I Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne ZŁAP FORMĘ

akacja logoW ramach realizacji projektu Stowarzyszenia AKACJA pod hasłem WAKACJE NA SPORTOWO – REKREACJA PLUS ANIMACJA, Stowarzyszenie zakupiło nagrody w postaci piłek do siatkówki i poczęstunek na I Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne ZŁAP FORMĘ, które odbyły się 25 września 2014 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim.

Organizatorami zawodów byli: Gimnazjum Integracyjne im. Króla Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim. Grupa dzieci uczęszczająca na zajęcia plastyczne do Punktu Informacji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim oraz na zajęcia sportowe do OSPiR uczestniczyły we wspólnym wyjeździe do Parku Linowego oraz na krytą pływalnię do MOS i R w Jaśle. Odbyło się także spotkanie integracyjne przy grillu na obiekcie sportowym w Osieku Jasielskim połączone z zabawami sportowymi. Z dotacji zakupiony został sprzęt sportowy zarówno na kompleks sportowy do Osieka Jasielskiego, jak i na obiekt sportowy do Załęża. Do realizacji szkoleń i warsztatów z młodzieżą, a także do realizacji celów statutowych stowarzyszenia został zakupiony projektor i ekran.

Realizacja projektu miała na celu zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu jak również animować do aktywnego udziału w zajęciach sportowych i warsztatach profilaktycznych. Zagospodarowanie czasu wolnego ma również na celu organizowanie pomocy rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w rodzinie i środowisku.

Dotacja z Urzędu Gminy na realizację zadania publicznego w wysokości 4 000,00 zł. Wkład własny stowarzyszenia to praca społeczna członków. Koszty merytoryczne, koordynacja i księgowość na łączną kwotę 700,00zł.

Rodzaj zadania publicznego – UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO:

Rozdział II statutu paragraf 7

6.współdziałanie i organizowanie działalności na rzecz polepszenia warunków życia, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej,

7.współdzielenie i organizacja pomocy w rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz oddziaływanie na kształtowanie właściwych stosunków

14.działania na rzecz dzieci i młodzieży

15.prowadzenie działalności edukacyjnej

Rozdział II Statutu paragraf 8

14.współdziałanie w rozwijaniu aktywności rekreacyjno-sportowej i turystycznej.

Źródło:
Marta Łaba

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.