I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Samoklęskach

UrządOsiekJasielskiWójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Gminy Osiek Jasielski oznaczonej jako działka nr 652 położona w Samoklęskach przy drodze wojewódzkiej nr 993 Dukla – Gorlice.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Samoklęski bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla – Gorlice.

Działka oznaczona zgodnie z operatem ewidencji gruntów jako teren Bi.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Stawka czynszu najmu (cena wywoławcza)

Wysokość wadium w zł

652

0,48 ha

KS1J/00070860/9

2 000,00 zł + VAT

500,00 zł

Działka_652
(źródło: www.geoportal.gov.pl)

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach działalności przemysłowej i zaplecza produkcji usług. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynek magazynowy jedno kondygnacyjny, siedmiosegmentowy, niepodpiwniczony, budynek stacji paliw- budynek wolnostojący, jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony, dwu pomieszczeniowy. Budynek WC (nieczynny). Zbiornik paliwowy dwu komorowy, dwu płaszczowy, z dnami płaskimi, o pojemności 20 m3, wykonany w 2007 roku. Dystrybutory: dystrybutor do benzyny bezołowiowej PB-95, dystrybutor do oleju napędowego ON. Zadaszenie nad dystrybutorami. Plac postojowy i parkingowy utwardzony jest płytami betonowymi. Wokół terenu słupy po nieczynnym oświetleniu, nieczynna studnia. Ogólnie stan nieruchomości – dobry.

Istnieje możliwość wynajmu budynku magazynowego (pow. użytkowa 206 m2) z zabezpieczeniem dostępu do drogi publicznej. Obecna umowa najmu wygasa z dniem 30 kwietnia 2013r.

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2013r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia 26 kwietnia 2013r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni, wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu procedury nie później jednak niż przed upływem 3 dni od jej zakończenia. Podana wysokość stawki czynszu najmu jest stawką minimalną.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

–   dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

–   pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

– aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

–   pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

–   oryginalny dowód wpłaty wadium.

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 30.04.2013r. (tel. 13 44 200 05).

 

 

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.