Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek, salowych i administracji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (2015 i 2016)

Dwa lata temu zapytaliśmy Szpital Specjalistyczny w Jaśle o kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy, lekarzy tzw. kontraktowych oraz salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów. Odpowiedź przyszła po czasie, ale przyszła i publikowaliśmy ją w artykule Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA). Teraz zapytaliśmy o podobne kwestie, tylko rozszerzyliśmy wniosek o administrację oraz dane na lata 2015 i 2016. Treść wniosku znajduje się poniżej. Odpowiedź również. Czytaj dalej →


Protokoły z zebrań wiejskich w Załężu w latach 2014-2017 (SKANY)

W załączeniu przedstawiamy Państwu skany protokołów z zebrań wiejskich w Załężu, które miały miejsce w latach 2014-2017. Poprosiliśmy o nie Urząd Gminy Osiek Jasielski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź przyszła po kilkunastu dniach. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Czytaj dalej →


Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2016 – IX 2017)

Niedawno zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o przesłanie listy imion i nazwisk pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (wraz z Oddziałem w Krośnie oraz w Jarosławiu), którzy w 2016 i w 2017 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników oraz informacji o tym, jakie konkretne osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika. Odpowiedź na temat wysokości nagród, jakie otrzymali m.in. referenci, inspektorzy, specjaliści, kontrolerzy, naczelnicy, kierownicy, gł. księgowy i sam PWITD przyszła po kilkunastu dniach i znajduje się poniżej. Czytaj dalej →


Wniosek o informację publiczną w zakresie przyznanych nagród w WITD w Rzeszowie

Ponad rok temu zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów. Odpowiedź nadeszła, chociaż wymagała doprecyzowania. Mogliście ją przeczytać w artykule: Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Teraz zapytaliśmy o dokładniejsze dane za lata 2016 i 2017. Treść wniosku poniżej. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na portalu. Czytaj dalej →


Skan umowy na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec (PDF)

Szanowni Państwo, korzystając z dobrodziejstwa jakie nam przysługuje, czyli prawa do informacji, zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Jaśle o przesłanie nam skanu umowy na remont drogi powiatowej łączącej Wolę Dębowiecką oraz Dębowiec. Po prawie dwóch tygodniach od złożenia wniosku otrzymalismy dokument na skrzynkę mailową. Poniżej jej zawartość – skany umowy przyznania pomocy nr 00052-65151-UM090255/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. wraz z załącznikami oraz Aneksem nr 1 z dnia 4 listopada 2016 r. dla realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III” obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec. Odpowiedź podpisał wicestarosta Tadeusz Gorgosz. Czytaj dalej →


Odpowiedź Starosty Jasielskiego na pytanie redakcji o fatalny stan drogi powiatowej Dębowiec – Wola Dębowiecka

W załączeniu przesyłamy odpowiedź, która została nam przesłana ze Starostwa Powiatowego w Jaśle, a dotycząca realnych możliwości naprawienia fatalnego stanu nawierzchni drogi powiatowej biegnącej z Dębowca do Woli Dębowieckiej. Jak wynika z odpowiedzi, środki finansowe na remont drogi zostały przyznane umową o dofinansowanie UE (PROW 2014-2020) a prace rozpoczną się w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma. Czytaj dalej →


Starosta Pucki przegrał w gdańskim WSA w sprawie o jawność wynagrodzeń, nagród i wykształcenia pracowników

[AKTUALIZACJA 6 stycznia 2018 r. – informacje udostępnione] Wnioskiem z 9 maja 2017 roku wnieśliśmy do Starosty Puckiego zapytanie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kwoty nagród i premii wypłaconych pracownikom Starostwa pełniących funkcje publiczne (czyli z wyłączeniem osób sprzątających, pomocy administracyjnej, konserwatorów czy kierowców) ich wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz poprosiliśmy o zestawienie tychże pracowników Starostwa wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły. Otrzymaliśmy odpowiedź, ale niepełną. Dlatego po wymianie korespondencji złożyliśmy skargę na bezczynność starosty do WSA w Gdańsku, który w wydanym następnie wyroku nakazał staroście zwrócić koszty postępowania sądowego oraz rozpatrzyć wniosek zgodnie z wolą wnioskodawcy. Zatem wciąż czekamy na odpowiedź. Czytaj dalej →


Pismo od Stowarzyszenia Nowa Wolica w kwestii instalowania RIPOK (TREŚĆ)

Prezentujemy poniżej w całości przesłane do naszej redakcji pismo Stowarzyszenia Nowa Wolica zawierające w sobie wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii skanów różnych dokumentów (umowy, porozumienia, faktury, pisma, itp.) dotyczących planowanego powstania RIPOK w Wolicy. Wyjaśnijmy, że RIPOK, to Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Wniosek wraz z szerokim uzasadnieniem został złożony na ręce Burmistrza Miasta Jasło Ryszarda Pabiana. Analiza przesłanych danych ma pomóc stowarzyszeniu rozwiać wszelkie wątpliwości – jak wskazuje w piśmie – a w szczególności wykluczyć dochodzące do stowarzyszenia informacje, że „koncepcje i analizy dotyczące postępowania mogły powstać poza Urzędem Miasta Jasła i być sfinansowane przez zewnętrzny podmiot najbardziej zainteresowany tym postępowaniem”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wniosku, który skierowany również został do wiadomości wójtów, burmistrzów i prezydentów okolicznych gmin/miast oraz mediów/prasy. Czytaj dalej →


Co z uchwałą antysmogową w województwie podkarpackim? Publikujemy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego

Obserwując to, jak inne województwa kolejno przyjmują bądź podejmują intensywne prace nad przyjęciem tzw. uchwał antysmogowych, skierowaliśmy zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na jakim etapie prac jest UMWP w tym względzie. Poniżej odpowiedź z urzędu na złożony przez nas wniosek. Biorąc pod uwagę że okres zimowy tuż tuż wygląda na to, że poziom zaawansowania prac jest ogólnie rzecz ujmując średni (brak bliżej określonego terminu konsultacji społecznych). Dodajmy, że od lipca br. uchwała antysmogowa zaczęła obowiązywać w Małopolsce, od września zacznie w województwie śląskim. Jeszcze w tym roku podobne uchwały mają też przyjąć Sejmiki Wojewódzkie na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Od początku roku trwają także prace nad trzema projektami uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego. Czytaj dalej →


Kiedy zostanie dokończona budowa i planowane oddanie Domu Ludowego w Załężu do użytkowania?

Niektórzy – mimo naszych poradników oraz artykułów – trochę boją się zapytać urząd o pewne sprawy ich dotyczące, dlatego poprosili nas, byśmy to my ich wyręczyli, chociaż prawo do informacji służy każdemu i każdy może o to pytać. Nie trzeba podawać ani swojego imienia ani nazwiska, ani nawet powodu, dla którego chcemy się coś dowiedzieć o sprawach publicznych. My w każdym razie zawsze staramy się pomagać takim mniej odważnym obywatelom też, dlatego 26 czerwca 2017 roku zapytaliśmy Wójta Gminy Osiek Jasielski o to, kiedy zostanie dokończona budowa i planowane oddanie obiektu do użytkowania? Odpowiedział nam po prawie dwóch tygodniach Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Piotr Rostek. Treść odpowiedzi znajdziecie poniżej. Czytaj dalej →