Komunikat GIODO w sprawie rejestracji kart pre-paid (telefony komórkowe/usługi bankowe)

002257_r0_620Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Czytaj dalej →


Pytamy Urząd Miasta Jasło o zarobki wszystkich pracowników

_Jaslo_Miasto_UrzadUważamy, że mamy prawo pytać (i otrzymywać odpowiedź) o imienne wykazy, wykształcenie, przyznane kwoty nagród jak i wynagrodzenie brutto każdego z pracowników instytucji publicznych (urzędów, szkół, bibliotek, domów kultury, itd.), dlatego jeden z naszych redaktorów wystosował do Urzędu Miasta Jasło wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wysokości pensji. Skoro jawne są treści umów zawartych przez m.in. osoby fizyczne z urzędami, bibliotekami, muzeami, szkołami czy domami kultury, to tak samo jawne powinny być wynagrodzenia samych pracowników tych publicznych instytucji. Czytaj dalej →


Gmina Osiek Jasielski wyprzedaje działki

mapa działkiW związku z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy Osiek Jasielski oraz chęcią szerszego rozreklamowania sprzedawanych działek mienia gminy, Urząd Gminy przekazuje poniższą informację. Umieszczamy tę informację bezpłatnie licząc, że w zamian publikowane zostaną informacje w BIP takie jak rejestry umów, protokoły z komisji radnych, projekty uchwał na kolejne sesje Rady Gminy, itd… Czytaj dalej →


Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok

_Jawnosc_Informacja_PublicznaOświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe zobowiązanych do ich składania radnych Rady Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do lektury.  Czytaj dalej →


Petycja o nagrywanie na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Skorzystaliśmy z tego prawa i złożyliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze petycję, aby sesje i komisje radnych były nagrywane na VIDEO oraz publikowane w internecie dla mieszkańców. Czytaj dalej →


Nie będzie nagrywania na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Powiatu Jasielskiego

MG_4762Ponad miesiąc temu, dokładnie 19 grudnia 2015 roku, złożyliśmy do Rady Powiatu Jasielskiego petycję w sprawie wprowadzenia rejestracji VIDEO sesji i komisji radnych w Powiecie Jasielskim. Pełną jej treść publikowaliśmy w artykule: Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Powiatu JasielskiegoW myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Czytaj dalej →


Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim

Informacja_infoWójt Gminy Osiek Jasielski wydał Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. O szczegółach ogłoszenia o pracę możecie Państwo przeczytać poniżej. Jest ono również zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski. Czytaj dalej →


Zapraszamy na rozprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

rozprawa_nowy_zmigrodRozprawa o jawność nagród Urzędu Gminy Nowy Żmigród odbędzie się za dwa tygodnie, 17 listopada 2015 r. o godzinie 13:30 w sali nr 1 rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, bo rozprawy są jawne i każdy z obywateli może w nich wziąć w nich jako publiczność albo prasa. Skarga portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do WSA złożona została na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z 16 lipca 2015 r., znak SKO.4105.14.866.2015 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Nowy Żmigród z 18 czerwca 2015 r., znak OSS.1431.8.2015 w której odmówiono nam udostępnienia informacji publicznej. Czytaj dalej →


Od redakcji w sprawie odpowiedzi na wnioski prasy składane do Urzędu Gminy Osiek Jasielski

hands-2-ok-hand-1241594Chcemy pochwalić Urząd Gminy Osiek Jasielski za terminowe odpowiedzi na wnioski prasy o udostępnienie informacji publicznej. W ostatnim czasie znacząco uległa poprawie komunikacja na linii portal zaleze.com – Urząd Gminy. Oby tak było już na stałe. Zyskują na tym przecież przede wszystkim mieszkańcy gminy, którzy z urzędu – za naszym pośrednictwem – otrzymują rzetelne i w krótkim czasie informacje. Tak trzymać! Ale i sprawdzać (kontrola społeczna prasy) też będziemy, tak jak dotychczas.


Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady!

Informacja_ZalezeJak informuje Urząd Gminy Osiek Jasielski z dniem 28 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła szereg istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie wielkości obwodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Dzięki czemu w stosunkowo prosty sposób każdy posiadacz nieruchomości może ustalić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę danego drzewa. Czytaj dalej →