Jest odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie wyciętych drzew przy OSP i boiskach w Załężu

Dnia 1 sierpnia 2018 r. zwróciliśmy się do Wójta Gminy Osiek Jasielski z pytaniami dotyczącymi wycinki drzew przy OSP oraz boiskach sportowych w Załężu. We wniosku o udostępnienie informacji publicznej zapytaliśmy o liczbę sztuk oraz daty wycięcia tych drzew, powód ich wycięcia, zdjęcia przedstawiające ich stan przed wycinką, ile dokonano nasadzeń zastępczych oraz gdzie się one znajdują. Ponadto zapytaliśmy czy w Załężu planowane są w tym roku i przyszłym jakieś wycięcia kolejnych drzew, a jeśli tak, to które (poprosiliśmy o przesłanie mapki poglądowej z zaznaczonymi drzewami do wycięcia). Odpowiedź przyszła stosunkowo szybko, bo 8 sierpnia 2018 r. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z treścią wniosku jak i odpowiedzią wójta. Czytaj dalej →


Wniosek z art. 241 KPA do Urzędu Miasta Jasło i szybkie obcięcie krzewów wychodzących na chodnik w Jaśle

30 lipca 2018 r. zawnioskowaliśmy do Urzędu Miasta Jasło o przycięcie lub doprowadzenie do przycięcia krzewów rozrośniętych na terenie chodnika przy ul. Jana Pawła II w centrum Jasła (tuż przy Urzędzie Miasta Jasło) uznając za argumenty te, że jest to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ale również zmniejszenia przestrzeni publicznej jak i samej estetyki w mieście. Do wniosku dołączyliśmy zdjęcie. Reakcja Urzędu była bardzo szybka. Zlecono prywatnemu właścicielowi przycięcie wystających krzewów. Ten zareagował praktycznie natychmiastowo i następnego dnia żywopłot był już przycięty. Poniżej szersze informacje na ten temat. Czytaj dalej →


WSA w Rzeszowie stwierdził bezczynność Dyrektora GOK w Jedliczu w kwestii udostępnienia informacji publicznej

24 stycznia 2018 r. skierowaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie uszczegółowienia informacji dotyczącej rozliczenia finansowego Dni Jedlicza 2017 i to poprzez udostępnienie m.in. skanów faktur, umów, protokołu odbioru potwierdzającego uszkodzenia oraz skan dokumentu z odbioru robót po naprawie czy inne informacje publiczne dotyczące tego wydarzenia. Sprawa skończyła się przed WSA, bo Dyrektor nie odpowiedział na wniosek w ustawowym terminie. Sąd stwierdził w wyroku, że dyrektor dopuścił się bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej oraz nakazał zwrócić koszty procesowe skarżącemu. W jednym z punktów wniosku wskazał, że należy udostępnić informację lub wydać decyzję odmowną w tym zakresie. Nie uznał za to sąd, że bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa, ale bezprawnością mimo wszystko była. Wyrok w artykule poniżej. Czytaj dalej →


WSA w Rzeszowie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu naruszył prawo i musi zwrócić koszty procesowe

Końcem stycznia 2018 r. skierowaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: nagród (premii) wypłaconych pracownikom GOK w Jedliczu od 2014 do 2018 r., wykazu pracowników (imię, nazwisko, stanowisko) pełniących funkcje publicznej w GOKu, ich pensji za miesiąc grudzień 2017 r., ukończonych studiów i/lub szkół oraz innych informacji ale dotyczących już personelu technicznego/pomocniczego. Sprawa skończyła się przed WSA, bo Dyrektor nie odpowiedział na wniosek w ustawowym terminie. Sąd stwierdził w wyroku, że dyrektor dopuścił się bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej oraz nakazał zwrócić koszty procesowe skarżącemu. Nie uznał za to sąd, że bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa, ale bezprawnością mimo wszystko była. Wyrok w artykule poniżej. Czytaj dalej →


WSA: Główny Prezes ZUS oraz Dyrektor ZUS w Jaśle wydali błędne decyzje w sprawie informacji publicznej. Obie zostały uchylone

Czy jawność powinna obejmować zestawienie pracowników ZUS w Jaśle ze wskazaniem: imienia i nazwiska, wydziału, biura, zespołu lub stanowiska na którym dany pracownik jest zatrudniony, oraz wykształcenia pracowników wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły? Wydaje się, że tak… Ale o to musimy walczyć w sądzie! I tym razem kolejny sukces! Wygraliśmy z Prezesem ZUS w Warszawie, po uprzednim zaskarżeniu decyzji Dyrektora ZUS w Jaśle w tej sprawie.  Koszty postępowania również i on musi ponieść. Szczegóły znajdziecie poniżej, w tym skan wyroku sądowego. Czytaj dalej →


WSA: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdrój ukarana grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu

Wójcie, Starosto, Dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektorze szkoły… Nie przekazujesz do sądu skargi obywatela na bezczynność zakresie udostępnienia informacji publicznej? Czeka Cię grzywna wymierzona przez sąd administracyjny postanowieniem sądu imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! Oto przykład ze sprawy, jaką mieliśmy z Dyrektorem GOK Iwoniczu-Zdrój. Dyrektor GOK, najpierw nie odpowiedziała na nasz wniosek o koszty Dni Iwonicza-Zdrój, a następnie po złożeniu przez nas skargi na nią, nie przekazała sprawy do WSA w Rzeszowie! Było to działanie bezprawne i dlatego sąd wymierzył Dyrektor GOK grzywnę w wysokości 200 zł oraz nakazał zwrócić skarżącemu obywatelowi całe koszty postępowania. Poniżej skany wyroku WSA w Rzeszowie, który otrzymaliśmy niedawno. Jednocześnie merytoryczny wyrok sądowy (prawomocny) w zakresie samego nieudostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskowaliśmy, również jest dla Dyrektorki Doroty Świstak niekorzystny – ma zwrócić koszty postępowania i jednocześnie musiała ujawnić dane finansowe Dni Iwonicza-Zdrój. Czytaj dalej →


Dni Osieka Jasielskiego 2018!

Wójt Osieka Jasielskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców i gości na Dni Osieka, które odbędą się już za tydzień! Impreza odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim. Będzie mecz towarzyski, sztuczne ognie, a wśród gwiazd, które wystąpią na scenie największe to Sławomir oraz Ich Troje. Będą sztuczne ognie oraz dyskoteka pod gwiazdami Początek zabawy o 14:00, a zakończenie planowane jest na godzinę 1:00 w nocy. Poniżej znajdziecie plakat ze szczegółowym opisem atrakcji. Czytaj dalej →


Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie!

Radni wojewódzcy jednogłośnie przyjęli długo zapowiadaną uchwałę antysmogową dla naszego województwa. Uchwała antysmogowa jest kolejną po innych województwach uchwałą, która ma stanowić uzupełnienie dla powstających przepisów krajowych określających normy jakości paliwa stosowanego w piecach. Uchwały takie wprowadziły już województwa: małopolskie, śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie. Co ta uchwała oznacza dla samych mieszkańców Podkarpacia? Konieczność wymiany pieców, ale urząd marszałkowski deklaruje pomoc finansową dla gmin, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe. Szczegóły uchwały znajdziecie poniżej. Czytaj dalej →


Życzenia świąteczne dla Czytelników portalu

„(…) przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, aby Jezus nas kochał, niech moc jego miłości, przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia…” – papież Franciszek.

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych składa naszym wszystkim Czytelnikom Redakcja.


Pensje, nagrody i wykształcenie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu UJAWNIONE po skardze do WSA w Rzeszowie

Korzystając ze swojego prawa do informacji zapytaliśmy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu o informacje publiczne dotyczące sumy nagród i premii przyznanych pracownikom GOK w Jedliczu w latach 2014-2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania, pensji za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.) oraz zestawienia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, i inne. Odpowiedź na wniosek skierowany za pomocą platformy elektronicznej ePUAP w ciągu ustawowego terminu nie nadeszła. Pomimo urzędowego potwierdzenia odbioru naszego wniosku! Dlatego złożyliśmy skargę na bezczynność Dyrektora GOK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Dane Dyrektor udostępnił już po złożeniu skargi. Przypominamy, że brak udostępnienia informacji publicznej to przestępstwo z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czytaj dalej →