Ochrona przeciwpowodziowa na Podkarpaciu, w tym także w Gminie Osiek Jasielski

Przedstawicie pięciu powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego i dębickiego uczestniczyli w konferencji poświęconej wdrażaniu „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na Podkarpaciu”. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Jaśle 4 września 2012 r., była Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki. Czytaj dalej →


Wywiad miesiąca – Kazimierz Wygonik – Sołtys wsi Załęże

Przedstawiamy Wam Wywiad miesiąca z Panem Kazimierzem Wygonikiem – Sołtysem wsi Załęże, który przeprowadziliśmy 5 września 2012 r. O inwestycjach w miejscowości Załęże, gminie Osiek Jasielski, o przyszłości szkoły w Załężu, o młodzieży, o tym co należałoby zmienić, i co w Załężu oraz w okolicy w przyszłości planowane jest do zrealizowania… a także innych kwestiach dotyczących miejscowości znajdziecie w wywiadzie. Zapraszamy! Czytaj dalej →


Otwarty konkurs na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom

Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku. Czytaj dalej →


Przetarg na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej

20 lipca 2012 r. Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej – III etap.

Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski na nasze zapytania

25 czerwca 2012 r. skierowaliśmy do Urzędu Gminy Osiek Jasielski zapytania dotyczące aktualnej liczby ludności oraz na temat realizacji w Załężu oraz gminie Osiek Jasielski inwestycji. Czytaj dalej →