IV Turniej Piłki Siatkowej w Załężu – 24 lipca 2016 r.

_IV Turniej Piłki Siatkowej w ZałężuDnia 24 lipca 2015 roku w Załężu odbędzie się IV Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o puchar Prezesa OSP w Załężu (organizator). Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku a uczestnikami turnieju mogą być członkowie OSP z terenu powiatu jasielskiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Początek rozgrywek zaplanowano na godz. 8.30 i to bez względu na warunki atmosferyczne. W regulaminie podano, iż w turnieju może grać tylko jedna drużyna z gminy wyłoniona na podstawie wewnętrznych rozgrywek danej gminy.

Zapisów dokonuje Komendant Gminny zgodnie z opisem w zaproszeniu do udziału w turnieju, do 19 lipca 2016 r. W zgłoszeniu należy podać reprezentowaną gminę, drużynę/drużyny OSP, imiona i nazwiska uczestników, wskazać kapitana zespołu i kontakt do niego (numer telefonu oraz  adres e – mail).

_IV Turniej Piłki Siatkowej w Załężu

na strone

Regulamin turnieju jest poniżej:

REGULAMIN

IV Turnieju Piłki Siatkowej drużyn OSP

O puchar

 „Prezesa OSP w Załężu  ”

 • 1 Organizacja i warunki uczestnictwa

 

 1. Organizatorem turnieju jest jednostka Osp Załęże.
 2. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku.
 3. Uczestnicy – członkowie OSP z terenu powiatu jasielskiego, kobiety, mężczyźni.
 4. Miejsce: Boisko „otwarte” przy OSP w Załężu.
 5. Termin: 24 lipca 2016 r. Początek rozgrywek zaplanowano na godz. 8.30 Uwaga: bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. W turnieju może grać tylko jedna drużyna z gminy wyłoniona na podstawie wewnętrznych rozgrywek danej gminy.
 7. Organizatorzy turnieju:
 8. czuwają nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju,
 9. zajmują się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów,
 10. ustalają system rozgrywek, wyznaczają terminy spotkań.
 11. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
 12. Organizator wystawia własną drużynę niezależną od rozgrywek wewnątrz gminnych.
 13. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 14. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 8 zawodników. W każdym meczu musi grać min. 5 zawodników
 • 2 Bezpieczeństwo na terenie imprezy
 1. Na terenie rozgrywek obowiązuje stanowczy zakaz wnoszenia i spożycia alkoholu, środków odurzających i nikotynowych.
 2. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących regulamin turnieju.
 • 3 Zapisy
 1. Zapisów dokonuje Komendant Gminny zgodnie z opisem w zaproszeniu do udziału w turnieju, do 19 lipca 2016 r. W zgłoszeniu należy podać reprezentowaną gminę, drużynę/drużyny OSP, imiona i nazwiska uczestników, wskazać kapitana zespołu i kontakt do niego (numer telefonu oraz  adres e – mail).

Listę potwierdza Komendant Gminny OSP: (pieczątka, podpis)

 1. jako zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
 2. potwierdzenie za zgodność ze stanem faktycznym członkowstwa zawodników w OSP terenu danej gminy,
 3. potwierdzenie za zgodność ze stanem faktycznym, że zawodnik nie jest aktualnym zawodnikiem żadnej ligi Piłki siatkowej,
 4. w przypadku nieletniego zawodnika, że posiada on zgodę rodziców i odpowiedni stan zdrowia do udziału w rozgrywkach sportowych.
 5. Komendantów Gminnych OSP  prosimy o potwierdzenie udziału drużyny na adres organizatora zaleze@interia.pl lub tel. 503 092 866 do 20 lipca 2016r.
 • 4 Uczestnictwo
 1. Drużyny mogą być mieszane, męskie, żeńskie. Niezależnie od składu walczą w jednej kategorii.
 2. Uczestnictwo jest bezpłatne. Za „uczestnika” rozumiana jest osoba, która dobrowolnie i na własną odpowiedzialność bierze udział w rozgrywkach.
 3. Zawodnik musi być aktualnie członkiem OSP z terenu zgłaszającej go gminy.
 4. Zawodnik nie może być aktualnym zawodnikiem żadnej ligi Piłki siatkowej.
 5. Minimalne wymagania wiekowe ukończone 16 lat. W przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodziców na udział w Turnieju i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia przedkładane Gminnemu Komendantowi OSP właściwej Gminy.

 

 • 5 Zasady przeprowadzenia zawodów

Mecze rozgrywane będą w miejscowości Załęże na kompleksie sportowo-rekreacyjnym (pod gołym niebem) 38-223 Osiek Jasielski

Drużyny powinny posiadać w miarę możliwości jednolite stroje  (z wyróżnieniem zawodnika LIBERO).

Zespoły zobowiązane są rozgrywać mecze w 6 osobowych składach –  w przypadku braku pełnego składu zespół może zostać dopuszczony do gry za zgodą organizatora w min. 5 osobowym składzie.

 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki.
 1. Punktacja:

– mecz wygrany w stosunkach 2:0     – 3 pkt.

– mecz wygrany w stosunku   2:1      – 2 pkt.

– mecz przegrany w stosunku  1:2     – 1 pkt.

– mecz przegrany w stosunku 0:2      – 0 pkt.

 1. Mecze rozgrywane będą do 25 pkt. Od stanu 10-10 (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) do dwóch wygranych setów.

 6 System rozgrywek:

 1. Mecze odbywać się będą w niedzielę 24.07.2016 r. wedle podanego przed zawodami harmonogramu.
 1. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwać będą sędziowie zatrudnieni przez organizatorów.
 • 7
 1. Nagrody: Za zajęcie I-III miejsca Zespół otrzyma pamiątkowy puchar.

 

 • 8 Postanowienia ogólne
 1. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.
 2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników.
 3. Zgłoszeni zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju.
 4. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Źródło:
Stanisław Zoła / OSP Załęże


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.