Harmonogram wywozu śmieci w roku 2013 w gminie Osiek Jasielski

OdpadyZałęże2013Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w gminie Osiek Jasielski – miejscowości: Czekaj, Mrukowa, Pielgrzymka, Samoklęski, Osiek Jasielski, Świerchowa, Zawadka Osiecka, Załęże na rok 2013. Czytaj dalej →


Życzenia świąteczne dla Czytelników i Przyjaciół portalu ‚Załęże w gminie Osiek Jasielski’

Życzenia2012Załęże


Nowe organy w Załężu – ZDJĘCIA

Przedstawiamy zdjęcia nowych organów. Tak jak pisaliśmy w artykule z dnia 20 grudnia 2012 r. („Nowe organy w kościele parafialnym w Załężu” ), pod koniec listopada 2012 roku w kościele parafialnym w Załężu zostały zamontowane nowe organy. Są to organy piszczałkowe, 9 – głosowe, elektropneumatyczne. Prace przy instalacji instrumentu były prowadzone pod nadzorem organmistrza Pana Andrzeja Nagalskiego z Warszawy. W tym artykule możecie podpatrzeć ich wygląd. Czytaj dalej →


Projekt herbu Gminy Osiek Jasielski – opis i założenia

HerbOsiekJasielskiRada Gminy Osiek Jasielski na sesji w dniu 29 listopada 2012 roku wstępnie zatwierdziła projekt herbu Gminy Osiek Jasielski. Jak informuje nas Urząd Gminy Osiek Jasielski, aktualnie Gmina oczekuje na wyniki kwerendy Komisji Heraldycznej, której pozytywna opinia umożliwi skierowanie stosownej uchwały na obrady Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski i formalne zatwierdzenie zarówno wizerunku herbu jak i pozostałych symboli samorządowych. A tymczasem zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem i założeniami do projektu herbu Gminy Osiek Jasielski. Czytaj dalej →


Wybrano najlepszą ofertę na ‚Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski’

bank_przetargPoniżej przedstawiamy zawiadomienie Urzędu Gminy Osiek Jasielski o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski.” Najniższą cenę zaproponował Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Dębowcu. Czytaj dalej →


Informacja dotycząca wypłaty swiadczeń rodzinnych w miesiącu grudniu

Zamówienie publiczneUrząd Gminy Osiek Jasielski informuje, iż świadczenia rodzinne w grudniu 2012 r. będą wypłacane po 21 grudnia 2012 r.


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 grudnia 2012 roku

UrządOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim Pan Piotr Wojdacz informuje wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski o porządku obrad nadchodzącej Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 grudnia 2012 r. Porządek ten przedstawiamy Państwu poniżej. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Czytaj dalej →


Protokół Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 r.

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 r. udostępniony na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski w dniu dzisiejszym, tj 21 grudnia 2012 r. Czytaj dalej →


Nowe organy w kościele parafialnym w Załężu

_DSC02511Pod koniec listopada 2012 roku w kościele parafialnym w Załężu zostały zamontowane nowe organy. Są to organy piszczałkowe, 9 – głosowe, elektropneumatyczne. Prace przy instalacji instrumentu były prowadzone pod nadzorem organmistrza Pana Andrzeja Nagalskiego z Warszawy. Czytaj dalej →