Nasze dwie petycje odrzucone przez Radnych Jedlicza (kontakt do radnych i nagrywanie sesji i komisji na VIDEO)

_Jawnosc_Informacja_PublicznaRadni Rady Miejskiej Jedlicze wstydzą się wyborców, o których głosy jeszcze dwa lata temu zabiegali i nie chcą podać do siebie kontaktu mailowego, telefonicznego, facebook, czy adresów stron www, jak również negatywnie odnieśli się do naszego pomysłu, by sesje i komisje Rady Miejskiej były w całości nagrywane przez pracownika urzędu i publikowane dla wszystkich w internecie. Chcieliśmy by w Gminie Jedlicze nastała jawność co do tych spraw, ale niestety się nie udało. Nasze dwie petycje zostały na ostatniej sesji przez radnych rozpatrzone negatywnie. Dodatkowo powiadomiliśmy Wojewodę Podkarpackiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dwa stowarzyszenia w sprawie opieszałości umieszczania w BIP informacji o stanie rozpatrzenia naszych petycji.

Przypomnijmy, końcem maja br. do Urzędu Gminy Jedlicze wpłynęły nasze petycje:

  • o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji  Rady Miejskiej w Jedliczu oraz udostępnianie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.jedlicze.pl – skierowana do Rady Miejskiej w Jedliczu oraz Burmistrza Gminy Jedlicze (data wpływu 27 maja 2016 r.)
  • o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych kontaktowych do radnych Rady Miejskiej w Jedliczu (telefon, e-mail, profil facebook, adres strony www, itp.),  w tym miejsca i terminów odbywania dyżurów dla mieszkańców (wyborców) – skierowana do Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu (data wpływu 31 maja 2016 r.)

Zobacz ich pełną treść:

Petycja o nagrywanie na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu oraz

Petycja do radnych Rady Miejskiej w Jedliczu o udostępnienie danych kontaktowych i terminów dyżurów.

Zgodnie z ustawą o petycjach, urząd miał obowiązek zamieścić na stronie internetowej (BIP) odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Informacja ta powinna być niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Na dodatek ustawa wskazuje, że petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Niestety, według nas urząd działał ze zwłoką, bo dopiero ok. 3 tygodnie od złożenia petycji (dokładnie 17 czerwca br. – co wynika z informacji na BIP) przekazano petycję radnym do rozpatrzenia!

Od tego momentu nie było w BIP żadnych nowych informacji co się z naszymi petycjami dalej dzieje. Kilkakrotnie pytaliśmy Urząd (6 lipca, 28 lipca, 12 sierpnia br.) na jakim etapie rozpatrywania są nasze petycje i dlaczego nie ma aktualizacji danych w BIP zgodnie z ustawą. Jak grochem o ścianę. Zero reakcji.

Czy tak ma działać sprawna i dobra administracja w demokratycznym państwie prawa jakim jest Rzeczpospolita Polska?

Wobec powyższego 25 sierpnia 2016 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do organu nadzoru jakim jest wojewoda podkarpacki oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich i dwóch dużych stowarzyszeń zajmujących się ochroną prawa do informacji w Polsce (Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka) o podjęcie odpowiednich kroków prawnych i działań w tej sprawie.

Przesłaliśmy to również do wiadomości Urzędu Gminy Jedlicze.

We wniosku napisaliśmy, że nie godzimy się na to, że Burmistrz Gminy Jedlicze, od czerwca br. nie udostępnił w BIP Gminy Jedlicze informacji co się z naszymi petycjami dalej dzieje (oprócz lakonicznej informacji, że ich treść została przekazana radnym). Burmistrz nie zajął końcowego stanowiska w stosunku do petycji, brak było również reakcji na naszą ostatniego przypominającego maila wysłanego do Burmistrza Jedlicza 12 sierpnia 2016 r. A minęło już prawie 3 miesiące!

Widocznie podziałało, bo już następnego dnia w zakładce Petycje w BIP Gminy Jedlicze zamieszczono odpowiedź na nasze petycje. Przesłano nam je również drogą mailową.

Oto one:

Odpowiedź na petycję o nagrywanie sesji i komisji na video

Odpowiedź na petycję w sprawie udostępnienia kontaktów do radnych

W uzasadnieniu wskazane są powody, dla których nie będzie nagrywania sesji i komisji oraz nie podano kontaktu do radnych. Wskazano też na fakt, że 29 czerwca 2016 r. czyli dość dawno, radni gminy dokonali szczegółowej analizy petycji gdzie stwierdzili, że nasze petycje należy rozpatrzyć negatywnie. Tylko czemu o tym fakcie nie poinformowano w BIP?

Poprosiliśmy zatem o udostępnienie protokołu z komisji/spotkania (?) radnych z dnia 29 czerwca 2016 r., na którym rozpatrzono negatywnie nasze dwie petycje.

Poprosiliśmy również o wykaz imienny głosowania nad nią na tej komisji/spotkaniu, ewentualnie rozkład ilościowy „za” lub „przeciw”, bądź „wstrzymał się”.

Zawnioskowaliśmy o to samo w kwestii uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r., czyli jak rozłożyły się głosy; czy podjęto uchwałę jednogłośnie, wykaz imienny głosujących itd.

Czekamy na odpowiedź.

_Jawnosc_Informacja_Publiczna


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.