Komentarz redakcji do wypowiedzi Wójta na jednej z sesji Rady Gminy Osiek Jasielski

Head in HandsW protokole z sesji rady gminy z dnia 24 czerwca 2015 r. (opublikowanej w  BIP dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz na naszej stronie tutaj), radny Marek Kiełbasa w czasie podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. zadał pytanie: – Czy analizowana była dokumentacja pokontrolna? Jak Radni mają na koniec roku podejmować uchwałę budżetową nie znając dokumentów źródłowych? Wiemy jak wygląda sytuacja z realizacją pierwszego projektu. Dlaczego wynikła z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski na projekcie: ,,Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w roku 2014, konieczność zwrotu kwoty ponad 132.000 zł z tytułu niepoprawnego zastosowania Prawa zamówień publicznych? Chodziło o nienależnie przyznane punkty wykonawcy.  Czytaj dalej →


Komu potrzebny jest dostęp do informacji? Obywatelom czy państwu?

informacja_publicznaMoże się nawet okazać, że zdobyta wiedza będzie dla władz kłopotliwa, gdy jej użycie doprowadzi do odpowiedzialności konkretnych urzędników czy poniesieniu kosztów z budżetu na przyznane odszkodowanie. Dostęp do informacji może być wykorzystany nawet przeciwko władzom, chroniąc jednocześnie interesy jednostki.

Czytaj dalej →


Czytelnik prosi o pomoc w ustaleniu osób widniejących na archiwalnym zdjęciu

Załeze19aPrzedstawiamy list ze zdjęciem od naszego Czytelnika, który prosi o pomoc w ustaleniu osób, które na nim się znajdują:  „Jako załącznik do niniejszego maila  pozwalam sobie dołączyć odnalezione stare zdjęcie z prośbą o pomoc w ustaleniu osób na nim widniejących. Jak sądzę,  przyczynić się do tego może umieszczenie zdjęcia na stronie Załęże.com z prośbą skierowaną do odwiedzających portal o okazanie tej fotografii starszym mieszkańcom Załęża pamiętających „stare dzieje”. Czytaj dalej →


Odpowiedź Wójta w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

_Konferencja_prasowa_OsiekJasielskiSzanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Mariusza Pykosza odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy. Treść naszego wniosku wraz z argumentami za jawnością nagród dla pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski można zobaczyć w artykule z dnia 15 sierpnia 2015 r.: Konferencja prasowa nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zaproponowaliśmy Wójtowi Gminy Osiek Jasielski, aby nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie informować o ich nagradzaniu w podobny sposób, jak nagradza się sportowców, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórców i artystów, nauczycieli, trenerów czy uzdolnionych uczniów. Czytaj dalej →


Powstał System Informacji Publicznej w Gminie Osiek Jasielski

SIP_OsiekW Gminie Osiek Jasielski powstał System Informacji Przestrzennej. SIP to portal, dzięki któremu mieszkańcy mają łatwy dostęp do informacji, np. mogą szybko sprawdzić wielkość, położenie działki oraz jej aktualny status, przebieg szlaków rowerowych, turystycznych. Potencjalni inwestorzy z kolei mogą wytypować miejsce dla swojej inwestycji. Czytaj dalej →


Razem budujemy Lokalną Strategię Rozwoju

_Plakat_LGDW związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec. Spotkania przeprowadzone będą w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co  pozwoli określić kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego terenu, które należy uwzględnić w tworzonej strategii. Czytaj dalej →


Już 22 sierpnia 2015 r. rusza jedenasta Parowozjada w Chabówce!

_DSC6010PKP CARGO zaprasza wszystkich miłośœników kolei na XI już edycję Parowozjady, która odbędzie się w weekend 22-23 sierpnia w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabraknie wyjątkowych atrakcji. Czytaj dalej →