół ugPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej wskazanym porządkiem obrad. Będą ustalane m.in. diety za posiedzenia w komisji ds. wyborów sołeckich, wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Ale najważniejszymi sprawami podejmowanymi na tej sesji dla mieszkańców będą uchwały dotyczące likwidacji szkół podstawowych w Mrukowej, Świerchowej, Pielgrzymce oraz Załężu. Czytaj dalej →


Wybory sołtysa w Załężu – 22 marca 2015 r.

ballot-box-largeWójt Gminy Osiek Jasielski, Pan Mariusz Pykosz informuje, że w dniu 22 marca 2015 r. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory sołtysa sołectwa Załęże. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej będzie w tym dniu Szkoła Podstawowa w Załężu. Czytaj dalej →


Zaproszenie na bal karnawałowy z DJ i fotobudką

unknown-mask-1137900-sGminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na bal karnawałowy, który odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. w sali widowiskowej GOK w godz. 16 – 20. Poniżej plakat z tego wydarzenia. Zapraszamy! Czytaj dalej →