Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2014

BIP_LogoPrzedstawiamy naszym Czytelnikom dokumentację dotyczącą projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Ponadto udostępniamy opinie (pozytywne z uwagami) wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Wybrane wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu to m.in.:

– przebudowa drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski (ponad 4,1 mln zł)

– przebudowa dróg gminnych (ponad 80 tys. zł)

– realizacja projektu informatycznego „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (prawie 137 tys. zł)

– wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski (970 tys. zł)

– promocja gminy (10 tys. zł)

– ochotnicze straże pożarne (ponad 130 tys. zł)

– oświata i wychowanie (prawie 7 mln zł), w tym na wynagrodzenia w szkołach podstawowych ponad 2,5 mln zł, wydatki majątkowe w wysokości prawie 1 mln zł na zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej

– pomoc społeczna (ponad 2,3 mln zł)

– budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku Jasielskimi w Czekaju (ponad 60 tys. zł)

– oświetlenia dróg i konserwacja (prawie 200 tys. zł)

– kultura fizyczna i sport (ponad 140 tys. zł)

______________________________________________
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przedstawiony przez Wójta Gminy Osiek Jasielski (w Zarządzeniu Wójta brakuje skanu niektórych stron, m.in. drugiej, ale zwrócimy się do UG Osiek Jasielski o aktualizację dokumentów umieszczonych w BIP i umieścimy raz jeszcze całość zarządzenia na naszej stronie):

 

2. Tabela Nr 1 – Dochody budżetu:

 

3. Tabela Nr 2 – Wydatki Gminy:

 

4. Uzasadnienie projektu budżetu na rok 2014:

 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 

6. Opinia (pozytywna z uwagami) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 oraz opinia (pozytywna z uwagami) projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2014-2026:

 

 

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.