Harmonogram wywozu odpadów w gminie Osiek Jasielski (II półrocze)

1077158_recycle-150x150Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w II półroczu 2014 roku w miejscowościach Osiek Jasielski; Świerchowa; Zawadka Osiecka; Załęże; Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski. Podajemy również terminy, w których nastąpi odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami harmonogramu w poniższym artykule.

Harmonogram wywozu odpadów w gminie Osiek Jasielski (II półrocze):

Miejscowości:

Osiek Jasielski; Świerchowa; Zawadka Osiecka; Załęże;

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (worki kolorowe)

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (worki czarne)

11.VII; 16.VIII; 05.IX; 10.X; 14.XI; 12.XII;

Proszę o wystawienie worków do godz. 7:00 w widocznym miejscu.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

W dniu 05.09.2014r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Miejscowości:

Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (worki kolorowe)

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (worki czarne)

24.VII; 29.VIII; 19.IX; 24.X; 29.XI; 22.XII;

Proszę o wystawienie worków do godz. 700 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

W dniu 19.09.2014 r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.