Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim

Informacja_infoWójt Gminy Osiek Jasielski wydał Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. O szczegółach ogłoszenia o pracę możecie Państwo przeczytać poniżej. Jest ono również zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski. Czytaj dalej →


SKANSKA S.A. wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

mapa orientacyjna_drogaW połowie sierpnia 2015 r. pisaliśmy o rozpisanym przetargu na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (zobacz tutaj: Rozpisano przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski). Remontu tej drogi mieszkańcy i przejeżdżający nie mogli doprosić się wiele lat. Po naszych akcjach sprawa jakby nabrała tempa (TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!). W roku wyborczym znalazły się pieniądze, ogłoszono przetarg, który właśnie się zakończył. Na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle ogłoszono zwycięzcę przetargu na tę inwestycję i została nim firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Poniżej prezentujemy ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Czytaj dalej →


Rozpisano przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

mapa orientacyjna_drogaPrzedwczoraj, tj. 13 sierpnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłosiło przetarg, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140.”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija dnia 31 sierpnia 2015 r. w południe. Szczegóły przetargu znajdują się poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie wyboru ławników

Informacja_ZalezePrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie osiekjasielski.pl, że z końcem 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2011 roku. Poniżej szczegóły dotyczące wyboru ławników, w tym. m.in. to jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia, kosztach i terminach zgłoszenia.
Czytaj dalej →


Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-1Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski ukazało się Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Treść całego ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Prezentujemy je dla Państwa poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 kwietnia 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. W porządku obrad znalazły się m.in. ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski, oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014” Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 31 marca 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 31 marca 2015 roku (wtorek) odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w BIP projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. Czytaj dalej →

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 17 marca 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje, że w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Na Sesji podejmowane będą m.in uchwały dotyczące: uchwalenia trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski, uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Załęże – FARMA FOTOWOLTAICZNA” czy w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2015”. Czytaj dalej →


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego

BIP_LogoPrezentujemy Państwu kolejne obwieszczenie, tym razem dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 -2020″. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz zgłaszaniem ewentualnych uwag. Szczegóły poniżej. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 czerwca 2014 r.

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 27 czerwca 2014 roku (piątek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. A na najbliższej sesji dowiemy się m.in. czy radni udzielą wójtowi gminy absolutorium.
Czytaj dalej →