WSA w Rzeszowie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu naruszył prawo i musi zwrócić koszty procesowe

Końcem stycznia 2018 r. skierowaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: nagród (premii) wypłaconych pracownikom GOK w Jedliczu od 2014 do 2018 r., wykazu pracowników (imię, nazwisko, stanowisko) pełniących funkcje publicznej w GOKu, ich pensji za miesiąc grudzień 2017 r., ukończonych studiów i/lub szkół oraz innych informacji ale dotyczących już personelu technicznego/pomocniczego. Sprawa skończyła się przed WSA, bo Dyrektor nie odpowiedział na wniosek w ustawowym terminie. Sąd stwierdził w wyroku, że dyrektor dopuścił się bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej oraz nakazał zwrócić koszty procesowe skarżącemu. Nie uznał za to sąd, że bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa, ale bezprawnością mimo wszystko była. Wyrok w artykule poniżej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 24 stycznia 2018 roku brzmiał:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na tę skrzynkę ePUAP w zakresie:

I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018),

II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania

III. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.),

IV. zestawienie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru: 1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Rzeszowski) 2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet Rolniczy) 3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość

V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje (bez imion i nazwisk).

VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu nie pełniących funkcje publiczne (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania. Informacja na powyższe powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na wniosek.

=====

Odpowiedź w terminie ustawowym nie nadeszła, więc osoba skarżąca (redaktor naczelny portalu zaleze.com) zwróciła się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. 

Ten sąd wydał wyrok, którego skan wraz z uzasadnieniem całej sprawy publikujemy poniżej:

Wkrótce opublikujemy informacje publiczne, o które prosiliśmy w pierwotnym wniosku.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.