Walka obywateli o publikację danych nie ustaje

_Jawnosc_Informacja_PublicznaDziennik Gazeta Prawna informuje o planach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących wprowadzenia ustawowego obowiązku publikowania rejestrów umów zawieranych przez instytucje publiczne. Do dyskusji pozostaje, jakich instytucji miałoby to dotyczyć. Jeśli rzeczywiście takie rozwiązanie zostałoby wprowadzone, byłby to wielki sukces oddolnej akcji obywatelskiej po niecałych trzech latach starań.

Czytaj dalej →


O rejestrach umów i nagrodach w urzędach – podsumowania słów kilka

jawnosc_zaleze_infoskawinaJestem dziennikarzem obywatelskim, założycielem i redaktorem naczelnym trzech lokalnych portali informacyjnych: „InfoSkawina.pl” (zał. w 2012 r.), „Nowa Wieś w gminie Kęty” (nowa-wies-kety.pl; zał. w 2011 r.) i „Załęże w gminie Osiek Jasielski” (zaleze.com; zał. w 2012 r.). Prowadzę je całkowicie społecznie. Poniżej przedstawię historię wnioskowania o rejestry umów i o wykazy nagród dla pracowników samorządowych w różnych terytorialnie miejscach.  Czytaj dalej →


Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?

_Jawnosc_Informacja_Publiczna25 października 2015 r. skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Urzędu Miasta Jasło wnioski o informację publiczną w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015. Poprosiliśmy również o kopie faktur związanych z tymi umowami. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi. Czytaj dalej →


Umowy Urzędu Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 (skany)

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPo artykule z ujawnieniem pełnego rejestru umów zawartych przez Gminę Osiek Jasielski z kontrahentami (zobacz: Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku), zawnioskowaliśmy do Urzędu o zestawienie umów, w którym będzie widoczne m.in. z kim, za ile, oraz na co Gmina zawierała w roku 2015 umowy. Wskazaliśmy, że jeśli Urząd nie prześle zestawienia, to żeby przesłał skany tych umów. I otrzymaliśmy na skrzynkę mailową kilkadziesiąt zeskanowanych umów. Czytaj dalej →


Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku

RU_Osiek1aJak Państwa informowaliśmy w artykule z dnia 26 września 2015 r., Gmina Osiek Jasielski ujawniła prowadzony przez siebie papierowo rejestr umów, ale bez wartości: Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony! i niestety zeskanowano nam tylko co drugą stronę. Dlatego zwróciliśmy się do Urzędu o przesłanie raz jeszcze pełnego dokumentu. Dziś publikujemy te skany rejestru umów w całości. Czytaj dalej →


Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony!

RU_Osiek4Szanowni Państwo, jak się dowiedział pewien obywatel jak i my wszyscy, Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu też nie przekonał (zobacz: sygn. akt II SAB/Rz 31/15). Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron. Wszystko zostało opisane na stronie: Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski. My skupimy się obecnie na ostatnim wniosku do Urzędu Gminy o rejestr umów w wersji papierowej, bo podobno tylko taki jest prowadzony. Pomijamy oczywiście, że mamy XXI wiek i taki rejestr mógłby być prowadzony w choćby w edytorze tekstów czy arkuszu kalkulacyjnym, a nie w zeszycie. W każdym razie na złożony przez naszą redakcję wniosek otrzymaliśmy na maila skan rejestru. Niestety, zeskanowano nam co drugą stronę… Poniżej prezentujemy niepełną treść rejestru, tak jak otrzymaliśmy. A o resztę już zawnioskowaliśmy. Czekamy na uzupełnienie. Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy Nowy Żmigród w sprawie rejestru umów

RU_NowyZMigrod7 czerwca 2015 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy Nowy Żmigród zapytanie odnośnie rejestru umów jakie zawierane są w urzędzie z podmiotami zewnętrznymi (firmami, osobami fizycznymi). Zapytaliśmy m.in. o to, jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują oraz czy zbiór informacji prowadzony jest w formie elektronicznej. Dnia 19 czerwca 2015 roku nadeszła odpowiedź. Nasz wniosek jak i odpowiedź urzędu w całości prezentujemy poniżej. Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie

WSA_Rzeszów_ZałężeNasi Czytelnicy pamiętają jak w połowie kwietnia 2015 roku złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło z uwagi na nieudostępnienie prasie informacji publicznej dotyczącej tego, którym pracownikom Urzędu Miasta Jasło, ile i za co przyznano konkretnie nagrody. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty JasielskiegoCzytaj dalej →


Uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie o rejestr umów w gminie Osiek Jasielski

WSA_Rzeszów_ZałężePrzypominamy sprawę obywatela, który złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie jego zapytania o rejestr umów. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule z dnia 26 maja 2015 r. – Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA. Dnia 27 maja 2015 r. odbyła się w tej sprawie rozprawa przed WSA w Rzeszowie. Dotyczyła ona nieudostępnienia obywatelowi przez Wójta Gminy Osiek Jasielski informacji publicznej w pełnym zakresie. Sentencja wyroku była taka, że Sąd: I. zobowiązuje Wójta Gminy [….] do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt; II.stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Wójta Gminy […] na rzecz skarżącego K. B. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.” Dziś dostępne jest również pełne uzasadnienie tego wyroku. Zapraszamy do lektury. Czytaj dalej →


Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA

WSA_Rzeszów_ZałężeDrodzy Czytelnicy, jeden z obywateli złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski w zakresie nieudostępnienia pełnej informacji publicznej. Poszło o informacje w sprawie prowadzenia rejestrów umów przez Urząd Gminy Osiek Jasielski. Jak pisze na swoim blogu autor wniosku, pismem z dnia 1 sierpnia 2014 roku wniósł do Wójta Gminy Osiek Jasielski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie, o którym poniżej. Nie uzyskał pełnej informacji, o którą prosił, więc zmuszony został do złożenia na wójta skargi do rzeszowskiego WSA. Rozprawa odbędzie się jutro. Czytaj dalej →