Czy i kiedy powstanie chodnik między Załężem a Dębowcem? Urzędy (na razie) odbijają piłeczkę… [AKTUALIZACJA]

W czerwcu ubiegłego roku zrodził się pomysł, by władze publiczne podjęły bardziej zdecydowane działania dotyczące budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego między Załężem a Dębowcem, wzdłuż drogi powiatowej, głównie w celu zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. W sierpniu 2019 r. powstał fanpejdż na portalu społecznościowym facebook, na którym zaczęły pojawiać się zdjęcia, filmy oraz pisma skierowane do wójtów czy starosty jasielskiego. Poniżej prezentujemy treści pism, które zostały dotychczas wysłane i otrzymane. Wciąż otwartym pozostaje pytanie: Czy w tym roku znajdą się pieniądze na budowę tego chodnika?

I. Chronologia podjętych działań:

21 czerwca 2019 r.

Szanowny Starosto, radni powiatowi, szanowny Wójcie, radni gminni! Kiedy zostanie wybudowany chodnik z Dębowca w stronę Załęża? Samochody na tej drodze zdają się przekraczać dozwoloną prędkość, chodnika brak, a rowy głębokie. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, podatników, wyborców, gości, turystów, no i pracodawców (bo pełnicie służbę publiczną w końcu). – zapytano na nieoficjalnym profilu Gminy Dębowiec:

II. 15 lipca 2019 r. jeden z obywateli wystosował na podstawie art. 241 KPA wniosek, kierując go do Gminy Dębowiec, Gminy Osiek Jasielski, Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle taki oto wniosek:

Szanowni Państwo
Od dłuższego czasu widząc jak trudno mają mieszkańcy gmin Dębowiec i Osiek Jasielski (głównie z miejscowości Załęże), postanowiłem o tym napisać przekonując się wcześniej jak to wygląda z perspektywy nie-kierowcy. Wnioski są bardzo złe…
Okazuje się, że przy nowej nawierzchni, którą wykonano bardzo niedawno, nikt nie przewidział, że z drogi mogą korzystać także piesi czy rowerzyści, a drogę przygotowano, jakby na świecie istnieli tylko kierowcy.
W efekcie kierowcy poruszają się tą drogą z Dębowca i Załęża (i odwrotnie) bardzo szybko, piesi muszą uciekać na pobocze (a rów nie jest płytki), a bezpieczeństwo niechronionych użytkowników tej drogi powiatowej jest zagrożone.
Poniżej oficjalna treść wniosku złożonego jednocześnie do Starosty, Wójtów gmin Osiek Jasielski i Dębowiec oraz Zarządu Dróg Powiatu Jasielskiego. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się tak przestawić priorytety z np. kosztów letnich imprez czy wydatków na promocję gmin/powiatu, w stronę bezpieczeństwa ludzi/podatników/wyborców.
Życie mamy tylko jedno.

TREŚĆ WNIOSKU (nie zamierzam kandydować w jakichkolwiek wyborach, ani nie zależy mi na reklamie/promocji/rozgłosie, zatem bez nazwisk):
_____
„Szanowni Państwo

W nawiązaniu do publikacji posta na stronie Facebook z dnia 21 czerwca 2019 r. (link: https://www.facebook.com/…/a.2600962156645…/2773640212710889 ), w którym pisaliśmy:

„Szanowny Starosto, radni powiatowi, szanowny Wójcie, radni gminni! Kiedy zostanie wybudowany chodnik z Dębowca w stronę Załęża? Samochody na tej drodze zdają się przekraczać dozwoloną prędkość, chodnika brak, a rowy głębokie. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, podatników, wyborców, gości, turystów, no i pracodawców (bo pełnicie służbę publiczną w końcu).”

===

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o wybudowanie chodnika dla pieszych od cmentarza parafialnego w Dębowcu, do miejscowości Załęże (droga powiatowa łącząca gminę Dębowiec i gminę Osiek Jasielski).

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach, gdy od ponad pół wieku ludzie i zwierzęta latają w kosmos, samochody same się prowadzą i parkują a drony trafiły pod strzechy, niegodnym jest, by mieszkańcy, goście, turyści, generalnie niechronieni użytkownicy drogi powiatowej między Załężem i Dębowcem pozbawieni byli bezpiecznego użytkowania tej drogi.
Należy tu wspomnieć nie tylko dorosłych, ale również i dzieci, seniorów, czy osoby prowadzące wózki inwalidzkie czy dziecięce.

Z zaobserwowanych pobieżnie tylko sytuacji, należy wyciągnąć takie oto wnioski:

– brak chodnika uniemożliwia bezpieczne a praktycznie jakiekolwiek poruszanie się pieszych po tej drodze
– odczuwalnie z nadmierną prędkością poruszające się samochody zniechęcają do poruszania się tą drogą nawet osobom dorosłym i mobilnie sprawnym
– poprawiona nawierzchnia jezdni zwiększa możliwości kierowców, którzy na tej drodze rozwijają zawrotne nieraz prędkości
– przy projektowaniu poprawy nawierzchni drogi, zapomniano (mam nadzieję, że niecelowo?) o niechronionych użytkownikach dróg, jak piesi, rowerzyści, rolkarze, itd.

Dlatego uzasadnionym jest doprowadzenie do budowy chodnika, a może i ciągu pieszo-rowerowego (z nawierzchnią betonową/asfaltową) od Dębowca do Załęża tak, by połączyć te dwie miejscowości (pomiędzy którymi granica i tak się już zatarła) i pozwolić sprawnie i bezpiecznie poruszać się tą drogą nie-kierowcom samochodów.

O odpowiedź proszę drogą elektroniczną – na ten adres e-mail: {…}

Z poważaniem
{…}”

Również 15 lipca 2019 r. skierowano informację do lokalnych mediów (Wirtualne Jasło, TV Jasło, Jasło4U, Fakty Jasielskie, Teraz Jasło, Miasto Jasło, Twoje Jasło) o złożonym wniosku:

„Dzień dobry!

Szanowni Państwo, jeśli uznają, iż warto o tym poinformować swoich odbiorców, to prosimy.
Od dłuższego czasu widząc jak trudno mają mieszkańcy gmin Dębowiec i Osiek Jasielski (głównie z Załęża), postanowiłem o tym napisać przekonując się wcześniej jak to wygląda z perspektywy nie-kierowcy. Wnioski są bardzo złe…
Okazuje się, że przy nowej nawierzchni, którą wykonano bardzo niedawno, nikt nie przewidział, że z drogi mogą korzystać także piesi czy rowerzyści, a drogę przygotowano, jakby na świecie istnieli tylko kierowcy.
W efekcie kierowcy poruszają się tą drogą z Dębowca i Załęża (i odwrotnie) bardzo szybko, piesi muszą uciekać na pobocze (a rów nie jest płytki), a bezpieczeństwo niechronionych użytkowników tej drogi powiatowej jest zagrożone.
Poniżej oficjalna treść wniosku złożonego jednocześnie do Starosty, Wójtów gmin Osiek Jasielski i Dębowiec oraz Zarządu Dróg Powiatu Jasielskiego. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się tak przestawić priorytety z np. kosztów letnich imprez czy wydatków na promocję gmin/powiatu, w stronę bezpieczeństwa ludzi/podatników/wyborców.
Życie mamy tylko jedno.

TREŚĆ WNIOSKU (nie zamierzam kandydować w jakichkolwiek wyborach, ani nie zależy mi na reklamie/promocji/rozgłosie, zatem prosiłbym o nierozpowszechnianie mojego nazwiska w mediach):

(…)”

=====

Sprawę – póki co – podjęły jedynie Fakty Jasielskie…

III. 22 lipca 2019 r. (tydzień po złożonym wniosku), Wójt Gminy Dębowiec, przekazał wniosek do innej instytucji, a konkretnie do Zarządu Powiatu w Jaśle:

Do realizacji zadania nikogo to jednak wcale nie przybliża.

IV. Odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie wniosku o budowę chodnika Dębowiec – Załęże otrzymana 1 sierpnia 2019 r.:

V. Tym razem w sprawie budowy chodnika od Dębowca do Załęża wypowiedział się Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. Oto treść pisma, które przyszło na skrzynkę mailową wnioskodawcy 5 sierpnia 2019 r.:

VI. Dodatkowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wobec ostatniej odpowiedzi z Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, dnia 19 sierpnia 2019 r. skierowane zostały do Wójta Gminy Osiek Jasielski, Wójta Gminy Dębowiec oraz PZD w Jaśle i Starosty Jasielskiego wnioski o udostępnienie skanów pism do nich skierowanych przez PZD w Jaśle:

I. Treść WNIOSKU do wójtów gmin:

„Szanowni Państwo

Wobec braku znalezienia treści w BIP, uprzejmie proszę o przesłanie na ten adres e-mail skanów pism skierowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle do Wójta Gminy Osiek Jasielski (pismo 24 maja 2019 r.) oraz odpowiednio Wójta Gminy Dębowiec (pismo z 8 maja 2019 r.), o których mowa w ostatnim akapicie przesłanego do mnie pisma z Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Załącznik.

Z poważaniem
{…}”

II. Treść WNIOSKU do Starosty Jaselskiego i PZD w Jaśle:

„W nawiązaniu do przedmiotowego pisma, proszę uprzejmie o przesłanie na ten adres e-mail skanów pism skierowanych do Wójtów Gminy Osiek Jasielski (24 maja 2019 r.) oraz Dębowiec (8 maja 2019 r.), o których mowa w ostatnim akapicie przesłanego do mnie pisma.”

VII. Podsumowując w sierpniu 2019 r. ustalenia:

1. Wójt Gminy Dębowiec uznał się za niewłaściwy w kwestii wniosku i skierował sprawę do PZD w Jaśle.
2. Wójt Gminy Osiek Jasielski wyjaśnił kto jest właścicielem tej drogi powiatowej nr 1881R relacji Dębowiec – Załęże (Powiat Jasielski), kto jest zarządcą (PZD w Jaśle), kto daje pieniądze (Starostwo Powiatowe / Gmina Dębowiec) i wskazał, że w maju br. zwrócił się do PZD w Jaśle o kontynuację robót w zakresie chodnika od Załęża do Dębowca.
3. PZD w Jaśle odpisał, że nie ma na to pieniędzy, dlatego przyjął, że 50% nakładów na budowę i utrzymanie chodników w zimie musiałyby ponieść gminy (Dębowiec / Osiek Jasielski). Wskazano też, że na razie brak jest deklaracji ze strony wójtów tych gmin, że będą partycypować w kosztach budowy jak i bieżącego i zimowego utrzymania chodnika (pisma z 8 i 24 maja 2019 r. pozostały bez odpowiedzi).

Wobec powyższego sprawa zaczęła wydawać się trudniejsza niż lot w kosmos.
Zapytaliśmy Was, kogo należy w dalszej kolejności pytać i prosić o środki finansowe na budowę chodnika / ciągu pieszo-rowerowego między Załężem a Dębowcem.
Radni wojewódzcy byliby odpowiedni? Posłowie, senatorowie? Wojewoda? Minister? Premier? Prezydent?
A może zapytać i poprosić wszystkich?
Dotychczasowe odpowiedzi znajdziecie pod poniżej udostępnionym postem.

Ale to nie koniec!

IX. Nadeszła odpowiedź na wniosek w zakresie udostępnienia skanów pism wysłanych do Gminy Osiek Jasielski oraz Gminy Dębowiec w maju 2019 r.

PZD w Jaśle wczoraj przesłał maila o treści:

„Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 19.08.2019r. przesłane drogą mailową.

Z poważaniem,
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle”

Załączniki:
======
Okazuje się, że wcześniej była już petycja/wniosek mieszkańców w sprawie chodników (lub ich części) na drodze relacji Dębowiec -Załęże).
PZD wciąż czeka na reakcję Gmin w zakresie ewentualnego partycypowania w kosztach budowy oraz utrzymania chodników, które miałyby zostać wybudowane.

 

X. Media o inicjatywie budowy chodników:

Fakty Jasielskie piórem Grzegorz Michalski napisały właśnie o naszej inicjatywie budowy chodnika od Załęża do Dębowca w nieco szerszej perspektywie. Dziękujemy!
Nie będziemy ustawać w wysiłkach i niebawem poprosimy o pomoc parlamentarzystów i ministra infrastruktury, skoro lokalne władze tylko odbijają piłeczkę i rozkładają ręce. A mieszkańcy tracą czas.
Pomożecie?

XI. Dębowiec. Teren zabudowany. Byle szybciej. To nic, że poboczem idzie rodzic z dzieckiem.

Czy naprawdę 50 km/h?!

XII. Wobec braku podjęcia zdecydowanych kroków przez zarówno wójtów gmin jak i Zarządu Dróg Powiatowych, wniosek z art. 241 KPA skierowany zostanie wkrótce do parlamentarzystów z okręgu.

Po otrzymaniu od nich odpowiedzi poinformujemy na portalu.

Z kolei całość powyższej korespondencji wraz z filmikami, zdjęciami oraz skanami pism organów, opublikowana została na fanpejdżu „Chcemy chodnika od Załęża do Dębowca”:

Zapraszamy do wsparcia! Chodzi o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich!

XIII. Wniosek inicjatora akcji został 4 lutego skierowany do Parlamentarzystów RP z okręgu nr 22 (Sejm RP) oraz okręgu nr 57 (Senat RP):

Piotr Uruski, Tadeusz Chrzan, Alicja Zając, Piotr Babinetz, Joanna Frydrych, Maria Kurowska, Mieczysław Kasprzak, Marek Kuchciński, Teresa Pamuła, Marek Rząsa, Adam Śnieżek, Anna Schmidt-Rodziewicz.

XIV. Odpowiedział już nawet w ten sam dzień ale jedynie Pan Marek Rząsa:

 

Zajmę się sprawą.

Pozdrawiam, Marek Rząsa

XV. Dnia 24 lutego inicjator akcji poprosił ponownie Parlamentarzystów RP o zajęcie się sprawą:

Szanowni Państwo Parlamentarzyści RP
 
Bardzo proszę o informację, co się dzieje w poniższej sprawie sprzed trzech tygodni? Dotychczas odpowiedział nam krótko tylko jeden poseł Pan Marek Rząsa, ale co do meritum nie mamy żadnych dalszych wieści.
Czy mają Państwo jakieś ustalenia i podjęliście Państwo jakieś działania?
Jeśli tak, to jakie?
Problem jest bardzo istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności a zaniedbywany od lat.

XVI. Odpowiedź ponownie przyszła jedynie od Pana Marka Rząsy, którą cytujemy:

Dzień dobry,
w nawiązaniu do korespondencji mailowej, pragnę poinformować, że w odpowiedzi na Państwa prośbę, mając na uwadze wagę poruszonego problemu dla lokalnej społeczności, poseł Marek Rząsa  wystąpił w rzeczonej sprawie z interwencją poselską (skan w załączeniu). Niezwłocznie po otrzymaniu na nią odpowiedzi podjęta zostanie decyzja o dalszych krokach w tej sprawie.
 
Z poważaniem
Sebastian Jasiński
Biuro Posła na Sejm RP Marka Rząsy
tel. 16 670 15 88
Załącznik:
 
Czekamy na odpowiedź ze strony Starosty, jak i pozostałych parlamentarzystów – chyba nie pozostawią obywateli samych sobie?

XVII. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą od Senator RP Alicji Zając dnia 16 marca 2020 r. uzyskali wnioskodawcy. Oto ona:

Szanowni Państwo
 
jako parlamentarzyści jasielszczyzny włożyliśmy wiele trudu aby mogły rozpocząć się prace nad droga powiatową 1881R Załęże Dębowiec Osiek Jasielski. Dzięki bardzo dobrej współpracy parlamentarzystów, Starosty jasielskiego oraz gmin Dębowiec i osiek Jasielski udało się wykonać niezbędne pracę prowadzące do poprawy stanu dróg.  Odcinek tej drogi jest szczególnie trudny z uwagi na jej położenie oraz usytuowanie na jej odcinku cmentarza w Dębowcu. Z informacji jakie otrzymałam z PDZ Jasło Starostwo Powiatowe w Jaśle na ten czas nie planuje budowy chodnika na tym odcinku drogi z uwagi na wysokie koszty budowy. Szacowany koszt budowy chodnika na tym odcinku to 1.400 000 zł. Informuje iż w pełni popieram budowę chodnika na odcinku drogi 1881R Załęże Dębowiec Osiek Jasielski i jestem przekonana że Starostwo Powiatowe podejmuje czynności dla zapewnienia bezpieczeństwa swoich mieszkańców.
Alicja Zając

A inni parlamentarzyści?

Dlaczego milczą?

XVIII. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą wnioskodawca otrzymał z Biura Pana Marka Rząsy:

Dzień dobry,

przesyłam skan odpowiedzi otrzymanej w związku z podjętą we wskazanej przez Państwa sprawie. interwencją.

Z poważaniem

Sebastian Jasiński

Biuro Posła na Sejm RP Marka Rząsy

Załącznik:

Jak wynika z powyższego, pomimo, że starosta popiera budowę chodników, zadanie w roku 2020 nie zostało ujęte do realizacji:
 
– powiat jasielski nie posiada planów dotyczących budowy chodnika w ciągu ww/drogi
– szacowany koszt wykonania prac (chodnik i poszerzenie drogi) to ok. 1,4 mln zł, nie licząc wykonania projektu czy kanału technologicznego
– najprawdopodobniej będzie wymagane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
– rozmowy są prowadzone, a wspólne projekty realizowane.
 

Czy kiedykolwiek zatem powstanie tam chodnik i ścieżka rowerowa?


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.