WSA w Rzeszowie stwierdził bezczynność Dyrektora GOK w Jedliczu w kwestii udostępnienia informacji publicznej

24 stycznia 2018 r. skierowaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie uszczegółowienia informacji dotyczącej rozliczenia finansowego Dni Jedlicza 2017 i to poprzez udostępnienie m.in. skanów faktur, umów, protokołu odbioru potwierdzającego uszkodzenia oraz skan dokumentu z odbioru robót po naprawie czy inne informacje publiczne dotyczące tego wydarzenia. Sprawa skończyła się przed WSA, bo Dyrektor nie odpowiedział na wniosek w ustawowym terminie. Sąd stwierdził w wyroku, że dyrektor dopuścił się bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej oraz nakazał zwrócić koszty procesowe skarżącemu. W jednym z punktów wniosku wskazał, że należy udostępnić informację lub wydać decyzję odmowną w tym zakresie. Nie uznał za to sąd, że bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa, ale bezprawnością mimo wszystko była. Wyrok w artykule poniżej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 24 stycznia 2018 roku brzmiał:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
 
W związku z otrzymanym drogą pocztową pismem (znak: GOK.0153/1/2018 z 18 stycznia 2018 r. w sprawie rozliczenia Dni Jedlicza 2017 r. proszę o uszczegółowienie w/w informacji poprzez:
1. Proszę o skan faktury za usługę cateringową na kwotę 290 zł
2. Proszę o skan umowy, zlecenia dotyczącego poniesionego kosztu obsługi muzycznej na kwotę 1.000 zł
3. Proszę o skan umowy o dzieło Z.Foryś – 4.400 zł
4. Proszę o skan umowy o dzieło Dewódzki 2.921 zł
5. Proszę o wyjaśnienie kosztu w kwocie 32.970 zł ( EV/7/2017 ) wraz ze skanem zamówienia, umowy itp.
6. Proszę o skan dokumentu sprzedaży usługi cateringowej na kwotę 2.262 zł
7. Proszę o skan faktury za zakup art spożywczych na kwotę 1.785,73 zł
8. W związku z poniesionym kosztem naprawy uszkodzonego stadionu na kwotę 4.000 zł proszę o skan protokołu potwierdzającego w/w uszkodzenia oraz skan dokumentu z odbioru robót po naprawie.
9. Proszę o wyjaśnienie pozycji dotyczącej wynagrodzenia autorskiego FM.M/2017/10/0428 na kwotę 4.858,99 zł. proszę o załączenie skanu umowy i faktury zapłaty.
10. W związku z tym , że w czasie Dni Jedlicza 2017 funkcjonował catering ( dwa dni ) proszę o udostępnienie skanu umowy z tą firmą.
11. Jednocześnie proszę o informację czy podczas Dni Jedlicza funkcjonowały atrakcje dla dzieci typu wesołe miasteczko dmuchana zjeżdżalnia, plac zabaw itp. Proszę o skan wszystkich umów dotyczących tej usługi. Proszę o wskazanie w której pozycji księgowej oraz jaka kwota została pozyskana w związku z tymi umowami.
12. Proszę o specyfikację kosztów występu następujących zespołów: Czadoman, Kapela Roy, Rompey, Groovinscy.
 
Wszystkie dokumenty wraz z przesłanymi kartotekami proszę o zatwierdzenie przez Głównego księgowego jednostki.
 
=====
 
Również i w tym przypadku (zobacz nasz wcześniejszy artykuł) odpowiedź w terminie ustawowym ze strony Dyrektora GOK w Jedliczu nie nadeszła, więc osoba skarżąca (redaktor naczelny portalu zaleze.com) zwróciła się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. 

Ten sąd wydał wyrok (sygn. akt II SAB/Rz 27/18), którego skan wraz z uzasadnieniem całej sprawy publikujemy poniżej:

Następnie WSA z urzędu sprostował omyłkę pisarską/nieścisłość:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.