Akcja 'Zdrowe Szpitale’ – wypełnij ankietę!

Powiat Jasielski przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Zdrowe Szpitale”, której celem jest poprawa stanu polskich szpitali poprzez edukację w zakresie korzyści płynących z dobrego zarządzania szpitalami i  narzędzi pozwalających na wdrażanie dobrych metod zarządzania w życie. Czytaj dalej →


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna poskładanego w stosy

Wójt Gminy Osiek Jasielski na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna poskładanego w stosy.

Czytaj dalej →


Informacja dotycząca planowanego naboru na działania w ramach LGD

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje potencjalnych beneficjentów działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o przewidywanym terminie naboru w III kwartale 2012 r. oraz limitach dostępnych środków. Czytaj dalej →


Sprawdź samochód przed zakupem

Każdy obywatel, przed zakupem samochodu może sprawdzić w jednostce policji, czy: pojazd nie jest poszukiwany jako utracony lub zabezpieczony przez policję. Czytaj dalej →


Ruszyła letnia akcja 'Weź paragon’ [Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej]

1 lipca 2012 r. rozpoczęła się kolejna akcja pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Czytaj dalej →


Przetarg na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej

20 lipca 2012 r. Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej – III etap.

Czytaj dalej →


Poszukiwany trener do przeprowadzenia szkoleń w LGD

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania poszukuje trenera do przeprowadzenia szkoleń na terenie pięciu gmin należących do LGD Nowa Galicja (Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Tarnowiec) dotyczących zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosku na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Czytaj dalej →