Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa Gminy Osiek Jasielski?

Pomnik w Osieku JasielskimPrzedstawiamy najbardziej aktualną liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Osiek Jasielski, czyli ile nas jest w pozczególnych:  Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka Osiecka, Czekaj, Mrukowa, Samoklęski, Świerchowa i Pielgrzymka.

I tak, według stanu na dzień 19 kwietnia 2013 r. liczba mieszkańców w gminie prezentuje się następująco:

 

Osiek Jasielski – 705 osób

Załęże – 691 osób (Załęże na Facebooku)

Świerchowa – 618 osób

Pielgrzymka – 746 osób

Samoklęski – 968 osób (Samoklęski na Facebooku)

Zawadka Osiecka – 820 osób

Mrukowa – 634 osób

Czekaj – 245 osób

 

RAZEM:  5 427 osób (Gmina Osiek Jasielski na Facebooku)

 

Źródło:
Sylwia Twardzik, Sekretarz Gminy, Urząd Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.