Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Urząd_Osiek_JasielskiWójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi „Rocznego Programu Współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Czytaj dalej →


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle wykona remonty dróg gminnych

BIP_LogoInformujemy, że w ramach postępowania przetargowego na wykonanie zadania: Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych dróg gminnych na dz. ewid. nr 1818 w km 0+000-0+200 w miejscowości Pielgrzymka oraz na dz. ewid. nr 992 w km 0+000-0+200 w miejscowości Zawadka Osiecka wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Remont tych dróg za kwotę za 88.925,80 zł wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle. Czytaj dalej →


Utrudnienia w ruchu na drodze Jasło – Folusz

roboty_drogoweW związku z układaniem masy asfaltowej w dniach 10 i 11 października br. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1854R Jasło – Folusz od „diablego mostka” do przejazdu kolejowego na osiedlu Niegłowice przy skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 28. Ruch samochodów na czas zamknięcia drogi możliwy będzie drogami gminnymi. Termin zamknięcia drogi może ulec zmianie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. O ewentualnych utrudnieniach w ruchu w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco. Czytaj dalej →


Przetarg na remont i modernizację dróg gminnych w Pielgrzymce i Zawadce Osieckiej

1044704_649495611741202_340217391_n23 września 2013 roku Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych dróg gminnych na dz. ewid. nr 1818 w km 0+000-0+200 w miejscowości Pielgrzymka oraz na dz. ewid. nr 992 w km 0+000-0+200 w miejscowości Zawadka Osiecka”. Wyłoniony wykonawca ma przeprowadzić prace, o których poniżej, do dnia 25 października 2013 roku.

Czytaj dalej →


XII Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim

4x4ing-at-abingdon-5-247536-mJasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego organizuje w dniu 29 września 2013 r. na terenie miejscowości Osiek Jasielski XII Zlot Samochodów Terenowych 4×4. Jednodniowa impreza będzie składała się z 2 prób sportowych oraz 1 próby turystyczno-przeprawowej. Zlot ubezpieczony jest w PZU. Czytaj dalej →


Podejrzenie korupcji w podkarpackich urzędach

LOGO_CBA_ZałężeFunkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali kilkanaście urzędów i lokali na Podkarpaciu. Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie a dotyczy podejrzenia korupcji w organach rządowych i samorządowych różnego szczebla na Podkarpaciu. Czytaj dalej →


Protokół Nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 lipca 2013 roku

protokół ugPrzedstawiamy Wam Protokół Nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 lipca 2013 roku. Protokół został udostępniony na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski dla wszystkich zainteresowanych. Czytaj dalej →


Informacja Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie anonimowych wywiadów telefonicznych

Urząd_Osiek_JasielskiSamorząd naszej gminy wraz z wszystkimi gminami powiatu jasielskiego i samorządem powiatowym bierze udział w badaniu opinii mieszkańców o świadczonych usługach takich jak: edukacja, opieka zdrowotna, kultura komunikacja oraz usługi komunalne i zaopatrzenie w energię. Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii w anonimowym wywiadzie telefonicznym prowadzonym przez ankieterów firmy badawczej BSS Obserwator. Uwagi i wnioski posłużą władzom samorządowym do stworzenia strategii rozwoju usług publicznych w naszym powiecie na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej →


Utrudnienia w ruchu w związku z rozbudową drogi powiatowej Jasło – Folusz

roboty_drogoweW związku z prowadzeniem zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Folusz” wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła informuje, że od dnia 19 września 2013 r. planowane jest rozpoczęcie układania masy bitumicznej na całej szerokości drogi, na odcinku: – początek układania masy za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec – Kopaniny, – koniec układania masy za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1875R Józefów – Duląbka. Czytaj dalej →


Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 24 września 2013 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 24 września 2013 roku (wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej podanym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Czytaj dalej →