WSA: Główny Prezes ZUS oraz Dyrektor ZUS w Jaśle wydali błędne decyzje w sprawie informacji publicznej. Obie zostały uchylone

Czy jawność powinna obejmować zestawienie pracowników ZUS w Jaśle ze wskazaniem: imienia i nazwiska, wydziału, biura, zespołu lub stanowiska na którym dany pracownik jest zatrudniony, oraz wykształcenia pracowników wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły? Wydaje się, że tak… Ale o to musimy walczyć w sądzie! I tym razem kolejny sukces! Wygraliśmy z Prezesem ZUS w Warszawie, po uprzednim zaskarżeniu decyzji Dyrektora ZUS w Jaśle w tej sprawie.  Koszty postępowania również i on musi ponieść. Szczegóły znajdziecie poniżej, w tym skan wyroku sądowego.

Przedmiotem złożonej przez obywatela skargi do WSA w Rzeszowie była decyzja wydana przez zastępcę Dyrektora Oddziału ZUS w Jaśle (w imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) z marca 2018 r. Utrzymywała ona w mocy wcześniejszą decyzję wydaną przez zastępcę Dyrektora Oddziału ZUS w Jaśle ze stycznia 2018 r. Dotyczyła ona umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej. 

Redaktor naczelny portalu zaleze.com nie zgodził się z tym faktem i zaskarżył decyzję Prezesa ZUS do sądu administracyjnego.

A ten wydał wyrok, który w treści uchyla obie decyzje zusowskie (zarówno dyrektora ZUS w Jaśle, jak i Prezesa ZUS w Warszawie).

Poniżej sygn. akt oraz skan wyroku wraz z uzasadnieniem:
Link do centralnej bazy orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D02C33C50


Dziękujemy jednocześnie organizacji Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za ogromne wsparcie prawne!


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.