Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego

OrzełUrząd13 grudnia 2012 r. Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 874.954,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.
Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym kredyt pobrany będzie w terminie do dnia: 31 grudnia 2012 r., a okres spłaty kredytu nastąpi od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2019 r. w następujących ratach:

31.12.2013 r. 540.812,00 zł,
31.12.2014 r. 55.690,00 zł,
31.12.2015 r. 55.690,00 zł,
31.12.2016 r. 55.690,00 zł,
31.12.2017 r. 55.690,00 zł,
31.12.2018 r. 55.690,00 zł,
31.12.2019 r. 55.692,00 zł

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert to 21 grudnia 2012 r. godzina 10:00, a miejsce: Urząd Gminy Osiek Jasielski; 38-223 Osiek Jasielski 112; pokój nr 9 – Sekretariat.

Informacje szczegółowe:

Specyfikacja:
4908_specyfikacja_istotnych__warunkow_zamowienia_i.doc – SIWZ+Załącznik nr 1
4908_zalacznik_nr_2.pdf – Załącznik nr 2 do SIWZ
4908_zalacznik_nr_3.pdf – Załącznik nr 3 do SIWZ
4908_zalacznik_nr_4_rb-nds_3_2012.pdf – Załącznik nr 4 do SIWZ
4908_zalacznik_nr_5_rb-n_3_2012.pdf – Załącznik nr 5 do SIWZ
4908_zalacznik_nr_6_rb-z_3_2012.pdf – Załącznik nr 6 do SIWZ

Źródło informacji:
BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.