Dożynki Powiatowe w Dębowcu (relacja i ZDJĘCIA)

Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Dębowca otwierając w dniu 26 sierpnia br. Dożynki Powiatowe. Samorządy Gminy Dębowiec i Powiatu Jasielskiego był gospodarzami tegorocznego święta plonów. Wzięło w nich udział 26 delegacji dożynkowych z gminy Dębowiec i wszystkich gmin powiatu, a także m.in. gospodynie zrzeszone w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich, Kosynierzy z Parafii Cieklin, Gwardia Narodowa z Dębowca, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Dębowiec i asysta konna z Cieklina. Honory starostów dożynkowych pełnili Elżbieta Lepak z Łazów Dębowieckich i Witold Wątroba z Dębowca.

Dziękczynienie za udane plony rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji rolników przez księdza Jana Gierlaka, proboszcza parafii pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu.

Zespół folklorystyczny „Kaśka” z gminy Dębowiec przedstawił obrzęd żniwny „Na okrężne”, który obrazował zakończenie żniw poprzez wręczenie gospodarzowi ostatniego snopka zebranego okrężnie z pola żniwnego. Grupy wykonała pieśni okolicznościowe, została wygłoszona „oracja żniwna”. Obrzędowi towarzyszyły ludowe tańce, zwyczajowe zawołania i prośby.

Z rąk starostów dożynek Starosta Jasielski i Wójt Gminy Dębowiec otrzymali chleby, którymi podzielili się z uczestnikami uroczystości. – Chcę się podzielić tym chlebem z wszystkimi mieszkańcami Powiatu Jasielskiego i przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w Ziemi Jasielskiej i naszej Ojczyźnie – mówił Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Zwracając się do rolników Starosta Adam Kmiecik podziękował im za trud włożony w przygotowanie dożynkowych wieńców. – Otrzymałem z rąk starostów dożynek, pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Zboże i z niego wypieczony chleb jest wyobrażeniem waszego trudu drodzy rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi – mówił Starosta Jasielski.

Również współgospodarz Dożynek, Zbigniew Staniszewski, Wójt Gminy Dębowiec podziękował rolnikom za pracę na roli i obecności na dożynkach. Życzenia rolnikom złożył Dariusz Sobieraj, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który odczytał okolicznościowy adres do rolników z powiatu jasielskiego od posła na Sejm RP Jana Burego.

Listy gratulacyjne na okoliczność dożynek przysłali: Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, posłowie Krystyna Skowrońska, Zbigniew Rynasiewicz i Tomasz Kulesza, a także Małgorzata Chomicz – Śmigielska,  Wojewoda Podkarpacki, Alicja Wosik, Wicewojewoda Podkarpacki oraz Stanisław Bartman, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Kilkanaście wieńców zostało przygotowanych przez mieszkańców gmin: Jasło, Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec, Nowy Żmigród oraz osiedlowe koło „Sobniowianki” Osiedla Jasło – Soboniów. Plony dożynkowe przygotowało również Gospodarstwo Rolne „Trafunek” z Dębowca i Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Wieczorem uczestników dożynek bawił zespół Blenders.

Dożynkom towarzyszyła impreza pn. „Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego”

„Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” to impreza plenerowa, która promuje m.in. twórczość ludowych zespołów folklorystycznych. To wydarzenie kulturalne od kilku lat towarzyszy Dożynkom Powiatowym i z powodzeniem uświetnia święto plonów. Cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród artystów występujących na scenie, jak i mieszkańców powiatu stanowiących ich wierną publiczność. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego jest najlepszą okazją dla rodzimych zespołów do zaprezentowania się szerszemu audytorium i pokazania jak bogatym dorobkiem kulturowym dysponuje nasz region. Jest też próbą zachęcenia nowych zwolenników do czynnego włączenia się w budowanie tego dziedzictwa.

Przedsięwzięcie to jest cenione również przez rodzimych przedsiębiorców. W tym roku  firma LOTOS, która była wyłącznym sponsorem imprezy w dużym stopniu przyczyniła się do zorganizowania jej w tak świetnej formie.

Tego lata zaprezentowało się siedem zespołów muzycznych i dwa kabarety. Jako pierwszy na scenie pojawił się kabaret „Oriento” z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Podczas swojego programu słowno-muzycznego Powiadają ludzie, że bida umarła…” spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności i gromkimi brawami. Artyści mimo codziennego zmagania się ze swoimi problemami, chorobą, niepełnosprawnością znajdują w sobie tyle energii i potencjału  aby angażować się w działalność artystyczną. Kabaret działa od 2008 roku i ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. występy w przeglądzie kabaretów PAKA w krakowskiej Rotundzie, udział w Młodzieżowych Wieczorach Rozrywkowych ,,Blaga” w krośnieńskim Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Co roku wyjeżdżają również na Słowację w region bratysławski na przegląd pieśni ludowych, promując tam kulturę i tradycję regionu jasielskiego.

Na scenie zaprezentowały się też zespoły śpiewacze „Pogórzanie”, „Lisowianki”, „Sobniowianki” i „Pokolenie”.

„Pogórzanie” to znany zespół z Bieździedzy, który swoim występem w stylu lwowskim znakomicie ubarwił tegoroczna imprezę i spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Stylowe, kolorowe stroje i charakterystyczne, znane lwowskie przyśpiewki zachęcały uczestników do aktywnego włączenia się do zabawy.

„Pokolenie” jest stosunkowo młodym zespołem działającym od 2010 roku, którego głównym celem jest gromadzenie starych i zapomnianych piosenek z naszego regionu. Wykonują także nowe kompozycje do słów poetki ludowej Zofii Mroczki.

Natomiast dla „Sobniowianek” występ na tegorocznym przeglądzie rodzimych zespołów był absolutnym debiutem. Pomimo tego panie doskonale poradziły sobie z trudami występu scenicznego. Zespół powstał w 2011 roku, a śpiewają w nim członkinie Osiedlowego Koła „Sobniowianki”. Opiekunem muzycznym zespołu jest Katarzyna Antonik – Stompel.

Tekst i zdjęcia:
Starostwo Powiatowe w Jaśle


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.