Informacja o wystąpieniu wścieklizny zwierząt w powiecie jasielskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje, że w związku z potwierdzonymi przypadkami wścieklizny u zwierząt na terenie powiatu jasielskiego w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u zwierząt należy w szczególności:

1. Przestrzegać obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust. l a w/w ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą w celu ograniczenia ewentualnego kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.

3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach z zwierzętami bezdomnymi wykazującymi nietypowe zachowanie.

4. Zachować szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów, gdzie przebywają dzikie zwierzęta.

5. Ograniczyć wypas zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.

6. W przypadku pokąsania, podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. Zbagatelizowanie kontaktu z zwierzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę – niezgłoszenie się do lekarza grozi nieuchronną śmiercią.

7. Informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle tel. (13) 4464321 lub najbliższą placówkę weterynaryjną o każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Jaśle lek. wet. Andrzej Smyka

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.