WSA: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdrój ukarana grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu

Wójcie, Starosto, Dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektorze szkoły… Nie przekazujesz do sądu skargi obywatela na bezczynność zakresie udostępnienia informacji publicznej? Czeka Cię grzywna wymierzona przez sąd administracyjny postanowieniem sądu imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! Oto przykład ze sprawy, jaką mieliśmy z Dyrektorem GOK Iwoniczu-Zdrój. Dyrektor GOK, najpierw nie odpowiedziała na nasz wniosek o koszty Dni Iwonicza-Zdrój, a następnie po złożeniu przez nas skargi na nią, nie przekazała sprawy do WSA w Rzeszowie! Było to działanie bezprawne i dlatego sąd wymierzył Dyrektor GOK grzywnę w wysokości 200 zł oraz nakazał zwrócić skarżącemu obywatelowi całe koszty postępowania. Poniżej skany wyroku WSA w Rzeszowie, który otrzymaliśmy niedawno. Jednocześnie merytoryczny wyrok sądowy (prawomocny) w zakresie samego nieudostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskowaliśmy, również jest dla Dyrektorki Doroty Świstak niekorzystny – ma zwrócić koszty postępowania i jednocześnie musiała ujawnić dane finansowe Dni Iwonicza-Zdrój.

Skan wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SO/Rz 3/18.

Wyrok dostępny również w publicznej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: TUTAJ

Z kolei merytoryczny wyrok odnośnie braku udostępnienia informacji publicznej w postaci rozliczenia finansowego z Dni Iwonicza-Zdrój znajduje się w bazie orzeczeń pod sygnaturą akt: II SAB/Rz 28/18 – KLIKNIJ TUTAJ

Orzeczono w nim, że cyt.:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SNSA Stanisław Śliwa Sędziowie WSA Ewa Partyka WSA Elżbieta Mazur – Selwa /spr./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 19 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi {…} na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdrój w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I. stwierdza, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdrój dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego z listopada 2017 r.;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdrój na rzecz skarżącego kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zobacz także nasz post odnośnie wniosku o koszty Dni Iwonicza-Zdrój:

Rozliczenia finansowe Dni Dębowca, Dni Dukli, Dni Iwonicza-Zdroju, Dni Jedlicza, Dni Osieka Jasielskiego, Dni Rymanowa… [2017 r.]

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.