Ujawniono protokoły z komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu 2015-2016

Protokoly_Jedlicze_BIPJeśli jakiejś informacji nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu, szkoły, biblioteki, muzeum, czy domu kultury, to każdy (nawet anonimowo) może o to zapytać (zwykłym e-mailem też) i informację powinien otrzymać bezzwłocznie. Tak mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. W przypadku protokołów z komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu, których treści nie można było znaleźć w BIP Gminy Jedlicze, poprosiliśmy o nie składając mailowo prosty wniosek do Urzędu Gminy. Informacji nie otrzymaliśmy od razu, ale po przedłużeniu terminu, protokoły udostępniono w BIP i teraz każdy może po nie sięgnąć, z każdego miejsca na ziemi, o dowolnej porze. Czytaj dalej →


Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z 21 kwietnia 2016 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-2W Biuletynie Informacji Publicznej w końcu ukazał się protokół z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 21 kwietnia 2016 r. Poniżej znajdziecie Państwo link do całego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu będziecie wiedzieć nad czym debatują radni na sesji oraz co zostało uchwalone. w Protokole znajdziecie również informację Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Czytaj dalej →


Protokół Nr XVI/2016 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z 1 marca 2016 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-2Bardzo późno, ale lepiej późno niż później. W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się protokół z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 marca 2016 r. (czyli sprzed ponad 3 miesięcy!). Nie wiemy dlaczego tak długo trwało jego napisanie, ale zapytamy o to przy najbliższej okazji Urząd Gminy. Poniżej link do całego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu będziecie wiedzieć nad czym debatują radni na sesji oraz co zostało uchwalone. w Protokole znajdziecie również informację Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Czytaj dalej →


Protokół Nr XV/2016 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 lutego 2016 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-2W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się protokół z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 lutego 2016 r. Poniżej znajdziecie Państwo link do całego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu będziecie wiedzieć nad czym debatują radni na sesji oraz co zostało uchwalone. w Protokole znajdziecie również informację Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Czytaj dalej →


Protokół Nr XIV/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-2W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się protokół z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 r. Poniżej znajdziecie Państwo link do całego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu będziecie wiedzieć nad czym debatują radni na sesji oraz co zostało uchwalone. w Protokole znajdziecie również informację Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Czytaj dalej →


Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 listopada 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 listopada 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta oraz rozpatrzenie naszej petycji o rejestrację video sesji oraz komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Protokół Nr XII/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 23 października 2015 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-2W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się protokół z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 23 października 2015 r. Poniżej znajdziecie Państwo link do całego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu będziecie wiedzieć nad czym debatują radni na sesji oraz co zostało uchwalone. w Protokole znajdziecie również informację Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Czytaj dalej →


Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 września 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 września 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski, w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 r. Czytaj dalej →


Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 sierpnia 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 sierpnia 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu czy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Czytaj dalej →


Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. Czytaj dalej →