Jakie szkoły i kierunki studiów ukończyli pracownicy Urzędu Gminy Jedlicze? Po decyzji SKO – mamy odpowiedź (WYKSZTAŁCENIE)

Jedlicze_Wykształcenie3Mamy w końcu informację, którzy z pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu, jakie konkretnie ukończyli szkoły/kierunki studiów. Otrzymaliśmy właśnie pełne zestawienie z imionami i nazwiskami urzędników oraz wydziałami, w których pracują. Przypomnijmy, że w marcu br. zawnioskowaliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze o udostępnienie nam informacji na temat wykształcenia pracowników urzędu. Urząd uznał, że to informacja przetworzona i że musimy przedstawić szczególne powody, po co nam taka informacja. My się z tym nie zgodziliśmy i skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niedługo potem wygraliśmy – SKO uchyliło w całości wydaną przez Burmistrz Gminy Jedlicze decyzję odmowną, i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. Poniżej prezentujemy otrzymane właśnie z UG Jedlicze zestawienie 44 pracowników Urzędu Gminy wraz z ukończonymi przez nich kierunkami studiów. Szkoda tylko, że refleksja Burmistrz przyszła dopiero po wydaniu decyzji w SKO… No ale informacja jest i niniejszym ją Wam przekazujemy. Zapraszamy do lektury! Czytaj dalej →


SKO w Krośnie uchyliło w całości dwie decyzje Burmistrz Gminy Jedlicze (nagrody / wykształcenie pracowników)

Jedlicze_UchylenieWłaśnie otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie dwie decyzje, w których kolegium stwierdza nieważność dwóch decyzji wydanych przez Burmistrz Gminy Jedlicze (jako organu I instancji) i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Przypomnijmy, że jakiś czas temu zawnioskowaliśmy do UG Jedlicze o udostępnienie nam informacji na temat wykształcenia pracowników urzędu oraz sumy nagród im przyznanych w latach 2010-2016. Urząd uznał, że to informacja przetworzona, a my się z tym nie zgodziliśmy i skierowaliśmy sprawę do SKO. Poniżej prezentujemy wczoraj otrzymane odpowiedzi z kolegium. Czytaj dalej →


Petycja o nagrywanie na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Skorzystaliśmy z tego prawa i złożyliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze petycję, aby sesje i komisje radnych były nagrywane na VIDEO oraz publikowane w internecie dla mieszkańców. Czytaj dalej →


Jawne nagrody urzędników w Rybniku. W urzędach w powiecie jasielskim i krośnieńskim – nie

Jawnosc_Informacja_PublicznaTo, co jest niemożliwe do ujawnienia w Urzędzie Miasta Jasło i innych urzędach na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego, bez problemu możliwe jest w Rybniku. Prezydent Rybnika udostępnił właśnie listę nagrodzonych w roku 2015 pracowników wraz z podaniem kwot oraz uzasadnienia dla przyznania tych nagród. Wydaje się, że ten włodarz jest dumny ze swoich pracowników i chce się tymi informacjami podzielić z mieszkańcami.

Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Wójtem Gminy Nowy Żmigród i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UG Nowy Żmigród

_WSA_Rzeszów(StreetView)Zanim przejdziemy do wczorajszego wyroku WSA, przypomnijmy, że końcem października 2015 r. opisywaliśmy fakt otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowegoCzytaj dalej →


Pytaj – to Twoje prawo. Poradnik dla obywatela

Szymon_Osowski_ZalezeJak się zachowuje świadomy obywatel? Wierci władzom dziurę w brzuchu i zawsze pyta, gdy ma wątpliwości. Prawnik Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska podpowiada, jak pytać skutecznie. Czytaj dalej →


Nagrody pracowników w Starostwie Powiatowym w Krośnie

_wwwIMAG002520 czerwca 2015 r. poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Krośnie o udostępnienie informacji publicznej na temat liczby pracowników starostwa, liczby osób pełniących funkcje publiczne, wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom pełniącym funkcje publiczne, z podaniem ich imion, nazwisk, stanowiska służbowego, kwoty nagrody i uzasadnienia jej przyznania, a także wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom nie pełniącym funkcji publicznych wedle wskazanego w mailu wzoru. Czytaj dalej →


Nowiny24: Nie chcieli ujawnić nagród urzędników z okolic Jasła i Krosna. Przegrali w sądzie z portalem zaleze.com

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPortal zaleze.com zagościł kolejny raz w Nowinach. „O tym jakie nagrody otrzymują urzędnicy z okolic Jasła i Krosna, ujawnić nie chcieli. Lokalny portal wygrywa w sądzie kolejne sprawy z tym związane.” – napisano. „{…}, redaktor naczelny portalu zaleze.com dla mieszkańców Osieka Jasielskiego i okolic, kilka miesięcy temu wysłał pisma do urzędów gmin powiatu jasielskiego, burmistrza Jasła, prezydenta Krosna i starostów powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. „
Czytaj dalej →


Kandydaci w wyborach do Parlamentu RP w roku 2015 (okręg Krosno)

mapa_Polska_WyborySerdecznie zapraszamy do zapoznania się z kandydatami do Sejmu i Senatu RP w najbliższych wyborach parlamentarnych. Lista kandydatów dotyczy: w wyborach do Sejmu – okręgu nr 13 (Kraków) oraz w wyborach do Senatu – okręgu nr 57 (Krosno). Informacje te zamieszczone zostały na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: http://parlament2015.pkw.gov.pl Czytaj dalej →


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie wyboru ławników

Informacja_ZalezePrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie osiekjasielski.pl, że z końcem 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2011 roku. Poniżej szczegóły dotyczące wyboru ławników, w tym. m.in. to jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia, kosztach i terminach zgłoszenia.
Czytaj dalej →