Wybrano wykonawcę zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap”

DL_Załęże_02aKilka dni temu na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap”. Działając na podstawie Prawa zamówień publicznych Zamawiający poinformował, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w wysokości 334.887,18 zł złożoną przez Wykonawcę  PHU „FAMILIA” Mateusz Dziki, Strzeszyn 342, 38-340 Biecz. Szczegóły przetargu i zawiadomienia znajdziecie Państwo poniżej.

O rozpoczęciu przetargu pisaliśmy w artykule z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Czytaj: PRZETARG: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku Domu Ludowego w Załężu – I etap.

Roboty obejmują przebudowę wewnątrz istniejącego dwukondygnacyjnego budynku, częściową jego rozbudowę w kierunku północnym i wschodnim oraz nadbudowę nowego dachu na całości budynku.

Po zrealizowaniu inwestycji będzie to obiekt o powierzchni zabudowy 362,80 m2 i powierzchni użytkowej 570,46 m2.

Budynek będzie niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowej, o połaci nachylonej pod kątem 35 st., pokryty blachodachówką gontopodobną.

Prace będą obejmowały min.: wyburzenie części istniejących ścian działowych, wykonanie dodatkowych przebić dla przejść i drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych nadproży żelbetowych, wykonanie nowych stropów, wykonanie nowego dachu oraz nadbudowę nowego poddasza z lukarnami, rozbudowę budynku w kierunku wschodnim o klatkę schodową z zapleczem.

 

Wracając do wyników przeprowadzonego postępowania…

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

—————————————————————————

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium  cena:

Liczba pkt ogółem

1

„GOR-BUD” s.c.

38-300 Gorlice,
ul. Kochanowskiego 120

485.420,12 zł

68,99

68,99

2.

„KAM-BUD”
Tomasz Kościółek

Paszyn 436,

33-326 Mogilno

423.886,76 zł

79,00

79,00

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Bednarska 6

391.140,00 zł

85,62

85,62

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „INSBUD” s.c.

Jerzy Piątek, Jan Szura

38-200 Jasło,
ul. Sienkiewicza 5

490.037,67 zł

68,34

68,34

5.

F.H. „Ela” H.M.B.

Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
Sp. z o.o.

38-200 Jasło,
ul. Towarowa 27

398.799,98 zł

83,97

83,97

6.

„ECORESBUD” Sp. z o.o.

38-200 Jasło,
ul. Piłsudskiego 23

578.857,65 zł

57,85

57,85

7.

PHU „FAMILIA”

Mateusz Dziki

Strzeszyn 342,
38-340 Biecz

334.887,18 zł

100,00

100,00

Termin realizacji tego zadania został wyznaczony na dzień: 31 sierpnia 2015 r.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.