Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

_IMG_5735Szanowni Czytelnicy, kolejny raz portal „Załęże w gminie Osiek Jasielski” zmuszony jest walczyć dla mieszkańców o informacje publiczne w sądzie. Tym razem na wniosek o udostępnienie informacji publicznej od ponad 3 miesięcy (!) nie odpowiedział Urząd Miasta Krosno. Dziś złożyliśmy (za pośrednictwem UM Krosno) skargę do rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z przykrością przyznajemy, że Prezydent Miasta Krosno Piotr Przytocki nie uznaje faktu, iż prasa potrzebuje do realizacji stawianych przed nią zadań informacji, których urząd jest w posiadaniu. Czytaj dalej →


Składy komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim oraz diety (TABELA)

Komisje_Radni_OsiekPrzedstawiamy Państwu graficznie, w których komisjach (budżetowej, rewizyjnej bądź doraźnej statutowej) zasiadają poszczególni radni Rady Gminy w Osieku Jasielskim. Część radnych zasiada w dwóch komisjach, część w jednej, a kilku z nich w żadnej. Niektórzy pełnią również dodatkowe funkcje przewodniczących komisji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi diet za udział w pracach rady gminy i jej organów. Na końcu również krótki redakcyjny komentarz do faktu braku chęci na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Gminy. Czytaj dalej →


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego

BIP_LogoPrezentujemy Państwu kolejne obwieszczenie, tym razem dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 -2020″. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz zgłaszaniem ewentualnych uwag. Szczegóły poniżej. Czytaj dalej →


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu trzeciej zmiany Studium

BIP_LogoPrzedstawiamy Państwu Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja ta ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski w dniu 16 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Czytaj dalej →


Żaden radny Gminy Osiek Jasielski nie podał swoim wyborcom (mieszkańcom gminy) kontaktu do siebie

Kontakt_Osiek_JasielskiDnia 4 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Osiek Jasielski z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018. Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi.  Czytaj dalej →


Relacja i PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014-2018

s4Dnia 1 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00 odbyło się I posiedzenie Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018, zwołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie. Najstarszy wiekiem radny Pan Albin Wierdak dokonał otwarcia inauguracyjnej sesji oraz poprowadził sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady. W dalszej kolejności przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim Pani Stefania Cyran wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym a także Panu Mariuszowi Pykoszowi, który po raz trzeci objął fotel Wójta Gminy Osiek Jasielski. Cały protokół z sesji znajdziecie na samym dole artykułu. Czytaj dalej →


Spotkanie ze Świętym Mikołajem

20141206_gok_osiek_mikolajki_0065 grudnia 2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, zorganizował „odwiedziny” św. Mikołaja na terenie gminy. Wszyscy chętni, którzy zapragnęli przejażdżki piękną bryczką przy boku świętego mieli przyjemność skorzystania z tej okazji. Czytaj dalej →


Spotkanie edukacyjne w „starej kuźni” w Osieku Jasielskim – ginące zawody

20141205_osiek_gok_izba_regionalna55 grudnia 2014 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, w Izbie Regionalnej, budynku „starej kuźni” odbyło się spotkanie edukacyjne z pokazem multimedialnym, którego tematem były ginące zawody. Na spotkaniu przypomniano zawód kowala, pełniącego kiedyś bardzo ważną funkcje, cenionego jako autorytet w społeczności wiejskiej, sam zawód zaś traktowany był z wielkim szacunkiem również ze względu na powiązanie pracy z ogniem. Czytaj dalej →


I sesja Rady Gminy Osiek Jasielski kadencji 2014-2018

BIP_LogoWójt Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) odbędzie się I Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski kadencji 2014-2018 z poniżej wskazanym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje są jawne i na sesję wstęp mają wszyscy mieszkańcy jako publiczność, z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu. Czytaj dalej →


Szkolenie w ramach projektu FIO ‚Akacja w akcji – aktywacja, animacja, edukacja’

akacja 45 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbyły się szkolenia dla członkiń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Akacja. Szkolenia zrealizowane były w ramach projektu Akacja w akcji – aktywacja, animacja, edukacja. Czytaj dalej →