Dożynki Powiatowe w Skołyszynie (ZDJĘCIA)

1225 sierpnia 2013 r. na stadionie sportowym w Skołyszynie odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Jaśle i Gmina Skołyszyn. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Powiatu Jasielskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. To też święto zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. Tradycyjnie w sierpniu podczas obrzędów dożynkowych chcemy Wam rolnikom, mieszkańcom wsi jasielskich, podziękować za trud i ciężką codzienną pracę, za wysiłek włożony w zbiór plonów, którymi obdarzyła nas ziemia – powiedział do uczestników Dożynek Powiatowych w Skołyszynie Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy przybyli na dzisiejsze Dożynki Powiatowe, które odbywają się na terenie gminy Skołyszyn. Dziękuję bardzo wszystkim delegacjom z poszczególnych gmin. Dziękuję kolegom burmistrzom i wójtom, że zechcieli przybyć na tę uroczystość – podziękował przybyłym na dożynki Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura.

Z wielką satysfakcją chylę czoła przed tymi, którzy jeszcze gospodarują na ziemi, bo teraz tyle jest odłogów. My, trochę starsi, pamiętamy, że każda miedza kiedyś była wykoszona – dodał.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w. św. Józefa i św. Piotra i Pawła w Skołyszynie, którą odprawił ks. proboszcz Tadeusz Wawryszko.

Podczas nabożeństwa pobłogosławił wieńce i chleby dożynkowe. Odczytał także list Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątroby, skierowany do rolników zgromadzonych na dożynkach.

Po Mszy Św. barwny korowód, poprowadzony przez starostów dożynek Jolantę Dąbrowską z Lisowa i Kazimierza Piętę z Harklowej, przemaszerował na stadion sportowy. Tam właśnie odbył się obrzęd dożynkowy, przedstawiony przez zespół folklorystyczny „Kaśka”. Według obyczaju starostowie dożynek przekazali na ręce Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika i Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szury dwa bochny chleba. Po ich pokrojeniu gospodarze  podzielili się nimi z wszystkimi zgromadzonymi.

Na dożynki przybyły delegacje wieńcowe z wszystkich gmin naszego powiatu. Gminę Kołaczyce reprezentowała delegacja z Sowiny, Krempną – Koło Gospodyń Wiejskich z Myscowej, Nowy Żmigród – Koło Gospodyń Wiejskich z Siedlisk Żmigrodzkich, Osiek Jasielski – mieszkańcy Załęża, Dębowiec – Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec, Tarnowiec – Rada Sołecka miejscowości Potakówka, Jasło – delegacja z Osobnicy, Miasto Jasło – dwie delegacje wieńcowe z Sobniowa i Kaczorów. Ponadto była delegacja z wieńcem z Brzysk, DPS-u w Foluszu, Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy i Gospodarstwa Rolnego „Trafunek”. Gospodarzy – gminę Skołyszyn reprezentowały wieńce dożynkowe z Siepietnicy, Święcan i skołyszyńskiej spółdzielni „ROLWOD”.

Na tegorocznych dożynkach za zasługi dla podkarpackiego rolnictwa, Honorową Odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej im. św. Izydora Oracza, wyróżniono dwóch rolników z Powiatu Jasielskiego: Stanisława Racławskiego i Józefa Hyczko.

W ramach „Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego” na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze, folklorystyczne i młodzieżowe oraz kapele ludowe. Jako pierwszy zaprezentował się zespół folklorystyczny „Kaśka”. Następnie zagrała kapela „Trzcinicoki”. Później zespoły śpiewacze: „Lisowianki” i „Liwoczanie, zespół „Foluszoki” z DPS-u, a także przedstawicielki Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, które recytowały napisane przez siebie wiersze. Wystąpili także uczestnicy zajęć wokalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Wyłącznym sponsorem „Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego” była Grupa LOTOS S.A.

Wieczorem scenę opanowały dwa zespoły – „Afera Blues Group” i gwiazda wieczoru „Dziani”, który zabawiał publiczność swoimi największymi hitami. Tuż przed północą rozpoczął się widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Licznie zebrana widownia potwierdziła, iż Święto Plonów jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Serdeczna rodzinna atmosfera sprawiła, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przedstawiciele władz powiatowych: Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz z radnymi Rady Powiatu, Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz, Etatowy Członek Zarządu Tadeusz Górczyk oraz burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z terenu Powiatu Jasielskiego. Do Skołyszyna przyjechali także przedstawiciele instytucji okołorolniczych: Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy, Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, KRUS Jasło, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle, Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

Listy, skierowane do uczestników dożynek, przesłali również: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, europoseł Elżbieta Łukacijewska, posłowie: Mieczysław Kasprzak, Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski.

Dożynki, jako jeden z punktów realizacji Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2013, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Jaśle


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.