Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-1Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazało się Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Treść całego ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Prezentujemy je dla Państwa poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 31 marca 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 31 marca 2015 roku (wtorek) odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w BIP projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. Czytaj dalej →

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 marca 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje, że w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Na Sesji podejmowane będą m.in uchwały dotyczące: uchwalenia trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski, uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Załęże – FARMA FOTOWOLTAICZNA” czy w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2015”. Czytaj dalej →


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego

BIP_LogoPrezentujemy Państwu kolejne obwieszczenie, tym razem dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 -2020″. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz zgłaszaniem ewentualnych uwag. Szczegóły poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 czerwca 2014 r.

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 27 czerwca 2014 roku (piątek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. A na najbliższej sesji dowiemy się m.in. czy radni udzielą wójtowi gminy absolutorium.
Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 21 listopada 2013 r.

Urząd_Osiek_JasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 21 listopada 2013 roku odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Czytaj dalej →


Ogłoszenie w sprawie wniosków o zwrot podatku za zakup oleju napędowego

Urząd_Osiek_JasielskiWójt Gminy przypomina, że od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. można złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91). Czytaj dalej →


Brak wody w Załężu – ogłoszenie

68669_water_drop_series_1Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim informuje, że w związku z ciągłym utrzymywaniem się wysokich temperatur i brakiem opadów nastąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości Załęże. W związku z powyższym prosi się mieszkańców o racjonalne wykorzystywanie wody poprzez ograniczenie jej zużycia w celu mycia samochodów, podlewania kwiatków, napełniania basenów itp. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 lipca 2013 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 29 lipca 2013 roku (poniedziałek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski (porządek obrad)

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 25 czerwca 2013 roku (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Czytaj dalej →