Informacja o wynikach kwesty w trakcie Jarmarku Regionalnego w Osieku Jasielskim

HerbOsiekJasielskiInformacja o wynikach kwesty na zakup wózka BUG dla niepełnosprawnego dziecka z terenu gminy Osiek Jasielski zorganizowanej na przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA” przeprowadzonej podczas imprezy Jarmark regionalny „Gmina Osiek zagłębie koszyków i koszy wyplatanych z łyka‘’ w dniu 4 sierpnia 2013roku.

1. Nazwa i siedziba organu przeprowadzającego zbiórkę: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA”, 38-223 Osiek Jasielski 9

2. Nazwa organu oraz data i numer wydania pozwolenia: Wójt Gminy Osiek Jasielski, 26.08.2013 r 1/2013

3. Cel zbiórki: zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wózka BUG dla niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Osiek Jasielski .

4. Miejsce i termin przeprowadzenia zbiórki: teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielski podczas trwania imprezy „Jarmark Regionalny Gmina Osiek zagłębie koszyków i koszy wyplatanych z łyka‘’.

5. Suma zebranych ofiar pieniężnych: 1983.04 zł (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 04/100).

6. Wysokość kosztów przeprowadzonej zbiórki: opłata skarbowa – 82.00zł (słownie osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

Źródło:
Marta Łaba


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.