Burmistrz Gminy Jedlicze nie będzie organizować publicznych konferencji w sprawie nagrodzonych pracowników UG Jedlicze. Będzie za to wykaz nagrodzonych w BIP

_Jawnosc_Informacja_PublicznaBurmistrz Jedlicza kilka dni temu udzieliła odpowiedzi na nasza petycję, którą złożyliśmy w czerwcu br. Celem petycji było zorganizowanie konferencji prasowej lub innego spotkania o publicznym charakterze dotyczących nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu. Sądzimy, że w interesie społeczności gminy Jedlicze jest to, aby pracownicy samorządowi, którzy zasłużyli się gminie szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej cieszyli się podobną sławą jak nagradzani publicznie i w blasku fleszy sportowcy, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórcy i artyści, ludzie kultury, nauczyciele, trenerzy czy uzdolnieni uczniowie. Przecież nie można jawnie dyskryminować urzędników w porównaniu z innymi grupami osób, którzy otrzymują z Gminy nagrody. Stąd też była nasza petycja w tej sprawie. Burmistrz odmówiła, ale zaznaczyła, że o nagrodach dla swoich pracowników będzie powiadamiać na stronie BIP Gminy Jedlicze. 

Przypomnijmy, petycję złożyliśmy 23 czerwca 2016 r. -> z jej pełną treścią można zapoznać się na stronie:

Złożyliśmy petycję o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze

Kilka dni później ukazała się w BIP. Jednakże na jakiekolwiek informacje w naszej sprawie (co się z petycją dzieje, gdzie ona trafiła, czy podjęto jakieś działania, czy wydawano opinie komisji, radców prawnych, itp.) długo czekaliśmy, ale ich nie było. A powinny zostać publikowane w BIP.

W związku z długim okresem oczekiwania na umieszczenie w BIP informacji o tym co się dzieje z petycją, złożyliśmy 25 sierpnia 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wojewody podkarpackiego zawiadomienie w tej sprawie.

Poprosiliśmy te instytucje o podjęcie odpowiednich kroków prawnych i działań wobec Burmistrza Gminy Jedlicze, który od czerwca br. nie udostępnił w BIP Gminy Jedlicze informacji co się z naszymi trzema petycjami dalej dzieje (oprócz informacji w dwóch innych petycjach, że została ich treść przekazana radnym). Burmistrz nie zajął końcowego stanowiska w stosunku do petycji, brak jest również reakcji na poniższą wiadomość mailową wysłaną do Burmistrza Jedlicza 12 sierpnia 2016 r. aby umieścić w BIP informacje o sprawie.

Ustawa o petycjach wskazuje przede wszystkim, że na petycję odpowiada się niezwłocznie.

W międzyczasie ukazała się w BIP Gminy Jedlicze odpowiedź na pozostałe dwie petycje a także odpowiedział wojewoda (5 września br), który nie stwierdził nieprawidłowości. Ale nie odniósł się w odpowiedzi do kwestii petycji o konferencję prasową w sprawie nagród. Czekamy jeszcze na odpowiedź od RPO.

23 września 2016 r. otrzymaliśmy natomiast odpowiedź od Burmistrza Gminy Jedlicze na petycję w sprawie przeprowadzenia konferencji prasowej o nagrodach przyznanych pracownikom urzędu.

Oto ona w całości (plusikiem można powiększać, lub pobrać plik na dysk):

Odpowiedź według nas jest wymijająca, bo nie znamy do dziś logiki odmiennego postępowania i traktowania sportowców, ludzi kultury, a właśnie pracowników urzędu. Jednych publicznie się nagradza i publikuje zdjęcia na stronach internetowych, a o upublicznienie nagród przyznanym pracownikom urzędu trzeba składać wnioski o informację, a potem odwołania do SKO…

Ale czekamy na upublicznienie w BIP Gminy Jedlicze wykazu osób, które otrzymały nagrody – jak zadeklarowała burmistrz.

Liczymy, że nikogo Burmistrz Gminy nie „zamaże” (chyba, że się wstydzi albo są podejrzenia, że nagroda została przyznana niesłusznie, bezpodstawnie, itd.). Skoro nauczycieli, sportowców, uczniów publicznie się nagradza i znane są publicznie ich imiona i nazwiska, to tak samo uważamy, że powinno być z pracownikami samorządowymi.

Cieszymy się ponadto, że Burmistrz podkreśla, iż jest „orędownikiem pełne przejrzystości i transparentności w gospodarowaniu środkami publicznymi”.

Do tych deklaracji będziemy chcieli wracać, bo jawność gospodarki finansowej gminy jest kluczowa dla mieszkańców gminy, a niestety spotkaliśmy się z tym, że co innego się do nas pisze, a co innego robi.

Na przykład, przy okazji bezprawnego według nas (i sądów administracyjnych – bo są na to wyroki WSA/NSA) utajniania przez Burmistrz Gminy Jedlicze imion, nazwisk kontrahentów w rejestrach umów zawieranych przez gminę z podmiotami zewnętrznymi, a opublikowanych w BIP.

Przykład utajnienia przez Burmistrz Gminy Jedlicze danych z rejestrów: Centralny Rejestr Umów – 2016 r.

Do sprawy wrócimy. Bo lista jawnych rejestrów umów w Polsce ciągle rośnie: KLIKNIJ TUTAJ.

A z czystej troski nie chcemy by Gmina Jedlicze była w tej kwestii „w ogonie”…

_Jawnosc_Informacja_Publiczna


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.