Informacja o przetargu na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w miejscowości Załęże

wisłoka kwiecień 2014Drodzy Czytelnicy, publikujemy odpowiedź Wydziału Organizacyjno-Prawnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na nasze zapytanie o informację w sprawie regulacji rzeki Wisłoki w Załężu. Przetarg na „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie – 1376/UW/2013/AK” został już raz unieważniony.

Aktualne informacje co do dalszego etapu prac krakowskiego RZGW w tym przedmiocie znajdziecie w artykule.

 

Zapytanie o informację publiczną zostało skierowane przez redakcję portalu zaleze.com dnia 7 lipca 2014 r.

Treść naszego wniosku:

„Dzień dobry

W nawiązaniu do tej informacji:

Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie – 1376/UW/2013/AK

Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2013 r. Poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami) – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

(źródło: http://bip.malopolska.pl/rzgwkrakow/Article/get/id,838275.html )

na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3a Prawa prasowego oraz na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@zaleze.com w zakresie:

1) kiedy nastąpi ponowne ogłoszenie przetargu w tym przedmiocie?”

A oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym z Wydziału Organizacyjno-Prawnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie:


Sprawę będziemy monitorować.

 

Pozdrawiamy

Redakcja


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.