Informacja o szkoleniach w LGD Nowa Galicja

Informacja o szkoleniach przed naborami na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej” (PROW 2007-2013).


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zdobądź dofinansowanie z UE na własną firmę– zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne!!!

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja zaprasza potencjalnych beneficjentów[1] z obszaru objętego działaniem LGD Nowa Galicja: gminy Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na bezpłatne spotkania informacyjne, prowadzone przez eksperta dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tych konkursów, które odbędą się: 

Lp.

Data

Godzina

Gmina

Miejsce szkolenia

1

3 września 2012r.

1600 – 2000

 

Dębowiec

Urząd Gminy w Dębowcu 

2

4 września 2012r.

1600 – 2000

 

Tarnowiec

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu (Dom Ludowy) 

3

5 września 2012r.

1600 – 2000  

Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim

4

6 września 2012r.

1600 – 2000

 

Kołaczyce

Gminny Ośrodek Kultury
w Kołaczycach (sala bankietowa)

5

7 września 2012r.

1500 – 1900

 

Jasło

Urząd Gminy w Jaśle

 

Uczestnicy szkoleń:

* zdobędą wiedzę na temat procedur, dotyczących ubiegania się o dofinansowanie projektów i zasad oceny wniosków

* nabędą umiejętność sporządzania wniosku i biznes planu, w tym właściwej kwalifikacji kosztów projektu oraz przygotowywania niezbędnych załączników

*nauczą się, na co należy zwracać uwagę przy planowaniu projektu oraz konstruowaniu jego budżetu, a także jakich błędów należy unikać

*otrzymają komplet dokumentów pozwalających na właściwe przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Spotkania informacyjne poprzedzają nabór wniosków, który będzie trwał w dniach 17.09.2012-02.10.2012r.

Kwoty przeznaczone do rozdysponowania w ramach tegorocznych naborów wynoszą:

dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 850 687,00 zł

dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 203 755,00 zł.                   

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej z terenu gmin wchodzących w skład LGD Nowa Galicja.
Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie do

300 000,00 zł.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy oraz ich małżonkowie i domownicy opłacający KRUS, otrzymujący dopłaty obszarowe z terenu gmin wchodzących w skład LGD Nowa Galicja.
Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie do
100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o działaniach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja:

www.nowagalicja.itl.pl

Informacji związanych ze spotkaniami informacyjnymi oraz naborem wniosków udzielają pracownicy biura (Kołaczyce ul. Szkolna 7) od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530,  pod nr tel. 510 180 236, 515 205 894 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl

Ostatni nabór wniosków – ostatnia szansa na dotację!

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 :
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i rozwoju wsi[1] Podmioty te muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nowa Galicja.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.