Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Szpital_Informacja_Publiczna_ZalezePo prawie miesiącu od złożenia przez redakcję portalu wniosku o informację publiczną oraz informacji o przygotowywanej skardze na bezczynność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w końcu nadeszła odpowiedź w sprawie, o którą pytaliśmy 10 września 2015 r. Chcieliśmy poznać średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy i salowych z uwzględnieniem wszystkich dodatków w roku 2014. [AKTUALIZACJA]

W treści wniosku z 10 września 2015 r. poprosiliśmy o:

___

1. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

2. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

3. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. salowych zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

___

Chociaż termin zgodnie z ustawą nakazuje udostępnić informację publiczną bez zbędnej zwłoki, a już najpóźniej w ciągu 14 dni (z przedłużeniem do maksymalnie 2 miesięcy), odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Dlatego 5 października 2015 r. napisaliśmy do Dyrekcji Szpitala, że wobec braku odpowiedzi do dnia dzisiejszego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września br., przygotowywana jest skarga na bezczynność Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Poinformowaliśmy, że zostanie ona przekazana w najbliższym czasie za pośrednictwem Szpitala do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Dwa dni później z rana na skrzynkę redakcyjną przyszła odpowiedź:

Witam,

W nawiązaniu do emaila z dnia 10.09.2015r. oraz  z dnia 05.10.2015r. w załączeniu przesyłam informację dotyczącą średniego wynagrodzenia w grupie zawdowej pielegniarek ( w tym położnych), lekarzy oraz salowych za rok 2014.

Jednocześnie bardzo przepraszam za opóźnienie w przesłaniu w.w informacji.

pozdrawiam

Mariola Czarnecka-Dykas

kierownik Działu Kadr i Szkoleń

te. 13 44 37 504 email: mczarnecka@szpital.jaslo.pl

Załącznik:

Szpital_Informacja_Publiczna_Zaleze

___

W lipcu 2015 r. na złożony wniosek otrzymaliśmy również odpowiedź dotyczącą m.in. liczby etatów w Szpitalu:

Szpital_Etaty

AKTUALIZACJA (16 października 2015 r.):

Dopytaliśmy Szpital, czy w podanych wyżej średnich kwotach wynagrodzeń wliczone są średnie wynagrodzenia lekarzy kontraktowych a także czy wliczone zostały kwoty za dyżury lekarzy (jednych i drugich).

Po 3 dniach roboczych nadeszła odpowiedź:

___

Witam,
 
W odniesieniu do przesłanej informacji dotyczącej średniego wynagrodzenia za rok 2014 w grupie zawodowej lekarzy informuję, że średnie wynagrodzenie lekarzy nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury medyczne. Jest to średnie wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy umów cywilnoprawnych tzw. „kontraktów”.
 
 
z poważaniem
 
Mariola Czarnecka-Dykas

 ___

Wobec powyższego złożyliśmy dodatkowy wniosek o udostępnienie danych w zakresie:

  1. kwotę średniego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy pracujących w Państwa placówce na umowy cywilnoprawne, tzw. „kontrakty”, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne.
  2. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne.

___

Czekamy na odpowiedź. Gdy ją otrzymamy, opublikujemy na portalu.

AKTUALIZACJA (28 października 2015 r.):

Dnia 22 października 2015 r. przesłano nam odpowiedź:

Szpital_Zarobki_Jaslo

Podsumowując:

1. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi: 2821, 86 zł brutto miesięcznie.

2. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 7585, 32 zł brutto miesięcznie.

Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy tzw. „kontraktowych” zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 4743, 92 zł brutto miesięcznie.

3. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi 1773, 42 zł brutto miesięcznie.

Dołącz do profilu facebookowego Jawny Powiat Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.