Rozliczenia finansowe Dni Dębowca, Dni Dukli, Dni Iwonicza-Zdroju, Dni Jedlicza, Dni Osieka Jasielskiego, Dni Rymanowa… [2017 r.]

Kilka tygodni temu zapytano ośrodki kultury i urzędy gmin Dębowiec, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Osiek Jasielski oraz Rymanów o pełne rozliczenie zorganizowanych w 2017 roku Dni (i tu odpowiednio) Dębowca, Dukli, Iwonicza-Zdroju, Jedlicza, Osieka Jasielskiego, Rymanowa… Wskazano we wniosku, by rozliczenie zawierało specyfikację dochodów imprezy oraz specyfikację poniesionych wydatków (mogły być to również skany dokumentów). Co uzyskano w odpowiedzi? Zapraszamy do lektury.

Złożony przez wnioskodawcę 24 listopada 2017 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej brzmiał:

Dzień dobry

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci pełnego rozliczenia zorganizowanych w 2017 roku Dni {…}.
Rozliczenie powinno zawierać specyfikację dochodów imprezy oraz specyfikację poniesionych wydatków (mogą być skany dokumentów).
Proszę o odpowiedź na ten adres e-mail (najlepiej zachowując ciągłość korespondencji).

{…}

I. Dni Dukli 2017

1. I tu pojawiły się pierwsze „problemy”, bo wpierw (1.12.2017 r.) poproszono wnioskodawcę o przeformułowanie wniosku z racji tego, iż wg Małgorzaty Walaszczyk-Faryj, Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli, jest to informacja przetworzona, potrzebująca opracowania, a prawo do niej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga.

2. Nie zgadzając się z tym, wnioskodawca poprosił m.in. o wskazanie pełnego uzasadnienia oceny, że to informacja przetworzona:

Wnoszę o wskazanie pełnego uzasadnienia oceny, że to informacja przetworzona. Jeśli to Państwo udowodnią, zastanowię się nad ewentualnym odniesieniem się do niego. Wskazuję, że termin na odpowiedź na mój wniosek wynosi 14 dni. Po tym terminie składam skargę do WSA i to sąd będzie oceniał czy proste zestawienie danych dotyczące jednej z imprez w roku, to informacja aż przetworzona.

3. W odpowiedzi dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektor odpisała i powołała się w swym długim dość wywodzie na wyroki sądów administracyjnych, że to może być informacja przetworzona.

W ostatnim akapicie swego wystąpienia napisała:

Powyższe wskazanie wyczerpuje pełne uzasadnienie oceny, że jest to informacja przetworzona. W związku z tym , mogę tylko wykazać akt dobrej woli udostępniając dane w takiej formie jakie uważam za bezpieczne. Przypominam, że wnioskodawca pomimo prośby nie uzupełnił wniosku i nie zapewnił , że zostanie ona realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa a nie wyłącznie na własny interes.

Dni Dukli 2017   zestawienie kosztów( brutto)

Gwiazdy Dni Dukli – Kabaret Jurki i Koń Polski –                26. 000 zł

Pozostałe zespoły – Kordian, Mateusz Mijal, The Flames –  22. 484 zł

Obsługa akustyczna – scena, zadaszenie, światło, dźwięk –   15. 000 zł

Obsługa imprezy masowej :

sanitarna, ochrona, zabezpieczenie medyczne, barierki     –     6. 776 zł

nagrody, rekwizyty w konkursach –                                             300 zł

wyżywienie amatorskich zespołów artystycznych                     1. 800 zł

art. Spożywcze do przygotowania potraw regionalnych

przez KGW                                                                        1. 309 zł

razem koszty                                                                           73.669 zł

Dochód (brutto)

Usługa promocyjno- reklamowa                                             12. 500 zł

 

4. W odpowiedzi na tego maila wnioskodawca przedstawił z kolei swoje racje, powołując się również na wyroki sądów administracyjnych oraz komentarze, przemawiające za tym, że to informacja prosta, a nie przetworzona.

5. Dyrektor wdała się w dalszą polemikę z wnioskodawcą, którą zakończył dopiero ostatni mail Wnioskodawcy z 12 grudnia 2017r. Tej wymiany zdań, z racji mniejszej merytoryczności, nie będziemy tutaj przedstawiać.

Informacja publiczna została de facto udostępniona.

II. Dni Rymanowa 2017

7 grudnia 2017 r. odpisano wnioskodawcy tak:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy szczegółowe rozliczenie Dni Rymanowa 2017 r.

Danuta Litarowicz

Rymanów, 07.12.2017 r.

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy szczegółowe rozliczenie Dni Rymanowa 2017 r. :

Koszty:
1. Koncerty zespołów – 47 027,00 zł
2. ZAiKS – 3 785,33 zł
3. Scena + nagłośnienie, oświetlenie sceny – 19 000,01 zł
4. Ochrona imprezy – 6 426,00 zł
5. Noclegi dla artystów – 1 015,00 zł
6. Wynajem TOI TOI – 2 677,68 zł
7. Zabezpieczenie medyczne – 1 580,00 zł
8. Reklama Dni Rymanowa (banery, plakaty na terenie całej gminy) – 1 099,85 zł
9. Atrakcje dla dzieci (teatr, malowanie twarzy, kartony, farby itp.) – 1 860,65 zł
10. Dyskoteka – 492,00 zł
11. Artykuły elektryczne – 272,40 zł
12. Artykuły spożywcze – 142,99 zł
13. Tablice informacyjne o drodze ewakuacyjnej – 665,50 zł
14. Obsługa Dni Rymanowa (m. in. agregat, transport barierek) – 7 479,06 zł
15. Konferansjer – 701,00 zł
16. Opinia Pogotowia Ratunkowego – 80,00 zł
17. Opłata w Urzędzie Gminy – 82,00 zł
……………………………………………………………..
Razem: – 94 386,47 zł
Dochody:
Gastronomia, stoiska handlowe, plac zabaw – 15 000 zł

Danuta Litarowicz
Dyrektor GOK

III. Dni Jedlicza 2017

Niestety do dziś wnioskodawca nie otrzymał z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu odpowiedzi na swój wniosek.

Jest to bardzo smutna sprawa, bo wiąże się ze skargą wnioskodawcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność dyrektora GOK w Jedliczu oraz z ewentualnym zawiadomieniem do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej (podstawa prawna: art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

O sprawie będziemy informować.

[AKTUALIZACJA: 4 stycznia 2018 r.]

Wnioskodawca skierował skargę na bezczynność organu (Dyrektora GOK) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

IV. Dni Iwonicza-Zdroju 2017

I tu podobnie jak w przypadku GOK w Jedliczu, również i tu wnioskodawca do dziś nie otrzymał z Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju odpowiedzi na wniosek.

Zatem dyrektor GOK w Iwoniczu-Zdrój musi liczyć się z otrzymaniem skargi na bezczynność skierowanej za jego pośrednictwem do WSA w Rzeszowie oraz z ewentualnym zawiadomieniem do prokuratury.

O sprawie będziemy informować.

[AKTUALIZACJA: 4 stycznia 2018 r.]

Wnioskodawca skierował skargę na bezczynność organu (Dyrektora GOK) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

[AKTUALIZACJA: 7 stycznia 2018 r.]

Dnia 5 stycznia 2018 r. na skrzynkę e-mail wpłynęło pismo o treści:

Szanowny Pan {…} nazywam się Dorota Świstak jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu- Zdroju . W nawiązaniu do korespondencji wysłanej na adres gok@iwonicz – zdroj.pl o udzielnie informacji publicznej w zakresie pełnego rozliczenia zorganizowanych w 2017 roku Dni Iwonicza, pragnę wyjaśnić że powyższa odpowiedź udzielana jest w tym terminie z uwagi na problemy z funkcjonowaniem poczty elektronicznej. W załączeniu skany dokumentów. Bardzo proszę o korespondencję na ten adres e-mali . z poważaniem Dyrektor GOK Dorota Świstak

Załączniki:

V. Dni Osieka Jasielskiego 2017

Po 5 dniach od złożenia wniosku (a więc stosunkowo szybko) wnioskodawcy odpisał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na e-mail w załączeniu przesyłam rozliczenie imprezy masowej kulturalno-rozrywkowej „Dni Osieka 2017”.

Pozdrawiam: Antoni Marchewka

L.P. Rozliczenie Dni Osieka 2017
  Koszty:
1. Wykonanie  baneru „Dni Osieka 2017” 683,27  
2. Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych zgodnie z raiderami zespołów 673,79  
3. Reklama na stronie internetowej oraz radio 1 279,00  
4. Koncert zespołu „DODA&VIRGIN” 27 000,00  
5. Koncert zespołu „BACIARY” 12 000,00  
6. Koncert zespołu „PLAYBOYS”   12 300,00  
7. Koncert zespołu „ROMPEY” 500,00  
8. Obsługa techniczna / nagłośnienie, oświetlenie/ 16 000,00  
9. Usługa hotelowa 1 859,00  
10. Prace porządkowe w czasie i po imprezie /sprzątanie stadionu/ 1 797,12  
11. Pokaz pirotechniczny 2 500,00  
12. Prowadzenie dyskoteki  /DJ/ 250,00  
13. Wynajem kabin TOI TOI 2 010,42  
14. Zabezpieczenie medyczne 2 280,00  
15. Zabezpieczenie imprezy / ochrona / 10 029,42  
16. Prowadzący imprezę /konferansjer/ 800,00  
17. Nadzór i obsługa nad instalacją elektryczną. 500,00  
18. Emisja spotu reklamowego   841,32  
19. ZAiKS   5 185,96  
  RAZEM 98 489,30  
       
         
  Przychody:
1. Wynajem powierzchni /gastronomia, park rozrywki, reklama / 28 364,68  

 

VI. Dni Dębowca 2017

Na złożony 24 listopada 2017 r. wniosek, Wójt Gminy Dębowiec odpisał wnioskodawcy tak:

Dnia 30 grudnia 2017 r. poproszono Wójta Gminy Dębowiec o doprecyzowanie, czybyły jakieś dochody/przychody z tej imprezy na rzecz Gminy?

Dnia 8 grudnia 2018 r. ktoś z Urzędu Gminy Dębowiec (nie przedstawił się) odpisał tak:

w załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

Załącznik: TUTAJ

W jego treści wskazano, że z imprezy nie było żadnego dochodu dla Gminy Dębowiec.

 


1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.