Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz musi zwrócić prawie 0,38 mln złotych dotacji unijnych

PISMOUMWP_Osiek2Jeszcze dwa tygodnie temu informowaliśmy o wysokiej pozycji Gminy Osiek Jasielski w wykorzystaniu środków unijnych na tle innych gmin na Podkarpaciu (link: Wysoka pozycja Gminy Osiek Jasielski w rankingu wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014) a dziś dowiedzieliśmy się, że Wójt Gminy Mariusz Pykosz musi jednak zwrócić Urzędowi Marszałkowskiemu (jako dysponentowi środków UE) prawie 400 tysięcy złotych dotacji, które pozyskał dla gminy w latach poprzednich. Czy tą informacją, tak jak innymi, Wójt Gminy również podzieli się z czytelnikami w urzędowym Biuletynie „Twoja Gmina Osiek Jasielski”? Czytaj dalej →


Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok

_Jawnosc_Informacja_PublicznaOświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe zobowiązanych do ich składania radnych Rady Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do lektury.  Czytaj dalej →


Ponad milion zł na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w latach 2012-2015

Nagrody_DPS_FoluszJak informowaliśmy w artykule z lutego br. Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników Starosta Jasielski i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu naruszyli szereg przepisów i muszą ujawnić listę pracowników, kwoty nagród oraz uzasadnienie ich przyznania. Poniżej publikujemy pełną listę pracowników, kwoty nagród otrzymanych w latach 2012-2015 wraz z uzasadnieniem. Suma przyznanych nagród za ostatnie 4 lata wyniosła 1 145 300, 69 zł (milion sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy). Czytaj dalej →


Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników

_WSA_Rzeszów(StreetView)Jawnie i w blasku fleszy nagradza się nie tylko nauczycieli, ale również sportowców czy zdolnych uczniów. Urzędników natomiast w zaciszu gabinetów. Skoro gospodarka pieniędzmi publicznymi jest jawna, zapytaliśmy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu o udostępnienie liczby zatrudnionych pracowników, w tym pełniących funkcje publiczne oraz wysokości nagród przyznanych w latach 2012 – 2015 wszystkim pracownikom DPS, z wyszczególnieniem stanowiska służbowego, kwoty nagrody oraz uzasadnienia przyznania nagrody, a w przypadku osób pełniących funkcje publiczne – także imienia, nazwiska. Zarówno Dyrektor DPS jak i Starosta wydali decyzje odmowne. Sprawę skierowaliśmy wiec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który przyznał nam rację (sygn. akt II SA/Rz 1618/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie). Czytaj dalej →


Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim

Informacja_infoWójt Gminy Osiek Jasielski wydał Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. O szczegółach ogłoszenia o pracę możecie Państwo przeczytać poniżej. Jest ono również zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski. Czytaj dalej →


Radni Gminy Osiek Jasielski nie chcą nagrywania sesji i komisji na VIDEO

figa-z-makiem1Ponad miesiąc temu, dokładnie 13 listopada 2015 roku, złożyliśmy do Rady Gminy Osiek Jasielski petycję w sprawie wprowadzenia rejestracji VIDEO sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim. Pełną jej treść publikowaliśmy w artykule: Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku JasielskimW myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Czytaj dalej →


Dusił nauczyciela i nazwał go gnojem. Wójt Osieka Jasielskiego usłyszał prawomocny wyrok

565edd5275f31_o,size,969x565,q,71,h,28d9feDusił nauczyciela i nazwał go gnojem. Wójt Osieka Jasielskiego usłyszał prawomocny wyrok. Nie dało efektu odwołanie, jakie wójt Mariusz Pykosz złożył od skazującego go wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle. Sąd Okręgowy w Krośnie stwierdził, że w I instancji zapadło właściwe rozstrzygnięcie. Uznał, że wójt jest winien naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela (który wykonując swoje obowiązki służbowe, mógł korzystać z praw funkcjonariusza publicznego) i znieważenia nauczyciela obelżywymi słowami. Czytaj dalej →


Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?

_Jawnosc_Informacja_Publiczna25 października 2015 r. skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Urzędu Miasta Jasło wnioski o informację publiczną w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015. Poprosiliśmy również o kopie faktur związanych z tymi umowami. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi. Czytaj dalej →


Umowy Urzędu Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 (skany)

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPo artykule z ujawnieniem pełnego rejestru umów zawartych przez Gminę Osiek Jasielski z kontrahentami (zobacz: Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku), zawnioskowaliśmy do Urzędu o zestawienie umów, w którym będzie widoczne m.in. z kim, za ile, oraz na co Gmina zawierała w roku 2015 umowy. Wskazaliśmy, że jeśli Urząd nie prześle zestawienia, to żeby przesłał skany tych umów. I otrzymaliśmy na skrzynkę mailową kilkadziesiąt zeskanowanych umów. Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Prezydentem Krosna i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UM Krosno

_WSA_Rzeszów(StreetView)Otrzymaliśmy właśnie pisemne uzasadnienie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skan wyroku z uzasadnieniem i szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Czytaj dalej →