Dziękujemy Wam Czytelnicy!

zaleze_3Chcemy podziękować za Wasze maile i telefony z głosami poparcia dla działania portalu i podejmowanych przez nas tematów. Otrzymujemy je od czytelników z całej gminy czy powiatu jasielskiego, ale również od osób mieszkających za Dębicą czy pod Iwoniczem-Zdrój. Zdajemy sobie sprawę, że praktycznie żadne inne media w powiecie jasielskim nie podejmują tego rodzaju spraw, którymi prasa lokalna powinna się zajmować, a więc również kontrolą społeczną władzy (m.in. wnioskowanie o rejestry umów w gminach, projekty uchwał na sesje, nagrody z uzasadnieniami dla pracowników urzędów, udostępnianie wyników kontroli w BIPach, i wiele innych…). Wiemy, że tego rodzaju informacje są dla Państwa ważne. Dziękujemy raz jeszcze za miłe słowa i obiecujemy, że będziemy się nadal starać.

Zachęcamy również do współpracy i informowania nas o problemach dotyczących braku dostępu do informacji publicznej w gminie Osiek Jasielski i powiecie jasielskim (zobacz profil facebookowy: Jawny Powiat Jasielski).

Postaramy się – w miarę możliwości – pomóc.

A już niedługo opublikujemy raporty z kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013 w gminie Osiek Jasielski. W dalszej kolejności będą udostępnione kontrole z lat 2014-2015.

Jednocześnie zapraszamy Wójta Gminy Osiek Jasielski do opublikowania w BIP wyników kontroli jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy.

Jeśli nie ma nic do ukrycia przez mieszkańcami, to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Zachęcamy do tego samego również wójtów pozostałych gmin z powiatu jasielskiego, jeśli te dane publiczne nie są w BIPach tychże gmin publikowane.

Zresztą należy wspomnieć, że to nawet obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w której wśród informacji publicznych podlegających udostępnieniu w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi wskazuje się treść i postać dokumentów urzędowych, w tym dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Dokumentacja ta bowiem jednocześnie wchodzi w zakres informacji, które – z mocy art. 8 ust. 3 udip – podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej, a wymienione w art. 4 ust. 1 i 2.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.