WSA orzekł, że Wójt Gminy Jasło nie może utajniać nagród przyznanym pracownikom w 2014 i 2015 r.

_WSA_Rzeszów(StreetView)Prezentujemy kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, korzystny dla jawności nagród tym razem przyznawanych w Urzędzie Gminy Jasło. Wyrok jest znamienny, bo Sąd określił, że 29 z 30 osób, których nagród Wójt nie ujawnił, jednak pełni tam funkcje publiczne, zatem nagrody w stosunku co do tych osób powinny być ujawnione. W stosunku do pozostałych 10 osób dane dotyczące nagród zostały nam udostępnione już wcześniej.  Czytaj dalej →


Liczba pracowników Urzędu Gminy Jedlicze w latach 2010-2016 – wniosek i odpowiedź

Jedlicze01Urząd Gminy Jedlicze zatrudnia 62 pracowników, w tym oprócz burmistrza, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza, 5 kierowników referatów, 1 doradcę, 21 inspektorów, 4 podinspektorów i 6 referentów. 6 osób pełni funkcję pomocy administracyjnej. Pracują tam też m.in. 2 sprzątaczki, 2 gońców, archiwista, informatyk i magazynier. Do tego 7 pracowników robót publicznych. Na koniec 2010 roku w UG Jedlicze pracowały 52 osoby, na dzień 5 lipca 2016 r. – osób tych było 62. Po szczegóły odsyłamy do poniższego artykułu i zestawienia otrzymanego od zastępcy burmistrza Ryszarda Zagórskiego. Czytaj dalej →


Złożyliśmy petycję o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze

Petycja_JedliczeW nawiązaniu do zainicjowanej przez nasz portal spraw prowadzących do ujawnienia imion, nazwisk oraz wysokości nagród i ich uzasadnień przyznanych przez organy administracji publicznej pracownikom urzędów, chcielibyśmy zaproponować, aby w Gminie Jedlicze nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie informować o ich nagradzaniu w podobny sposób, jak nagradza się sportowców, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórców i artystów, ludzi kultury, nauczycieli, trenerów czy uzdolnionych uczniów. Uważamy, że w interesie społeczności gminy Jedlicze jest to, aby podobną sławą cieszyli się pracownicy samorządowi, którzy zasłużyli się gminie szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Nie można jawnie dyskryminować urzędników w porównaniu z innymi grupami osób, którzy otrzymują z Gminy nagrody. Stąd też nasza petycja w tej sprawie. Czytaj dalej →


Jakie szkoły i kierunki studiów ukończyli pracownicy Urzędu Gminy Jedlicze? Po decyzji SKO – mamy odpowiedź (WYKSZTAŁCENIE)

Jedlicze_Wykształcenie3Mamy w końcu informację, którzy z pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu, jakie konkretnie ukończyli szkoły/kierunki studiów. Otrzymaliśmy właśnie pełne zestawienie z imionami i nazwiskami urzędników oraz wydziałami, w których pracują. Przypomnijmy, że w marcu br. zawnioskowaliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze o udostępnienie nam informacji na temat wykształcenia pracowników urzędu. Urząd uznał, że to informacja przetworzona i że musimy przedstawić szczególne powody, po co nam taka informacja. My się z tym nie zgodziliśmy i skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niedługo potem wygraliśmy – SKO uchyliło w całości wydaną przez Burmistrz Gminy Jedlicze decyzję odmowną, i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. Poniżej prezentujemy otrzymane właśnie z UG Jedlicze zestawienie 44 pracowników Urzędu Gminy wraz z ukończonymi przez nich kierunkami studiów. Szkoda tylko, że refleksja Burmistrz przyszła dopiero po wydaniu decyzji w SKO… No ale informacja jest i niniejszym ją Wam przekazujemy. Zapraszamy do lektury! Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Wójtem Gminy Nowy Żmigród i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UG Nowy Żmigród

_WSA_Rzeszów(StreetView)Zanim przejdziemy do wczorajszego wyroku WSA, przypomnijmy, że końcem października 2015 r. opisywaliśmy fakt otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowegoCzytaj dalej →


Zapraszamy na rozprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

rozprawa_nowy_zmigrodRozprawa o jawność nagród Urzędu Gminy Nowy Żmigród odbędzie się za dwa tygodnie, 17 listopada 2015 r. o godzinie 13:30 w sali nr 1 rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, bo rozprawy są jawne i każdy z obywateli może w nich wziąć w nich jako publiczność albo prasa. Skarga portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do WSA złożona została na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z 16 lipca 2015 r., znak SKO.4105.14.866.2015 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Nowy Żmigród z 18 czerwca 2015 r., znak OSS.1431.8.2015 w której odmówiono nam udostępnienia informacji publicznej. Czytaj dalej →


Nowiny24: Nie chcieli ujawnić nagród urzędników z okolic Jasła i Krosna. Przegrali w sądzie z portalem zaleze.com

_Jawnosc_Informacja_PublicznaPortal zaleze.com zagościł kolejny raz w Nowinach. „O tym jakie nagrody otrzymują urzędnicy z okolic Jasła i Krosna, ujawnić nie chcieli. Lokalny portal wygrywa w sądzie kolejne sprawy z tym związane.” – napisano. „{…}, redaktor naczelny portalu zaleze.com dla mieszkańców Osieka Jasielskiego i okolic, kilka miesięcy temu wysłał pisma do urzędów gmin powiatu jasielskiego, burmistrza Jasła, prezydenta Krosna i starostów powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. „
Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Prezydentem Krosna i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UM Krosno

_WSA_Rzeszów(StreetView)Otrzymaliśmy właśnie pisemne uzasadnienie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skan wyroku z uzasadnieniem i szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Czytaj dalej →


Nauczycieli Burmistrz publicznie nagradza, a pracowników Urzędu Miasta Jasło – nie zamierza. Dlaczego?

_Nagrody_Nauczyciele_JasloW nawiązaniu do wygranej portalu zaleze.com z Burmistrzem Miasta Jasło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie) w sierpniu 2015 r. zaproponowaliśmy Burmistrzowi, aby nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie powiadamiać o ich nagradzaniu w podobny sposób, w jaki informuje się o nagrodach przyznawanych w naszej gminie osiągającym wybitne rezultaty sportowcom, nauczycielom, czy uzdolnionym uczniom. Czytaj dalej →


Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

Lista_Gmina2Dnia 21 września 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Gminy Jasło o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście). Czytaj dalej →