Informacja dotycząca planowanego naboru na działania w ramach LGD

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje potencjalnych beneficjentów działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o przewidywanym terminie naboru w III kwartale 2012 r. oraz limitach dostępnych środków.

 

Limity środków:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 850 687,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 203 755,00 zł

Przewidywany termin publikacji ogłoszenia:

3 września 2012 r.

Przewidywany termin składania wniosków:

17.09.2012 r. – 02.10.2012 r.

Po zatwierdzeniu terminu naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja zorganizuje na początku września spotkania informacyjne prowadzone przez eksperta skierowane do osób zainteresowanych składaniem wniosków z ww. działań.

Informacje o naborach będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stronach gmin członkowskich LGD Nowa Galicja-gminy: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec.

Źródło:
LGD Nowa Galicja


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.