Udany rajd rowerowy w Osieku Jasielskim (ZDJĘCIA)

_DSC_4855Blisko 50 rowerzystów wzięło udział w rajdzie rowerowym „Trzy kościoły – trzy historie” zorganizowanym 1 czerwca 2013 r. na terenie gminy Osiek Jasielski. Gościem specjalnym imprezy był czterokrotny zwycięzca Wyścigu Pokoju i dwukrotny srebrny medalista olimpijski w wyścigu drużynowym w Monachium w 1972 roku i w Montrealu 1976 roku Ryszard Szurkowski. Rajd miał na celu przybliżenie mieszkańcom gminy i nie tylko, walorów turystycznych regionu oraz historii miejscowych kościołów i cerkwi. Blisko 20 kilometrowa trasa rajdu wiodła ze stadionu w Osieku Jasielskim do kościoła Przemienienia Pańskiego, będącego jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, następnie do drewnianej świątyni parafialnej p.w. św. Jana Chrzciciela, która stoi na wzniesieniu we wsi Załęże i drewnianej cerkwi prawosławnej św. Michała Archanioła w Pielgrzymce. Czytaj dalej →


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Osiek Jasielski za rok 2012

Urząd_Osiek_JasielskiRadny, wójt, ale także zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Tak wynika z art. 24h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Przedstawiamy Państwu poniżej oświadczenia radnych Gminy Osiek Jasielski za rok 2012. Czytaj dalej →


Turniej Piłki Siatkowej OSP o Puchar Prezesa OSP w Załężu – 30 czerwca 2013 r.

Piłka-siatkowaOchotnicza Straż Pożarna w Załężu organizuje w dniu 30 czerwca 2013 r. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa OSP w Załężu. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku. Uczestnikami mogą być członkowie OSP z terenu powiatu jasielskiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Turniej odbywać się będzie na boisku „otwartym” przy OSP w Załężu. Początek rozgrywek ustalono na godzinę 8:30, bez względu na warunki atmosferyczne. W turnieju może wziąć udział tylko jedna drużyna z gminy, wyłoniona na podstawie wewnętrznych rozgrywek danej gminy. Szczegóły znajdują się poniżej. Czytaj dalej →


Protokół Nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 14 maja 2013 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół Nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 14 maja 2013 roku. Protokół został udostępniony na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z nim.
Czytaj dalej →

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 6 czerwca 2013 r. (czwartek)

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 6 czerwca 2013 roku (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Czytaj dalej →

Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie wydobywania żwirów z piaskiem

Wójt Gminy Osiek Jasielski, działając na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 31.05.2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża ,, Pielgrzymka – Wadernik” na części działki nr 46/1 położonej w miejscowości Pielgrzymka”. Czytaj dalej →


Uroczystość Bożego Ciała w Parafii Załęże (ZDJĘCIA)

_DSC03348Przedstawiamy Państwo fotorelację z Święta Bożego Ciała, które miało miejsce w naszej parafii w dniu wczorajszym, tj. 30 maja 2013 r. Autorem wszystkich fotografii jest Paulina Zoła.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi), potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu (AKTUALIZACJA)

_100_0479Nie tak dawno na portalu pisaliśmy o piśmie złożonym do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu z prośbą o interwencję i spowodowanie naprawy tych boisk w ramach trwającej jeszcze gwarancji wykonawcy (zobacz: [Interwencje] Pismo do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk oraz Zniszczone boisko w Załężu ). 28 maja 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź na to pismo od Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Mariusza Pykosza. Poniżej prezentujemy jego treść. Czytaj dalej →


Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz Mapa Wydatków Państwa

mapa_wydatków_państwaPrzedstawiamy Państwu dwie mapy. Jedna z nich to Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, stanowiąca serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w okolicy. W aplikacji umieszczonych zostało ponad 5000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej. Czytaj dalej →


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 udzielono pomocy publicznej

Urząd_Osiek_JasielskiPrezentujemy Państwu informację dotyczącą osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. U. UE C 319 z 27. 12. 2006 r., str. l) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (DZ. Urz. WE L 283 z 31.10.2003), a pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006). Czytaj dalej →